سوالات مطالعات هشتم درس نوزدهم

سوال و جواب درس 19 مطالعات اجتماعی کلاس هشتم

 

سوالات مطالعات هشتم درس نوزدهم

📚 سوالات متن مطالعات هشتم
🔴 درس نوزدهم: ویژگیهای منطقه جنوب غربی آسیا

درس 19

1-حدود و موقعیت مثلث شکل منطقه جنوب غربی آسیا را ذکر کنید.

پاسخ: این مثلث از تنگهٔ ٭ بُسفر و داردانل در ترکیه تا کوه های پامیر در مشرق و از آنجا تاخلیج٭ عَدَن و بابُ المَندَب را دربر می گیرد.

2- سرزمین ها ی بلند و سرزمین های پست و هموار منطقه جنوب غربی آسیا
پاسخ: الف ) سرزمین ها ی بلند!    کوه های بلند ایران که به ارتفاعات ترکیه و قفقاز می پیوندند
ب ) سرزمین های پست و هموار شامل:
1- پست جلگه ای : جلگه بین النهرین (از آبرفت رود دجله و فرات) در غرب ایران   و جلگه سند(از آبرفت رود سند)  در شرق ایران
2- پست و خشک: بیابان بزرگ عربستان( رَبع الخالی 2/5برابر انگلستان) ، دشت کویر و دشت لوت

3-منطقه جنوب غربی آسیا چند نوع آب وهوا دارد؟

نام آب و هوا منطقه تحت پوشش آب و هوا ویژگی
سرد کوهستانی نواحی مرتفع کوهستانی   زمستان سرد و تابستان معتدل

(وجود پوشش گیاهی فراوان در دامنه کوه ها)

گرم و خشک یا نیمه خشک  نواحی بیابانی   کمبود آب شیرین مسئله ی مهم ساکنان این      منطقه
گرم و شرجی سواحل خلیج فارس و

دریای عمان و اقیانوس هند

  گرما همراه با رطوبت
مدیترانه ای  سواحل مدیترانه    زمستان معتدل و پرباران و تابستان گرم و خشک

4-پرجمعیت ترین کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا را نام ببرید.
پاسخ: پاکستان – ایران – ترکیه

5-پر تکلم ترین گروه های زبانی در منطقه جنوب غربی آسیا را نام ببرید.

عربی فارسی ترکی اردو
عربستان ایران ترکیه پاکستان

6-وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا چگونه است؟
پاسخ: الف)) کشورهای این منطقه دارای ذخایر نفت وگاز و وابسته به صادرات نفت هستند و انواع کالاهای مصرفی را از کشورهای پیشرفته وارد می کنند . درآمد عربستان علاوه بر صادرات نفت از طریق مراسم حج می باشد .

ب )) کشورهایی مانند ترکیه وامارات متحده عربی از طریق گردشگری یا تجارت و بازرگانی اقتصاد خود را متحول کرده اند .

ج)) کشور های مانند عراق و افغانستان به دلیل اشغال نظامی و نبودن امنیت از نظر اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند.