سوالات مطالعات ششم درس 24

سوالات درس بیست و چهارم مطالعات ششم با جواب

سوالات مطالعات ششم درس 24

📚 سوالات متن مطالعات ششم
🔴 سوال های درس بیست و چهارم

درس 24 خرمشهر در دامان میهن

1- صدام پس از اشغال خرمشهر چه کرد ؟
جواب ده ها تانک و ابزار جنگی و چندین لشک را را در مناطق اطراف شهر مستقر کرده بود و می خواست شهرهای دیگر خوزستان را تصرّف کند و به حملات خود به شهرهای دیگر هم ادامه می داد.

2- رزمندگان اسلام در جبهه ها چگونه بودند ؟
جواب رزمندگان اسلام به دعا و راز و نیاز با خدا مشغول بودند و سخت می جنگیدند آن ها آماده ی هر گونه فداکاری بودند و در سخت ترین شرایط به هم کمک می کردند و با یکدیگر مهربان بودند و به هم روحیّه و امیدواری می دادند.

3- خرمشهر چگونه آزاد شد ؟
جواب فرماندهان نقشه ای را برای آزاد سازی خرمشهر طرّاحی می کردند سر انجام رزمندگان اسلام ( ارتش ، سپاه پاسداران و بسیج) با همکاری خلبانان شجاع نیروی هوایی در طی سه مرحله عملیات بیت المقدس توانستند نیروی دشمن را در هم بشکنند ف در آخرین مرحله با رمز « یا محمّد بین عبدا…» ارتش صدام را با شکست بزرگی روبرو کردند و قدم بر خاک خرمشهر گذاشتند.

4- خرمشهر در چه تاریخی از چنگال دشمن آزاد شد ؟
جواب سوم خرداد ماه 1361

5- امام خمینی (ره) پس از آزادی خرمشهر به دست رزمندگان اسلام چه فرمودند ؟
جواب فرمودند : خرمشهر را خدا آزاد کرد.

6- با اعلام خبر آزادی خرمشهر مردم ایران چه کردند ؟
جواب مردم سراسر ایران با شنیدن این خبر به خیابان ها آمدند و به شادمانی پرداختند خیابان ها پر از جمعیّتی بود که اشک شوق بر چشم داشتند.

7- پس از آزادی خرمشهر چه شد ؟
جواب پس از آزادی خرمشهر حکومت صدام سعی کرد با گرفتن کمک های مالی و اسلحه از کشورهای قدرتمند قوای خود را تقویت کند و همچنان به هجوم خود ادامه بدهد. رزمندگان شجاع نیز در عملیات متعدّد بخش های دیگری از مناطق اشغال شده را از دشمن باز پس گرفتند.

8- جنگ تحمیلی هشت ساله چگونه به پایان رسید ؟
جواب در سال 1367 ایران آمادگی خود را برای پذیرش قطعنامه ی صلح اعلام کرد و جنگ هشت ساله به پایان رسید.

9- یکی از شهدای نوجوان خرمشهر را نام ببرید.
جواب شهید بهنام محمّدی

10- در مقابل هجوم دشمن به کشور ما کدام گروه های ایرانی از میهن دفاع کردند ؟
جواب همه ی ملّت ایران از اقوام و گروه های مختلف ، زن و مرد و پیر و جوان در کنار یکدیگر ایستادگی و از میهن دفاع کردند و جنگیدند . عدّه ای هم که نمی توانستند با روش های دیگر به جبهه ها کمک کردند.

11- برای حفظ استقلال میهن و باز پس گیری مناطق اشغال شده ، مردم ایران چه کردند ؟
جواب هزار نفر از جوانان کشور ما شهید شدند و خانواده ها مشکلات زیادی را تحمّل کردند.

12- در جنگ تحمیلی به نیروهای مردمی … بسیج … می گفتند.

13- خرمشهر در عملیات … بیت المقدس … و با رمز … یامحمّد بن عبدالله … ازاد شد.

14- رزمندگان اسلام پس از قدم گذاشتن بر خاک خرمشهر خود را به … مسجد جامع خرمشهر … رساندند.

15- با پذیرش … قطعنامه صلح … به وسیله ایران ، جنگ هشت ساله به پایان رسید.