سوالات مطالعات ششم درس 23

سوالات درس بیست و سه مطالعات ششم با جواب

سوالات مطالعات ششم درس 23

📚 سوالات متن مطالعات ششم
🔴 سوال های درس بیست و سوم

درس 23 خرمشهر در چنگال دشمن
1- جنگ تحمیلی رسماً در چه تاریخی و چگونه آغاز شد ؟
جواب روز 31 شهریور ماه 1359 هواپیمای عراقی در آسمان خرمشهر و تعدادی دیگر از شهرهای ایران ظاهر شدند و بمب های خود را بر سر مردم فرو رختند.

2- سرآغاز جنگ تحمیلی چه اتّفاقاتی بود ؟
جواب حمله ی هواپیماهای عراقی به بعضی از شهرهای کشور و هجوم زمینی ارتش این کشور به سرزمین جمهوری اسلام

3- انقلاب اسلامی در چه تاریخی به پیروزی رسید ؟
جواب 22 بهمن ماه 1357

4- امام خمینی (ره) درباره ی جلوگیری از نفوذ بیگانگان در کشور و استقلال ایران چه می گفتند ؟
جواب می گفتند مردم باید خودشان سرنوشت کشور را به دست بگیرند.

5- چه زمانی کشورهای استعمارگر متوجّه شدند که منافع آن ها در ایران قطع شده است ؟
جواب هنگامی که پس از انقلاب اسلامی ، جمهوری اسلامی به وجود آمده و مردم ایران سرنوشت خود را به دست گرفتند.

6- پس از تشکیل جمهور اسلامی کدام موضوع برای دشمنان ما خوشایند نبود ؟
جواب این که ایران یاور مظومان در جهان شد و از مبارزه ی مردم فلسطین حمایت کرد.

7- نیروهای نظامی ایران در زمانی که صدام حمله ی نظامی به ایران را آغاز کرد. درچه شرایط قرار داشتند ؟
جواب در اوایل پیروزی انقلاب ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تازه شکل گرفته بود و ارتش و سپاه در حال مجهز شدن و نیرو گرفتن بودند و هنوز آمادگی کافی برای دفاع نداشتند.

8- ارتش عراق در هفته ی اول جنگ چه کرد ؟
جواب بعضی از شهرهای ایران را اشغال کرد و با مقاومت سرسختانه ی مردم روبه رو شد.

9- یکی از رویاهای صدام و فرماندهان عراقی در جریان جنگ تحمیلی چه بود ؟
جواب این بود که خوزستان را به تصرف خود دربیاورند و مالک خرمشهر و اروندرود بشوند.

10- مردم قهرمان خرمشهر در مقابل هجوم ناگهانی ارتش متجاوز عراق چه کردند ؟
جواب آن ها 34 روز در حالی که وسایل و ابزار کمی داشتند در مقابل ارتش مجهز به توپ و تانک عراقی ها مقاومت کرده و جنگیدند.

11- محمد علی جهان آرا که بود و چه کرد ؟
جواب در شروع جنگ تحمیلی او فرمانده سپاه پاسداران خرمشهر بود . او و دیگر یارانش شجاعانه در کنار مردم با نیروهای متجاوز عراق جنگیدند.

12- چرا خرمشهر را خونین شهر نامیدند ؟
جواب زیرا پس از مقاومت مردم قهرمان خرمشهر ، دشمن با سربازان بیش تر و سلاح های فراوان پیش روی کرده و خرمشهر را تصرف را تصرّف کرد ، شهر را غارت نمود و مردم زیادی را به شهادت رساند.

13- وقتی جنگ آغاز شد ، امام خمینی (ره) چه فرمودند ؟
جواب من از ملّت بزرگ ایران خواهانم که در هر مسئله ای که پیش می آید قوی باشند ؟ قدرتمند باشد ف متّکی به خدای تبارک و تعالی باشند و از هیچ چیز باک نداشته باشند. ما از آن قدرت های بزرگ نترسیدیم این صدام که قدرتی ندارد ، عراق که چیزی نیست.

14- انقلاب اسلامی به رهبری … امام خمینی (ره) … به پیروزی رسید.

15- امام خمینی طیّ سال ها مردم را به مبارزه علیه … حکومت استبدادی … بودند.

16- امام خمینی (ره) یک شخصیّت ضدّ … استعماری … بودند.

17- رئیس جمهور ستمگر عراق که حمله ی نظامی به ایران را آغاز کرد … صدام … نام داشت.

18- شهری زیبا در جنوب ایران که بندری بازرگانی است و در محلّ برخورد رود کارون و اروندرود واقع است … خرمشهر… نام دارد.

19- نزدیک ترین شهر به خرمشهر … آبادان … است.

20- پس از سقوط خرمشهر ، ارتش صدام به قصد تصرّف … آبادان … این شهر را محاصره کردند.

21- دفاع مقدّس مردم ایران در مقابل دشمنان … هشت … سال طول کشید.

22- در زمان شروع جنگ تحمیلی فرمانده سپاه پاسداران خرمشهر … محمّد علی جهان آرا … بود