سوالات متن درس 3 پیام های آسمانی هشتم

سوال درس سوم پیام های آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس 3 پیام های آسمانی هشتم

درس 3 : همه چیز در درست تو

1 در چند جمله بهشت را توصیف کنید.
جواب: رودهای زلال – استقبال فرشتگان – قصرهای زیبا – بیماری و ترس و غم نیست – خدمتکاران مؤدب و زیبا روی – میوه ها و غذاهای مختلف – لباسهای حریر – همنشینی با نیکوکاران و پیامبران و امامان – باغهای باشکوه

2 خداوند مهربان در باره ی وسعت نعمت های بهشتی چه می فرماید؟
جواب: در آنجا هرچه بخواهند برایشان فراهم است . و البته آنچه نزد ماست بیشتر از خواسته های آنها است.

3 مصالح کار فرشتگان در بهشت چیست؟
جواب: سبحان الله – الحمدلله – لا اله الالله-الله اکبر

4 نعمت های بهشتی چگونه به بهشت فرستاده می شود؟
جواب: به دست خود انسانها

5 نعمتهای بهشتی نتیجه چیست؟
جواب: اعمال و رفتار صالح نیک انسان ها و لطف و بخشش فراوان خداوند به آنها در آخرت

6 در چند جمله جهنم را توصیف کنید.
جواب: زبانه کشیدن آتش از هر سو – فریادهای گوش خراش –صدای مهیب آتش – صورتهای سیاه و زشت

7 چرا جهنمیان در جهنم عذاب می شوند؟
جواب: بخاطر نداشتن ایمان – انکار روز قیامت – اذیت و آزار مردم

8 عذاب های جهنم بخاطر چیست ؟
جواب: بخاطر اعمال و رفتار و ظلم و ستم به مردم

9 جهنم را خود جهنمیان با ……… بوجود آورده اند.

جواب: اعمال و رفتار خود

10 وقتی گناهکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان می اندازند ، شیطان چه پاسخی به آنها می دهد؟
جواب: خداوند به شما وعده های راست داد و من وعده های دروغ . شما خودتان وعده های راست خداوند را کنار گذاشتید و وسوسه های دروغ مرا باور کردید . پس به جای سرزنش من ، خودتان را سرزنش کنید.

11 جهنمیان با دیدن عذابها و فرصت های از دست رفته چه آرزو می کنند؟
جواب: ای کاش با در دنیا با فلان شخص دوست نمی شدیم . ای کاش اصلا مشتی خاک بودیم و امروز چنین حالی نداشتیم . ای کاش ایمان داشتیم و عمل صالحی انجام می دادیم.

12 بنظر شما جهنمیان از کدام یک از نعمتها به درستی استفاده نکرده اند؟
جواب: از نعمت تفکر و اندیشه و تصمیم گیری و اختیار

13 آیا نعمتها و پاداش های همه ی بهشتیان مانند یکدیگر است؟ چرا؟
جواب: خیر . بسته به میزان ایمان و اعمال صالحشان متفاوت است.