سوالات متن درس 13 پیام های آسمانی هشتم

سوال درس سیزدهم پیام های آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس 13 پیام های آسمانی هشتم

 

درس سیزدهم : کلید گنج ها

1 انواع دعا را نام ببرید .
جواب: -دعای روزهای هفته
-دعا هنگام غذا خوردن
-دعا در هنگام  وضو گرفتن
-دعای قبل از خواب
-دعای وقت مطالعه…

2 ترجمه ی آیه ی ( وَ قالَ رَبُّکُُم ادعونی استجب لکُُم)  چیست؟
جواب: پروردگارتان گفت : مرا بخوانید تا دعایتان را بپذیرم

3 اثرات دعا را نام ببرید.
حواب: -جلب توجه ویژه خدا
-بهره مندی از لطف الهی و پاداش دنیا و  آخرت
-آرامش روحی

4 کسانی که دعا نمی کنند در حقیقت ..خود را از لطف خاص پروردگار محروم .. می کنند.

5 یکی از بهترین دعاها چیست؟
جواب: صلوات بر پیامبر و خاندان پاکش

6 امام صادق(ع)در مورد دعا چه می فرمایند؟
جواب: نزد خداوند بلند مرتبه جایگاهی است که جز با دعا نمی توان به آن رسید . اگر بنده دعا نکند و از خداوند نخواهد ، چیزی بدست نخواهد آورد ، پس بخواه تا به تو عطا شود و این را بدان هردری که پیوسته کوبیده شود ، بالاخره به روی انسان  بازخواهد شد.

7 احساس اضطراب و ناامیدی چه موقع به سراغ انسان می  آید؟
جواب: انسان خود را در برابر سختی ها تنها ببیند و کسی را نیابد که  مشکلاتش را با او در میان بگذارد و از او یاری بطلبد.

8 آداب دعا را ازنظر پیامبر و امامان بطور خلاصه بنویسید.
جواب: -درآمدش را پاک کند
-دعا را با صلوات شروع کنید
-وقت دعا را بشناسی
-صدقه دهید
-معطر کردن خود و دعا  درمسجد هنگام ظهر

9 در چه مواقعی دعا مناسبتر است؟
جواب: -هنگام قرائت قرآن
-وقت اذان
-هنگام بارش باران
-هنگام  روبرو شدن با سپاه کفر

11 بنا به فرمایش علی(ع) چرا برخی دعاها فوری برآورده نمی  شود ؟
جواب: یا بهتراز آن در این دنیا یا جهان آخرت داده خواهد شد – یا آنچه خواسته شده به نفع شما نیست و مایه ی تباهی دین  شماست.