سوالات متن درس 11 پیام های آسمانی هشتم

سوال درس یازدهم پیام های آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس 11 پیام های آسمانی هشتم

 

درس یازدهم : آفتهای زبان های زبان

1 اهمیت سخن گفتن را که از مهمترین نعمات الهی است  بیان کنید.
جواب: -ارتباط با دیگران
-بازگو کردن نیازها و درخواست ها
–مشورت
– بیان احساسات
– راهنمایی دیگران

2 در واقع سخن گفتن ..شخصیت درونی انسان.. آشکار می سازد.

3 علی(ع) در مورد سخن گفتن چه می فرماید ؟
جواب: هنگامی که سخن می گویید شناخته می شوید ؛ زیرا انسان  زیر زبان خود پنهان است.

4 بنظر شما سخن گفتن چه تأثیری بر زندگی انسان در این  دنیا و زندگی انسان در جهان آخرت دارد؟
جواب: با سخن گفتن احساسات خود را بیان می کنیم و دیگران را هدایت و راهنمایی می کنیم و در مسائل مهم با هم مشورت می کنیم  واینها نتیجه اش موفقیت در کارها و سعادت دنیا و  آخرت را در پی دارد.

5  گناهان زبان را نام ببرید .
جواب:
-دروغ گفتن
-غیبت کردن
-ناسزاگویی

6 آثار دروغگویی را بنویسید.
جواب:
-عذاب الهی
-از بین رفتن اعتماد دیگران
-تنها شدن فرد
-نابودی ایمان
-محرومیت از هدایت الهی
-ضعیف شدن  حافظه انسان
-فقر و تنگدستی ودور شدن برکت از زندگی

7 چرا دروغ می گوییم؟
جواب: 1-بدست آوردن چیزی
2-رها شدن از مشکل

8 مواردی که انسانها بدون اینکه متوجه باشند دروغ می  گویند را ذکر کنید.
جواب: -زیاده روی در تعریف دیگران بدلیل علاقه
-سخن گفتن از  کسی که دشمنی و کینه از او دارند

9 امام حسن عسگری(ع) در مورد دروغ چه می گویند؟
جواب: زشتی ها همگی در خانه ایی جمع شده اند که کلید آن دروغ  است.

10دروغ گفتن موجب نابودی ..ایمان… است.

11 آثار دیگر دروغ را ذکر کنید.
جواب: -نابودی ایمان
-محرومیت از هدایت الهی
-ضعیف شدن
-حافظه انسان
-فقر و تنگدستی ودور شدن برکت از زندگی

12 چگونه می توان دروغ گویی را ترک کرد؟
-اندیشه در عواقب گفتار
-دوری از افراد دروغگو

13 آثار غیبت کردن را بنویسید.
جواب:
-یکی از گناهان بزرگ است
-عذاب الهی
-دشمنی و کینه
-میان افراد
-از بین رفتن اتحاد و همدلی
-از بین رفتن ایمان
– ازدست دادن توفیق انجام کارهای نیک

14 بهترین راه درمان غیبت چیست؟
جواب: انسان از عیبها و کاستی های خود غافل نباشد  و جای اینکه در دیگران به دنبال ایراد باشد ، تلاش کند عیوب خود را برطرف سازد.

15 اگر در میان جمعی باشیم که از یک مسلمان غیبت می  کنند ، ما چه مسئولیتی داریم ؟
جواب: -ترک کردن محل
-تذکر
-ابراز ناراحتی

16 اثرات فحاشی و دادن نسبت های زشت و ناروا چیست؟
جواب: -کاشتن بذر کینه و دشمنی در دل
-ایجاد نزاع و درگیری
-از  بین رفتن حیا
-افزایش گناههان دیگر

17 پیامبر در مورد فحش دهندگان چه می فرمایند؟
جواب: خداوند بهشت را بر هر فحش دهنده ی بد زبان که برایش مهم نیست چه می گوید و دیگران در باره ی او چه می گویند, رام  کرده است.

18 چه زمانهایی افراد فحش دهنده ، این عمل زشت را انجام  می دهند؟
جواب: -هنگام عصبانیت که نمی توانند خشم خود را کنترل کنند
-قصد شوخی دارند و می خواهند دیگران رابخندانند
-تربیت  نادرست و عادت به گفتن ناسزا

19 راهکارهای ترک عادت زشت و ناپسند فحاشی را بیان  کنید.
جواب: -دروری از کسانی که فحش می گویند و عادت کرده اند اندیشیدن در مورد گفتار زشت خود
-اندیشه در عواقب ناسزاگویی و از بین رفتن برکت از زندگی

20 عادت زشت و ناپسند فحاشی موجب…آلودگی روح انسان و دوری از سعادت… می شود.

21رواج غیبت در جامعه چه آثار شومی بر روابط مردم با  یکدیگر خواهد گذاشت ؟
جواب: کینه و ناراحتی در دل مردم رواج پیدا می کند  و اتحاد و  همدلی از بین می رود وتبلیغ کارهای ناپسند رواج  پیدا می کند