سوالات متن درس 1 تاریخ یازدهم

سوالات درس اول تاریخ یازدهم با جواب

سوالات متن درس 1 تاریخ یازدهم

1- مفاد عهدنامه ی گلستان چه بود؟
پاسخ: ایران حاکمیت روسیه را بر ولایت هایی که تا آن زمان اشغال کرده بود به رسمیت شناخت. به این ترتیب ایالت های داغستان و گرجستان و شهر های باکو ، دریشد ، شیروان ، قره باغ ، شگی ، گجه ، موقان و قسمت بالای تالش به روسیه واگذار شد. بعلاوه حتی کشتیرانی در دریای خزر از ایران سلب گردید ، در برابر ، روسیه نیابت سلطنت عباس میرزا را در ایران به رسمیت شناخت و رساندن او به سلطنت را تعهد کرد

۲- چه عواملی موجب بروز دوره ی دوم جنگ های ایران و روسیه شد؟
پاسخ: بد رفتاری روسها با ساکنان ولایت هایی که طبق معاهده ی گلستان به آن کشور واگذار شده بود ، موجب نارضایتی این مردم شد. از سوی دیگر ، معاهده ی گلستان در مورد تعیین خط های مرزی بین ایران و روسیه ، مبهم بود و همین مسئله نیز موجب دست درازی روس ها به خاک ایران ، از جمله اراضی اطراف ایروان و آذربایجان شد

۳- مفاد عهدنامه ی ترکمانچای چه بود؟
پاسخ: مطابق این معاهده ، علاوه بر سرزمینهایی که در عهدنامه گلستان به روسها واگذار شده بود ، اپر وان ، نخجوان و بخشی از دشت مغان نیز از ایران جدا شد و به روسیه تعلق گرفت و ایران متعهد به پرداخت پانصد هزار تومان فرامت به روسیه شد. همچنین برقراری حق کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی پر ایران تحمیل گردید

4-بر اساس کاپیتولاسیون ، اتباع دولت روسیه در ایران از چه حقی بر خوردار شدند ؟
پاسخ: به موجب این حق ، هر گاه اتباع روسی مقیم ایران مرتکب جرمی می شدند ، دادگاه های ایران حل رسیدگی نداشتند، بلکه مراجع قضایی دولت روسیه می بایست به آن جرم رسیدگی می کردند.

5-هر کدام از دو دولت فرانسه و ایران بر اساس معاهده ی فین کن اشتاین چه تعهداتی داشتند؟
پاسخ: بر اساس این معاهده ، فرانسه متعهد شد که ایران را در جنگ با روسیه کمک کند. در مقابل ، ایران برای حمله به متصرفات انگلستان در هند ، با افغانها و قبایل هرات و قندهار متحد شود ، و به انگلستان اعلان جنگ دهد. همچنین در صورتی که تصمیم ناپلئون بر لشکر کشی به هندوستان قرار گیرد، اجازه عبور لشکر او از ایران، به آن کشور داده شود

6-چرا روس ها ایران را به لشکر کشی به سوی هرات تشویق می کردند؟
پاسخ: زیرا از سویی با انگلستان رقابت داشتند ، و به خطر افتادن مستعمره های انگلیس در هند را به مصلحت خود می دانستند، و از سوی دیگر، مشغول شدن ایران در جنگ هرات را مایه ی فراموشی ایالت های از دست رفته ی شمالی ، توسط دولت ایران می دانستند

7- مفاد عهدنامه ی دوم ارزنه الروم چه بود؟
پاسخ: به موجب این قرار داد ، ایران از ادعاهای خود درباره ی بعضی مناطق ، از جمله سلیمانیه ، دست برداشت و در مقابل، دولت عثمانی ، حاکمیت ایران بر خرمشهر و ساحل چپ اروندرود، نیز کشتیرانی در این رودخانه را ، به رسمیت شناخت علاوه بر دولت عثمانی متعهد شد که از آزار و اذیت زائران ایرانی عتبات عالیات جلوگیری کند و تسهیلات لازم را برای بازرگانان کشور ما در آن سرزمین فراهم آورد.