سوالات علوم چهارم درس پنجم

سوال و جواب درس 5 علوم چهارم “گرما و ماده ”

 

سوالات علوم چهارم درس پنجم

درس پنجم علوم چهارم با موضوع گرما و ماده میباشد که در این مطلب سوالات درس 5 با جواب قرار گرفته شده است.

 

گرما و مادّه :
1 -دمای طبیعی بدن انسان ، چند درجه سانتیگراد است ؟
پاسخ : 73 درجه

2 -اگر بیمار باشیم و تب کنیم درجه ی حرارت بدن ما ، بالا تر از 73 درجه سانتیگراد است یا پایین تر از آن می باشد ؟
پاسخ : بالا تر از 73 درجه است .

3 -چند نوع دماسنج می شناسید ، نام ببرید :
پاسخ : دماسنج دیجیتالی ، دماسنج پزشکی ، دماسنج دیواری ، دماسنج نواری و دماسنج آزمایشگاهی ) الکلی (

4 -برای استفاده از دماسنج ها و اندازه گیری دما ، از چه واحدی استفاده می کنند ؟
پاسخ : سیلیسیوس ، سانتیگراد و یا فارنهایت واحد اندازه گیری دما می باشند .

5 -گرما موجب افزایش دما می شود .

6 -آیا گرما منتقل می شود ؟ یک مثال بزنید :
پاسخ : مثال : اگر آش داغ را درون کاسه های سرد بریزیم ، کاسه ها هم گرمای آش را به خود جذب می کنند و گرم می شوند .

7 -چرا برای هم زدن آش ، بهتر است از قاشق چوبی استفاده شود ؟
پاسخ : زیرا فلز زودتر گرما را به خود جذب می کند . اگر از قاشق یا ملاقه ی فلزی برای هم زدن آش داغ استفاده کنیم گرمای آش داغ به مالقه ی فلزی منتقل می شود و دست را می سوزاند ولی گرما به قاشق یا ملاقه چوبی انتقال پیدا نمی کند .

8 -کدام مواد رسانای گرما هستند ؟
پاسخ : به موادّی مانند فلز که گرما را عبور می دهند ، رسانای گرما می گویند.

9 -نارسانای گرما به چه موادّی گفته می شود ؟
پاسخ : بـه موادّی مانند چوب و پلاستیـک که گرما از آنها به خوبـی عبور نمی کند ، نارسانای گرما می گویند .

10 – چگونه ظرفی است ؟
پاسخ :  ظرفی است که مایع ها را برای مدّت طولانی تری گرم یا سرد نگه می دارد . اگر در ، آب یا چای داغ بریزید ، پس از چند ساعت ، آب یا چای داغ می ماند.

11 -برای جلوگیری از هدر رفتن گرما ، چه کار می توان کرد ؟
پاسخ : گرما می تواند از درز درها و پنجره ها بیرون برود . با استفاده از موادّ نارسانا مانند نوارهای مخصوص اَبری می توانیم از هدر رفتن گرما در زمستان و از ورود گرما به خانه در تابستان جلوگیری گنیم .در روزهای خیلی سرد و خیلی گرم که کولر و بخاری روشن است ،پنجره ها را باز نگذاریم و . . . . . . .

موّفق باشید : » فخیمـی «