سوالات علوم چهارم درس سوم

سوال و جواب درس 3 علوم چهارم “انرژی، نیاز هر روز ما ”

 

سوالات علوم چهارم درس سوم

درس سوم علوم چهارم با موضوع انرژی، نیاز هر روز ما میباشد که در این مطلب سوالات درس 3 با جواب قرار گرفته شده است.

 

سوال 1 -انرژی چیست؟
جواب1 -انرژی توانایی انجام دادن کاراست.

سوال2-چند نوع انرژی نام ببرید.
جواب2 -انرژی حرکتی-انرژی نورانی- انرژی صوتی- انرژی گرمایی –انرژی بادی –انرژی آبی-انرژی الکتریکی – انرژی هسته ای و…

سوال3-آیا وقتی گرسنه اید می توانید در مسابقه ی دومیدانی برنده شوید؟چرا؟
جواب3 -خیر – زیرا خوردن غذا باعث ایجاد انرژی لازم در بدن و دارا شدن توانایی لازم،برای انجام کارهای مختلف،ازجمله دویدن است.

سوال4-انرژی حرکتی چیست؟
جواب 4-همه ی اجسامی که حرکت می کنند انرژی دارند به این نوع از انرژی، انرژی حرکتی می گویند. جدول مثال های مخلوط های یکنواخت یا همگن یا همان محلول

نوع مواد مثال
جامد و مایع نمک و آب*شکر و آب*کافور و آب و…
مایع و مایع الکل و آب*سرکه و آب*گلاب و آب و…
مایع و گاز آب ودی اکسید کربن(آب گازدار)-انواع نوشابه گاز دار شفاف و…
جدول مثال های مخلوط های غیریکنواخت یا ناهمگن

نوع مواد مثال
جامد و جامد نخود و لوبیا*شن و ماسه*مداد و خودکار*سکه و اسکناس* سنگ و آجر و…..
مایع و مایع روغن زیتون و آب*روغن مایع و آب* گازوئیل و آب*بنزین و آب*نفت سفید و آب و….
جامد و مایع سنگ و الکل*نخود و آب*شیشه و نفت*شن و روغن مایع*آجر و بنزین و….

سوال5-فرفره ی درحال چرخیدن چه شکلی از انرژی دارد؟
جواب5 -انرژی حرکتی

سوال6-در خودروها بنزین می سوزد و انرژی گرمایی تولید می کند این شکل از انرژی به چه شکل دیگری از انرژی در خودرو تبدیل می شود؟
جواب 6 -به انرژی حرکتی

سوال7-انرژی مورد نیاز شما برای پخت و پزو گرم کردن خانه از چه چیزهایی به دست می آید؟
جواب 7 -از انواع سوخت ها و…

سوال8-در چه کارهایی از انرژی گرمایی استفاده می شود؟
جواب8 -در اتو کردن لباس ها- در ذوب کردن مواد-در خشک کردن مواد مختلف – در تولید برق به وسیله کوره  آفتابی و…

سوال9-چند منبع انرژی نام ببرید.
جواب9-خورشید-سوخت ها-آب-غذاها و…

جواب 10-اصلی ترین منبع انرژی که زندگی و حیات موجودات زنده به آن بستگی دارد کدام است؟و چه مزیت و برتری بر دیگر انرژی ها دارد؟
جواب 10-خورشید نام دارد-پاک است و آلودگی ندارد- رایگان است-تقریبا بی پایان است

سوال11-چند وسیله نام ببرید که از انرژی الکتریکی استفاده می کند؟
جواب 11-پنکه-لباس شویی-یخچال-تلویزیون و…

سوال12-هرگاه مقداری ماسه را درون ظرف دربسته می ریزیم و مدتی تکان می دهیم دانه های ماسه گرم می
شوند.چرا؟
جواب12-زیرا براثر حرکت ماسه ها به هم مالیده می شود و انرژی حرکتی به انرژی گرمایی تبدیل می شود.

سوال 13-از انرژی نورانی چه استفاده هایی می شود؟
جواب13-برای رشد دادن گیاهان-برای روشنایی خانه ها-برای دیدن اجسام و…

سوال 14-انرژی صوتی چیست؟
جواب 14-صدا انرژی دارد به انرژی صدا، انرژی صوتی می گویند.

سوال15-صدای هواپیما، پنجره ها رامی لرزاند در این حالت انرژی صوتی به چه شکل دیگری از انرژی تبدیل می شود؟
جواب15 -انرژی صوتی تبدیل به انرژی حرکتی می شود

سوال16-سهم شما در حفاظت از منابع انرژی چیست؟
جواب16 -باید از مصرف بی جای انرژی ها خودداری کرده وبا انجام کارهای درست منابع انرژی را بیشتر حفظ کنیم.

17-سه نمونه از کارهایی را که برای صرفه جویی و حفاظت از منابع انرژی انجام می دهید بیان کنید.
جواب17-در زمستان به جای زیاد کردن شعله ی بخاری لباس گرم می پوشم-خانواده ی من برای رفت و آمد به جای استفاده از خودروی شخصی از خودروهای عمومی استفاده می کنند-چراغ های اضافی را در خانه خاموش می کنم و…

سوال18-نمونه هایی از کارهایی را که موجب مصرف انرژی و کاهش منابع انرژی می شوند بیان کنید.
جواب 18-استفاده از پنکه و کولر برای خنک کردن هوای خانه-پختن غذا با استفاده از اجاق گاز-رفت و آمد با اتوبوس یا ماشین شخصی- استفاده از انرژی الکتریکی برای روشن کردن انواع المپ ها و…

سوال19-چرا نباید در گوش کسی داد بزنیم؟
زیرا صوت انرژی دارد و ممکن است باعث پاره شدن پرده ی گوش شود.

سوال 20-وسایل زیر چه شکلی از انرژی را به ما می دهند.

بخاری گرمایی
آب میوه گیری حرکتی
مخلوط کن حرکتی
رادیو صوتی
اجاق گاز گرمایی
المپ گرمایی-نورانی
چرخ گوشت حرکتی
اتو گرمایی
پنکه حرکتی
لباس شویی حرکتی
تلویزیون صوتی-نورانی
اجاق برقی گرمایی
سشوار حرکتی-بادی
مهتابی گرمایی-نورانی