سوالات علوم چهارم درس دهم با جواب

سوال درس 10 علوم ” بدن ما 2”

 

سوالات علوم چهارم درس دهم با جواب

1-اندام های تنفسی را نام ببرید
جواب: بیتی -دهان –نای نایژه-شش ها

2- گنجایش شش ها به چیزهایی بستگی دارد؟
جواب: گنجایش شش ها به بزرگی آن ها بستگی دارد. که در افراد بزرگسال اندازه ی آن بزرگ تر از بچه ها است

۳-دم و بازده را تعریف کنید
جواب: وقتی نفس می کشیم هوار از راه دهان و بینی وارد لوله ی نای می شود.هوا از نای به شاخه های باریک تر آن می رود و سپس وارد دو تا شش می شود به این عمل دم می گویند، ده مه ته وقتی هوای داخل شش ها را ، از بینی و دهان خارج می کنیم هوا از همان مسیر که وارد شده بود برمی گردد به این عمل بازدم می گویند.

۴- کار و وظیفه ی خون در بدن چیست؟ با انتقال مواد غذایی و اکسیژن به سلول های بدن و دفع مواد زاید موجود در داخل سلول های بدن چگونه صورت می گیرد؟)
جواب: خون اکسیژن هوا را از شش ها و آب مواد غذایی را از دیواره ی روده ها می گیرد و با گردش در سراسر رگ های بدن آن ها را به سلول های بدن می رساند و دی اکسید کربن و مواد زاید را از آن ها می گیرد و دی اکسید کربن را به شش ها و مواد زاید را به کلیه ها برای دفع برمی گرداند.

۵- کار گلبول های قرمز خون چیست؟
جواب: کار گلبول های قرمز انتقال اکسیژن از شش ها به همه ی سلول های بدن و برگرداندن دی اکسید کربن از همه ی سلول های بدن به شش ها است

۶- دستگاه گردش خون از چه قسمت های درست شده است؟
جواب: قلب، رگ ها

۷- چند نوع رنگ دریدن وجود دارد نام ببرید.
جواب: سه نوع رنگ در بدن وجود دارد. سرخ رگ ها ، سیاه رنگ ها، مویرگ ها

8- سرخ رگ چیست؟
جواب: به رگ های که خون را ار قلب خارج می کنند و به بخش های مختلف بدن می رسانند سرخ رگ می گویند.

۹ – سیاه رگ چیست؟
جواب: به رگ های که خون را از بخش های مختلف بدن به قلب برمی گردانند سیاه رگ می گویند.

۱۰-مویرگ چیست؟ و چند نوعند نام ببرید.
جواب: در قسمت های گوناگون بدن ، رگ های بسیار باریکی وجو دارند که مویرگ نامیده می شوند. و بر دو نوعند مویرگ های سرخ رگی ومویرگ های سیاه رگی

۱۱- کار قلب چیست؟
جواب: قلب مانند یک تلمبه ؛ خون را با فشار به درون سرخ رگ ها می فرستد.

۱۲- چرا پزشکان تعداد نبض ها را اندازه گیری می کنند؟
جواب: تا از سلامت قلب ما اطمینان حاصل کنند.

۱۳-چه موادی برای قلب و رگ های ما مضر هستند؟ چرا؟
جواب: غذاهای پرچرب زیرا چربی آن ها به رگ ها می چسبد و قلب مجبور می شود با فشار زیاد خون را تلمبه کند و در نتیجه ی آن اندازه اش بزرگ تر از معمول می شود و زندگی را به خطر می افتد و یا اگر یکی از رگ ها گرفته شود ممکن است سکته کرده و بمیریم.
و هم چنین خوردن غذا های پرنمک و خوردن زیاد مواد قندی و شیرین هم خطراتی را برای قلب و رگ های ما به وجود می آورند. (1)

۱۴- چه موادی برای قلب و رگ های ما مفیدند؟
جواب: خوردن انواع میوه و سبزی و آجیل و ورزش کردن موجب کاری هنر و سلامت قلب و رگ ها می شود. مانند روغن زیتون، گردو، ماهی بخارپز ، پیاده روی سریع و

۱۵- آیا ضربان قلب تغییر می کند؟
جواب: بلی

۱۶- چرا ضربان قلب موقع کار و فعالیت و ورزش زیاد می شود؟
جواب: زیرا بدن ما در نتیجه ی فعالیت به مواد غذایی و اکسیژن زیاد تری برای سوخت و ساز و تامین انرژی لازم نیاز پیدا می کند و بنابراین قلب تندتر می زند تا خون اکسیژن و مواد غذایی لازم را به سلول های بدن برساند.

۱۷- آیا موقع استراحت نیز ضربان وجود دارد؟
جواب: بلی

۱۸- کار سلول های روده ی باریک چیست؟
جواب: جذب مواد غذایی و وارد کردن آن به خون

۱۹- خون چگونه تصفیه می شود؟
جواب: خون گاز دی اکسید کربنی را که از سلول ها گرفته در شش ها پس می دهد تا با بازدم خارج شوند و سایر مواد دفعی را هم به کلیه ها می برد تا از طریق و کلیه و مثانه و مجاری ادرار دفع شوند. به این ترتیب خون تصفیه می شود.

۲۰- کار کلیه ها چیست؟ توضیح دهید.
جواب: کار کلیه ها تصفیه اکثر مواد زاید موجود در خون است. کلیه ها مواد زاید و دفعی خون را به شکل ادرار در آورده و به طرف مثانه و مجاری ادرار برای دفع هدایت می کند.

۲۱-مثانه چه نقشی در بدن دارد؟
جواب: ادرار در مثانه جمع می شود و با پر شدن مثانه فرد احساس دفع می کند.

۲۲- سهم شما در حفاظت از سلامت کلیه ها و مثانه و مجاری ادرار خود چیست؟
جواب: هر روز به اندازه کافی آب می نوشم – با دفع به موقع ادرار از کلیه هایم مراقبت می کنم.

۲۳-وجود نبض نشانه ی چیست؟
جواب: نشانه ی حرکت خون در رگ ها

۲۴- آیا تعداد نبض و ضربان مساوی است ؟ نبض و ضربان چه تفاوتی باهم دارند؟ توضیح دهید.
جواب: سرعت ضربان قلب و سرعت نبض در اغلب افراد مشابه است. ضربان قلب سرعت انقباض های قلب را اندازه می گیرد ولی نبض سرعت افزایش فشار خون در سراسر بدن هنگام ضربان قلب را اندازه می گیرد.

۲۵- قلب انسان در هر دقیقه چند بارمی زند؟
جواب: تقریبا ۷۵ بار

۲۶- نبض چگونه ایجاد می شود؟ و در کجا ها بهتر احساس می شود؟
جواب: بر اثر افشار منظم و متناوب خون به دیواره ی سرخ رگ ها هنگام ورودش از قلب به آن ها : نبض ایجاد می شود. و چون در مچ دست و گردن سرخ رگ ها به طور نسبی به پوست نزدیک تر است بهتر احساس می شود.

۲۷-چرا سیاه رگ تیره دیده می شود ولی سرخ رگ نه؟
جواب: زیرا خون موجود در سیاه رگ دارای گاز دی اکسید کربن(مانند دود) است ولی خون موجود در سرخ رگ دارای اکسیژن است.

۲۸- کدام رگ ها به پوست نزدیک ترند؟
جواب: -سیاه رگ ها

۲۹- کار گلبول های سفید چیست؟
جواب: دفاع از بدن در مقابل میکروب ها

۳۰- اگر گلبول های سفید از بدن دفاع می خورند چرا دارو مصرف می کنیم؟
جواب: برای این که به گلبول های سفید در دفاع از بدن کمک کنیم.