سوالات علوم هفتم فصل 5

سوال و جواب علوم هفتم درس پنجم

 

سوالات علوم هفتم فصل 5

📚 سوالات درس به درس علوم هفتم با جواب
🔴 درس پنجم: از معدن تا خانه

دریافت فایلدانلود سوالات علوم هفتم درس 5 PDF
دریافت فایلسوالات درس 5 علوم هفتم (2)

پیشنهاد میشود سوالات بالا رو حتما دانلود کنید!

1- مراحل استخراج آهن را بنویسید.
الف) شناسایی معدن و بیرون آوردن سنگ معدن از دل زمین
ب) خالص سازی سنگ معدن
پ) گرما دادن مخلوط سنگ آهن، کربن و سنگ آهک در کوره
ت) تولید ورقه های فلز آهن

2-چگونه فلز آهن را از اکسید های آهن بدست می آورند؟
برای جدا کردن اتم های اکسیژن از آهن، سنگ معدن را به همراه کربن و سنگ آهک در کوره های مخصوص حرارت می دهند. در اثر این عمل، ات مهای اکسیژن از سنگ معدن جدا و به صورت کربن د یاکسید خارج می شوند.در نتیجه فلز آهن به حالت مذاب در ته کوره باقی می ماند.


3-سیمان چیست؟(سیمان از چه موادی بوجود می آید؟)
سیمان مخلوطی از آهک و خاک رس است.

4-بتن چیست؟(بتن از چه موادی تشکیل شده است؟)
بتن مخلوطی از سیمان ، شن، ماسه و آب است که استحکام زیادی دارد.

5-برخی از کاربرد های بتن را بنویسید.
سد سازی – تونل سازی – ساختمان سازی

6-مراحل تهیه ی ظروف سفالی را بنویسید.
برای تهیه ظروف سفالی تغییرات زیر را روی خاک رس انجام می دهند:

7-برای تولید ظروف سفالی رنگی از چه موادی استفاده می شود؟
در تولید ظروف سفالی رنگی از اکسید فلزهای مختلفی مانند آهن، کروم، مس،و… استفاده می شود.

8-شیشه چگونه تهیه می شود؟
برای تهیهٔ شیشه،ماسه را با افزودن مواد شیمیایی مختلف گرما می دهند تا به خمیر شیشه تبدیل شود؛ سپس خمیر شیشه را در قال بهای دلخواه می ریزند و به شکل های مشخص درمی آورند.

9-برای محافظت از منابع طبیعی چه راه هایی وجود دارد؟
» کاهش مصرف، بازیافت، مصرف دوباره «