سوالات علوم ششم درس پنجم

سوالات درس 5 علوم ششم با جواب (زمین پویا)

 

سوالات علوم ششم درس پنجم

درس پنجم علوم ششم ابتدایی با موضوع زمین پویا زمین میباشد . شما میتوانید در این مطلب سوالات درس 5 علوم را همراه با پاسخنامه دریافت نمایید.

1 . زمین لرزه یکی از پدیده های ..طبیعی.. است .

2 . زمین لرزه باعث چه خسارت هایی می شود ؟
پاسخ: خسارت های جانی و مالی

3 . زمین لرزه باعث چه چیزی می شود ؟
پاسخ: وقوع زمین لرزه باعث آزاد شدن انرژی درونی زمین می شود .

4 . چه زمانی زمین لرزه اتفاق می افتد ؟
پاسخ: زمین لرزه وقتی اتفاق می افتد که سنگ کره ی زمین در اثر نیروهای حاصل از درون زمین می شکند .

5 . زمین لرزه چگونه باعث تغییر در سطح زمین می شود ؟
پاسخ: انرژی حاصل از شکستن سنگ کره ی زمین به صورت امواج لرزه ای از داخل زمین به سطح آن می رسند و باعث تغییراتی در سطح زمین می شوند .

6 . زمین لرزه ی خفیف یعنی چه ؟
پاسخ: یعنی زمین لرزه با قدرت کم

7 . سالانه چند زمین لرزه خفیف در کشور رخ می دهد ؟
پاسخ: حدود ده هزار زمین لرزه ی خفیف رخ می دهد .

8 . چرا مردم زمین لرزه های خفیف را حس نمی کنند ؟
پاسخ: چون قدرت آن ها بسیار کم است و فقط توسط لرزه نگارها ثبت می شود .

9 . اثرات بهداشتی حاصل از زمین لرزه چیست ؟
پاسخ: 1ـ آلودگی آب ها
2ـ آلودگی برخی مواد غذایی
3ـ شیوع بیماری های واگیردار
4ـ جمع شدن زباله در سطح شهر
5ـ زیاد شدن جانوران منتقل کننده ی بیماری

10 . آثار ساختمانی حاصل از زمین لرزه را بیان کنید .
پاسخ: 1ـ خراب شدن ساختمان ها (ریزش آوار)
2ـ شکستن شیشه ها
3ـ شکستن سد ها
4ـ افتادن تیرهای برق
5ـ خراب شدن آسانسورها و پله ها

11 . اثرات اجتماعی حاصل از زمین لرزه چیست ؟
پاسخ: 1ـ از دست دادن عزیزان
2ـ بیکاری
3ـ خراب شدن مکان های تاریخی
4ـ تخریب ادارات و بیمارستان ها

12 . چرا هرچه زمین لرزه های خفیف بیشتر داشته باشد بهتر است ؟
پاسخ: زمین لرزه های خفیف باعث آزاد شدن انرژی درونی زمین و جلوگیری از وقوع زمین لرزه های بزرگ تر می شوند .

13 ـ در چه جاهایی از کره ی زمین احتمال وقوع زمین لرزه بیش تر است ؟
پاسخ: جاهایی که پوسته ی زمین دارای شکستگی است .

14ـ فعالیت های انسان دوستانه ی بعد از وقوع زمین لرزه را نام ببرید .
پاسخ: 1ـ کمک به مصدومین 2ـ ارسال کمک های مالی و غیر مالی 3ـ اهدای خون 4ـ کمک به افراد امداد رسان 5ـ پیدا کردن و کمک کرد ن به افراد مانده در زیر آوار

15 ـ بعد از زمین لرزه چه نکات ایمنی را باید رعایت کنیم ؟
پاسخ: 1ـ قطع جریان برق ساختمان 2ـ استفاده نکردن از آسانسور 3ـ بستن شیر گاز اصلی 4ـ باز نگه داشتن خیابان ها 5ـ آمادگی داشتن برای پس لرزه ها

16 ـ مهم ترین زمین لرزه های 50 سال اخیر ایران از نظر محل وقوع و خسارت های وارده را نام ببرید .
پاسخ: زلزله ی طبس سال 57 با 19600 نفر کشته ، زلزله ی رودبار و منجیل سال 69 با 35000 نفر کشته ، زلزله ی بم سال 82 با 41000 نفر کشته و زلزله ی اهر سال 91 با 310 نفر کشته

17 ـ ساختمان یک کوه آتش فشان چگونه است ؟
پاسخ: هر آتش فشان از سه قسمت اصلی تشکیل شده است . 1ـ مخروط آتش فشان 2ـ مجراها 3ـ دهانه

18 ـ چه زمانی آتش فشان اتفاق می افتد ؟
پاسخ: زمانی که مواد آتش فشانی از داخل زمین به سطح آن راه پیدا می کنند و سنگ های آتش فشانی را به وجود می آورند .

19 ـ مواد خارج شده از دهانه ی آتش فشان به چند دسته تقسیم می شوند ؟
پاسخ: نام ببرید . سه دسته . 1ـ جامد 2ـ مایع 3ـ گاز

20 ـ آتش فشان ها از نظر فعالیت به چند دسته تقسیم می شوند ؟نام ببرید .
پاسخ:  سه دسته 1ـ فعال 2ـ نیمه فعال 3ـ خاموش

21 ـ به چه آتش فشانی فعال گفته می شود ؟
پاسخ: به آتش فشان هایی که در حال حاضر یا در سال های اخیر مواد آتش فشانی ( جامد ، مایع و گاز ) از دهانه ی آن ها خارج شده است ، آتش فشان فعال گفته می شود .

22 ـ چه آتش فشانی نیمه فعال است ؟
پاسخ: آتش فشانی که فقط گاز از دهانه ی آن خارج شود .

23 ـ به چه آتش فشانی خاموش گفته می شود ؟
پاسخ: به آتش فشانی که هیچ گونه فعالیتی ندارد ، آتش فشان خاموش می گویند .

24 ـ دو آتشفشان نیمه فعال و دو آتشفشان خاموش در ایران نام ببرید .
پاسخ: سهند و سبلان خاموش ، دماوند و تفتان نیمه فعال

25 ـ هر یک از سنگ های آتش فشانی زیر چه کاربردی دارد ؟
پاسخ: توف آتش فشانی : در ساختمان سازی کاربرد دارد .
پوکه معدنی : به عنوان عایق استفاده می شود و همچنین چون سبک است در ساختمان سازی کاربرد دارد .
سنگ پا : در حفظ بهداشت از آن استفاده می شود .

26 ـ مهم ترین گاز های خارج شده از دهانه آتشفشان چه هستند ؟
پاسخ: بخار آب و کربن دی اکسید

27 ـ فواید آتشفشان ها را بیان کنید .
پاسخ: 1 ـ تشکیل دریاچه
2 ـ توسعه ی گردشگری
3 ـ ایجاد زمین های حاصلخیز
4 ـ استفاده از انرژی گرمایی
5 ـ آزاد شدن انرژی درونی زمین
6 ـ تشکیل چشمه های آب گرم

28 ـ ضررهای آتشفشان ها را بیان کنید .
پاسخ: 1 ـ انتشار گازهای سمی
2 ـ ریزش باران های اسیدی
3 ـ ایجاد سونامی
4 ـ ورود خاکستر و گرد و غبار به محیط
5 ـ پخش شدن مواد شیمیایی در محیط
6 ـ جاری شدن مواد مذاب و خراب شدن زمین ها

29 ـ ساکنان مناطق آتش فشانی چه موارد ایمنی را باید رعایت کنند ؟
پاسخ: آماده ی تخلیه ی سریع محل باشند ــ به یک مکان امن پناه ببرند ــ تمامی در ها و پنجره ها را ببندند ــ فاصله گرفتن از جاهای گود هنگام فوران مواد مذاب ــ حفظ بدن از مواد شیمیایی موجود در خاکسترهای آتش فشان