سوالات علوم ششم درس نهم

سوالات درس 9 علوم ششم با جواب (سفر انرژی)

 

سوالات علوم ششم درس نهم

📚سوالات درس نهم علوم
🔴 سفر انرژی

1- نفت دارای چه صورتی از انرژی است ؟
پاسخ: (شیمیایی)

2- آب پشت سد ، دارای چه نوع انرژی است ؟
پاسخ: (ذخیره ای )

3- چوب مقداری انرژی شیمیایی دارد که در هنگام سوختن آزاد می شود .
درست þ نادرست

4- نفت دارای انرژی شیمیایی نیست .
 درست نادرستþ

5- در پنکه ی برقی انرژی الکتریکی به انرژی ………….. تبدیل می شود .
پاسخ: (حرکتی)

6- در اتوی برقی انرژی …………… به انرژی گرمایی تبدیل می شود .
پاسخ: (الکتریکی )

7- فردی که در بالای سرسره قرار دارد دارای انرژی …………….. است .
پاسخ: (ذخیره ای )

8- فنری که کشیده می شود دارای انرژی ……………… می شود .
پاسخ: (ذخیره ای)

9- خورشید انرژی …………. و انرژی …………… تولید می کند .
پاسخ: (گرمایی – نورانی)

10-انرژی موجود در حبه ی قند انرژی …………….. است که از نوع انرژی ……………. می باشد .
پاسخ: (شیمیایی و ذخیره ای )

11 – تفاوت لامپ و بخاری از نظر تبدیل انرژی چیست ؟
پاسخ: لامپ انرژی نورانی و انرژی گرمایی تولید می کند ولی بخاری فقط انرژی گرمایی تولید می کند .

12-چرا انرژی الکتریکی در زندگی روزمره بیش ترین استفاده را دارد ؟
پاسخ: زیرا این انرژی به راحتی منتقل شده و به آسانی به صورت های دیگر انرژی تبدیل می شود .

13- باتری ها ، انرژی ……….. را در خود ذخیره می کنند .
پاسخ: (شیمیایی)

14- برای انجام چه کارهایی به انرژی نیاز دارید ؟
پاسخ: راه رفتن – دیدن – برداشتن اجسام- ورزش کردن – نوشتن و …… به طور کلی برای انجام هر کاری انرژی لازم است .

15- انرژی مواد غذایی از کجا دست می آید ؟
پاسخ: این انرژی با نور خورشید در گیاهان سبز ساخته شده و در آنها نیز ذخیره می شود .

16- شکل های مختلف انرژی را نام ببرید ؟
پاسخ: حرکتی – گرمایی – نورانی – صوتی – هسته ای – شیمیایی و الکتریکی

17-انرژی شیمیایی چیست ؟
پاسخ: انرژی ذخیره شده در مواد غذایی و میوه ها و سوخت های مانند نفت و گاز طبیعی را انرژی شیمیایی می گویند.

18- انرژی شیمیایی سوخت به چه صورت های می تواند تبدیل شود ؟
پاسخ: می تواند به انرژی حرکتی یا انرژی گرمایی تبدیل شود در واقع وقتی سوخت می سوزد باعث ایجاد گرما و حرکت می شود .

19- چه چیزهایی می توانند انرژی را ذخیره کنند ؟
پاسخ: مواد غذایی – سوخت – باتری و مواد منفجره

20- کدام وسایل را می شناسید که به کمک باتری کار می کند ؟
پاسخ: ( تلفن همراه و ساعت و رادیو و…..)

21- آیا باتری هم انرژی ذخیره می کند ؟ بله

22- وقتی چراغ قوه یا اسباب بازی متحرک را به کار می اندازید ، چه تغییرات انرژی را مشاهده می کنید ؟
پاسخ: در چراغ قوه ، انرژی ذخیره شده باتری به نور و در اسباب بازی متحرک ، انرژی ذخیره شده باتری به انرژی حرکتی تبدیل می شود .

23- آیا در اجسام نیز انرژی ذخیره می شود؟ مثال بزنید ؟
پاسخ: بله ، آب پشت یک سد ، فنر فشرده شده و جسمی که بالاتر از سطح زمین قرار دارد ، دارای انرژی هستند .

24- چگونه از انرژی ذخیره ای در پشت آب یک سد ، انرژی الکتریکی حاصل می شود ؟
پاسخ: وقتی آب از آبشار فرو می ریزد انرژی آن به تدریج به انرژی حرکتی تبدیل می شود ، سپس وقتی آب بر روی توربین ریخته می شود آن را حرکت می دهد . توربین دستگاه مولد را حرکت می دهد و مولد انرژی حرکتی را به برق تبدیل می کند .

25- آیا می توان گفت وقتی سنگ از زمین فاصله دارد ، انرژی در آن ذخیره می شود و پس از رها شدن به تدریج به انرژی الکتریکی تبدیل می شود (بله)

26- هنگام افتادن یک جسم از ارتفاع چه تبدیل انرژی انجام می شود ؟
پاسخ: انرژی ذخیره شده (پتانسیل گرانشی) به انرژی حرکتی (جنبشی ) تبدیل می شود