سوالات درس 8 هدیه های آسمان ششم

سوال و جواب درس هشت هدیه ششم

 

سوالات درس 8 هدیه های آسمان ششم

درس هشتم هدیه های آسمانی کلاس ششم با عنوان “دوران غیبت” میباشد. سوالات همراه با جواب :

درس هشتم «دوران غیبت»
١- پیامبر مژده ی به دنیا آمدن کدام امام را به مردم داد؟
جواب : حضرت مهدی (عج)

۲- پیامبر در مورد امام زمان به مردم زمان خود چه فرمودند؟
جواب : وقتی رسول خدا نام دوازده امام را برای مردم بیان می کرد، به آن ها فرمود: آخرین امام که نامش مهدی است، با ظالمان مبارزه می کند و حکومت های ستمگر را از بین می برد.

3- پس از شهادت امام عسکری (علیه السلام) چه اتفاقی برای امام مهدی (ع) افتاد؟
جواب : امام مهدی، به فرمان خداوند از چشم مردم پنهان شد، تا هر زمانی که خدا بخواهد و مردم آمادگی داشته باشند، قیام کند و جهان را پر از نیکی و عدالت سازد.

4- امام مهدی در دوران غیبت چگونه خود چگونه مردم را راهنمایی می کرد؟

جواب : امام مهدی (علیه السلام) برای ارتباط خود با مردم در دوران غیبت، چهار نفر از عالمان دینی را برگزید.د

5- پس از چهار نفری که برای ارتباط با امام تعیین شده بودن چه کسانی جانشین امام زمان شدند؟
جواب : پس از آن چهار نفر، ایشان افراد خاصی را با نام مشخص، به عنوان جانشین خود معرفی نکرده است؛ بلکه عالمان پرهیزکار و دین شناس هر زمان را به
عنوان جانشینان خود قرار داده است.

6- یکی از جانشینان امام زمان در دوره ما چه کسی بود و چه کرد؟
جواب : جواب یکی از این جانشینان در روزگار ما، امام خمینی (ره) بود. مردم ایران، به رهبری این عالم و مرجع بزرگ دینی توانستند حکومت ضد مردمی و ضد دینی شاه را سرنگون کنند و جمهوری اسلامی را به وجود آورند.

۷- چه کسی بر ضد شاه قیام کرد و جمهوری اسلامی را به وجود آورد؟
جواب : امام خمینی (ره)

۸- در حال حاضر چه کسانی جانشینان امام زمان شناخته می شوند؟
جواب : در زمان حاضر، مراجع تقلید دینی جانشینان امام زمان (علیه السلام) شناخته می شوند.

۹- در زمان غیبت حضرت مهدی (عج) وظیفه ما چیست؟
جواب : جواب: از مراجع تقلید دینی و دستوراشان پیروی کنیم.

۱۰- در زمان حاضر ، ما چرا باید به مراجع دینی رجوع کنیم؟
جواب : برای آگاهی از احکام دین باید به آن ها مراجعه کنیم و از دستوراتشان پیروی نماییم.

۱۱- رهبری جامعه اسلامی در حال حاضر در دست کیست؟
جواب : رهبری جامعه اسلامی بر عهده ی یکی از مراجع است که به عنوان ولی فقیه شناخته می شود. ولی فقیه با آگاهی کامل از دستورات دینی و شرایط سیاسی و اجتماعی به اداره ی امور جامعه می پردازد.