سوالات درس 6 هدیه های آسمان ششم

سوال و جواب درس شش هدیه ششم

 

سوالات درس 6 هدیه های آسمان ششم

درس ششم هدیه های آسمانی کلاس ششم با عنوان “سیمای خوبان” میباشد. سوالات همراه با

درس ششم «سیمای خوبان»

1- کتاب راهنمایی و هدایت مردم چیست؟
جواب» قرآن
۲- بهترین راه هدایت بشر چیست؟
جواب» معرفی الگوهای برتر و انسان های نمونه

٣- نام دیگر آیه ی ۳۳ سوره ی احزاب چیست؟ جواب: آیه ی تطهیر
– معنی و مفهوم آیه ی « انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهر کم تطهیرا » چیست؟
جواب» همانا خدا اراده کرده است که همه ی پلیدی ها و ناپاکی ها را از شما اهل بیت دور سازد و شما را پاک و مطهر کند.» – بیانگر پاکی و معصومیت 14 معصوم و امامان

5. کدام امام هنگام مسافرت خویشاوندی خود را با پیامبر(ص) بازگو نمی کرد؟ جواب: امام سجاد (ع) 6- آیه ی تطهیر چیست؟
جواب» « انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهر کم تطهیرا» همانا خدا اراده کرده که همه پلیدی ها و ناپاکی ها را از شما اهل بیت دور سازد و شما را پاک و مطهر گرداند

۷- چرا خداوند در قرآن امامان بزرگوار را مورد ستایش قرار داده است؟
جواب» جواب: چون مهربان و خوش اخلاق بودند. خطای دیگران را به راحتی می بخشیدند. از کسی کینه به دل نمی گرفتند. اشتباهات مردم را به رخ آنان نمی کشیدند و آنان را سرزنش نمی کردند….

۸- وظیفه ی ما در برابر امامان چیست؟
جواب» اطاعت

9- معنی اصلی و مبارک امامان را بنویسید.

جواب» مقامی الهی به معنی رهبری و پیشوایی در امور دین و دنیا

۱۰- امام کاظم (ع) بعد از صرف غذا چه کردند؟
جواب» بعد از پایان غذا، أمام خدا را شکر گفت و سپس رو به کارگران کرد و فرمود : اگر ممکن است کمی بنشینید، مشکلی پیش آمده که می خواهم در مورد آن با شما مشورت کنم.

۱۱- امام کاظم (ع) دلیل مشورت خود با کارگران را چگونه بیان کردند؟
جواب» امام کاظم درباره دلیل مشورت خود با کارگران به آنها فرمود شاید خدا به ذهن شما چیزی بیاورد که راه حل این مشکل باشد.

۱۲- خدا در قرآن درباره خصوصیات اهل بیت چه فرموده است؟
جواب» همانا خدا اراده کرده که همه پلیدی ها و ناپاکی ها را از شما اهل بیت دور سازد و شما را پاک و مطهر گرداند.

۱۳- اهل بیت دارای چه خصایل اخلاقی بودند چند مورد را بنویسید؟
جواب» آنان مهربان و خوش اخلاق بودند. خطای دیگران را به راحتی می بخشیدند. از کسی کینه به دل نمی گرفتند اشتباهات مردم را به رخ آنان نمی کشیدند و آنان را سرزنش نمی کردند. اگر هم از عیب کسی خبردار می شدند، آن را می پوشاندند. به خاطر خویشاوندی با پیامبر (صلی الله علیه و آله) امتیاز ویژه ای برای خود در نظر نمی گرفتند و بر مردم فخرفروشی نمی کردند و …

14- اهل بیت به چه چیزی بیشترین اهمیت را می دادند؟
جواب» به نماز خیلی اهمیت می دادند و همیشه نمازشان را اول وقت می خواندند.