سوالات درس 6 دفاعی نهم با جواب

درس ششم | مردان مبارز و زنان قهرمان

 

سوالات درس 6 دفاعی نهم با جواب

📚 سوالات متن آمادگی دفاعی نهم
🔴 سوالات درس ششم با جواب

درس 6 مردان مبارز و زنان قهرمان

1 -درباره زمان، شیوه و طرف مبارزه هر یک از مردان مبارز صدر اسالم دو سطر بنویسید.
پاسخ» عمار یاسر :خانواده عمار از اولین مسلمانان بودند و آن ها شکنجه های بسیاری را در این راه متحمل شدند .وی با کسانی که به ساختن حدیث جعلی از پیامبر می پرداختند، مبارزه می کرد.
سلمان فارسی :وی در مدینه با پیامبر آشنا شد و مسلمان شد .به پیشنهاد او در جنگ خندق، مسلمانان اطراف شهر مدینه خندقی کَند ند تا دشمنان نتوانند وارد مدینه شوند.
مالک اشتر :یکی از یاران با وفای حضرت علی (ع) که در جنگ های جمل و صفین رشادت های فراوانی از خود نشان داد.

2-درباره زمان، شیوه و طرف مبارزه هر یک از مردان مبارز دوره معاصر دو سطر بنویسید.
پاسخ» رئیس علی دلواری :در دوره محمدعلی شاه قاجار به همراه دیگر مشروطه خواهان به مبارزه با استبداد شاه برخاست و بوشهر را از حاکمیت شاه خارج کرد.
میرزا کوچک خان جنگلی :وی در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی زندگی می کرد .و بعد از جمع کردن دوستان و یاران خود در شهر رشت به مبارزه با ظلم و ستم حکومت پرداخت.
آیت ا …شهید مدرس :در دوره پهلوی در مجلس شورای ملی به مبارزه با ظلم و ستم حکومت و استعمار انگلیس پرداخت.

3 -چند نفر از مردان تلاشگر، مبارز و میهن دوست ایرانی در طول تاریخ را نام ببرید .
پاسخ» میرزای شیرازی، سید جمال الدین اسدآبادی، ستارخان، باقرخان، امیرکبیر و. …

4 -نام چند تن از انسان های آزاده ای که در مقابل دین ستیزی و ظلم و ستم حاکمان پهلوی ایستادند را نام ببرید .
پاسخ» شهید نواب صفوی ، شهید سید علی اندرزگو ، شهید رجایی

5-در مورد زندگی نامه )سال و محل تولد( شهید مهدی باکری توضیح دهید .
پاسخ» در سال 1333 در میاندوآب متولد شد. فرمانده لشکر عاشورا در عملیات والفجر مقدماتی و والفجر1و3.2و4

6 -قسمتی از وصیت نامه یا خاطره ای از شهید مهدی باکری را توضیح دهید .
پاسخ» اهمیت زیاد به نماز و دعا و مجالس یاد ابا عبدا …و شهدا

7 -در مورد خصوصیات اخلاقی شهید مهدی باکری توضیح دهید .
پاسخ» با وجود خستگی زیاد در کارهای خانه به خانواده کمک می کرد.

8 -در مورد زندگی نامه)سال و محل تولد( شهید عباس بابایی توضیح دهید .
پاسخ» در سال 1329 در قزوین به دنیا آمد.

9-در مورد مسئولیت های شهید عباس بابایی توضیح دهید .
پاسخ» معاون عملیات فرمانده نیروی هوایی

10- قسمتی از وصیت نامه یا خاطره ای از شهید عباس بابایی را توضیح دهید .
پاسخ» هر چه می خواهی در قرآن مجید هست.

11 -در مورد خصوصیات اخلاقی شهید عباس بابایی توضیح دهید .
پاسخ» وی برای پیشرفت سریع عملیات علاوه بر نظارت، خود نیز در کارها پیشگام بود

12 -چگونه می توان با تهاجم فرهنگی وسیع دشمنان مقابله کرد
پاسخ» 1 -شناخت اهداف دشمن از تهاجم فرهنگی
2 -تقویت اعتقادات دینی و سیاسی مردم
3 -گسترش امر به معروف و نهی از منکر
4 -گسترش فعالیت های فرهنگی

13 -امام خمینی در مورد زنان قهرمان چه فرموده اند؟
مادرانِ شجاعِ فرزندانِ اسالم، خاطره جانبازی و رشادت زنان قهرمان را در طول تاریخ زنده کرده اند

14 -یکی از وظایف مهم و اساسی زنان چیست؟
پاسخ» تربیت فرزندانی است که زنان و مردان آینده جامعه را تشکیل می دهند.

15-در عصر حاضر زنان چه نقشی در جامعه دارند؟
پاسخ» در عصر حاضر، برخی از زنان علاوه بر اینکه در خانه به عنوان همسر و مادر نقش اساسی در رشد خانواده و تربیت فرزندان دارند، در جامعه نیز همپای مردان مشغول فعالیت اند.

16-درباره زندگی و اقدامات برجسته زنان قهرمان و تأثیرگذار زیر در تاریخ زندگی انسان ها چند سطر بنویسید.
پاسخ» حضرت خدیجه (س) : همسر با وفای پیامبر اسالم (ص)که تمام ثروت خودر را وقف
گسترش دین اسالم و حمایت از مسلمانان کرد.
حضرت فاطمه (س) :دختر پیامبر اسالم(ص)و همسر باوفای امام علی)ع(که بعد از رحلت
پیامبر، سختی های زیادی کشید ولی دست از حمایت از امام خود برنداشت.
حضرت زینب(س) :دختر امام علی )ع( که زندگی سراسر رنج و سختی را تحمل کرد و بعد از واقعه عاشورا با سخنرانی های کوبنده خود چهره واقعی بنی امیه را به مردم نشان داد.

17-زنان در دفاع مقدس از چه راه هایی از اسالم و انقلاب دفاع کردند؟ چگونگی حضور زنان و دختران در دوران دفاع مقدس را توضیح دهید.
پاسخ» 1-رساندن وسایل و اَد وات جنگی به رزمندگان
2 -درمان مجروحان جنگ و انتقال آنها به پشت جبهه و مراقبت از آنان
3 -خارج کردن شهدا از منطقه ی نبرد به پشت جبهه
4- رساندن آب و مواد غذایی به
5 -تهیه و تدارک دارو، لباس و سایر امکانات مورد نیاز رزمندگان
6 -شرکت در نبرد مستقیم با دشمن (در صورت نیاز)

18-در مورد زندگی مبارزاتی خانم مرضیه حدید چی(دباغ) چه می دانید .
پاسخ» یکی از زنان با ایمان و مبارز که پس از چند سال تحمل سختی و شکنجه در زندان های رژیم شاه، به خارج از ایران رفت و در اردوگاه های نظامی فلسطین به چریکی تمام عیار تبدیل شد .وی با وجود 8 فرزند، با توجه به احتمال دستگیری مجدد و اعدام توسط رژیم ستمگر شاه، به زندگی مبارزاتی سخت خود ادامه داد.

19-نقش زنان کشورمان در دوران دفاع مقدس چه بود؟
پاسخ» در دفاع مقدس، زنان با ایمان و شجاع ایرانی، از ابتدای تهاجم ارتش بعثی عراق به کشورمان، در کنار مردان و در مقابل دشمن ایستادگی و مقاومت کردند و پس از آن نیز در پشت جبهه کارهایی انجام می دادند که اگر ارزش و پاداش آن نزد خداوند از دفاع مستقیم بیشتر نباشد، کمتر نخواهد بود.

21 -در مورد شهیده مریم فراهانیان چه می دانید .
پاسخ» شهیده مریم فراهانیان در 24 دی1342در آبادان و در خانواده ای متوسط و مذهبی به دنیا آمد .قبل از پیروزی انقلاب اسالمی همراه با برادرش مهدی در جلسات سیاسی، مذهبی و تظاهرات مردمی شرکت می کرد.

21 -قهرمانان دوران معاصر کشورمان چه گروه هایی بودند؟
پاسخ» شهدای نهضت علمی، انرژی هسته ای و مدافعان حرم

نکته : در دوران دفاع مقدس بیش از 36 هزار دانش آموز به شهادت رسیده اند.