سوالات درس 5 پیام های آسمانی نهم

سوال و جواب دینی نهم درس پنجم

 

سوالات درس 5 پیام های آسمانی نهم

📚 سوالات متن دینی نهم
🔴 سوال های درس 5

بسمه تعالی . سوالات درس پنجم پیام های آسمانی نهم . تهیه کننده : داور گیتی نورد دبیر پیام آسمانی آذربایجان شرقی شهرستان سراب .1/9/1398

1 پس از رحلت رسول خدا وظیفه هدایت و رهبری مردم برعهده ی ……………… قرار گرفت .
جواب» امامان

2 امامان در مسیر هدایت و اجرای دستورات الهی با دو مشکل بزرگ مواجه بودند آنان مشکلات چه بود ؟
جواب» 1-وجود حاکمان ظالم که امامن را تحت فشار می گذاشتند
2- مردم بدلیل ترس از حاکمان و دلبستگی به دنیا وظایف خود را در حمایت و پیروی از امامان انجام نمی دادند

3 چه چیزی باعث شد تا امام مهدی(عج) به دستور خداوند از نظرها غائب شود ؟
جواب» به شهادت رساندن امامان توسط حاکمان ظالم

4 تکلیف مردم در زمان دوران غیبت چیست ؟
جواب» مراجعه به عالمان دینی برای حل مشکلات و مسائل دینی

5 نظر امام صادق (ع) در مورد حل اختلافات خود و مراجعه به حاکمان بی دین و ظالم چیست ؟
جواب» کسی که به این گونه حاکمان (حاکمان ظالم و بی دین ) مراجعه کند و با حکم آنان چیزی به دست آورد ، در حقیقت به طاغوت(حاکمان ظالم و بی دین) مراجعه
کرده و خداوند در قرآن کریم مردم را از مراجعه به طاغوت نهی کرده است .

6 بنظر امام صادق (ع) مردم برای حل مشکلات دینی و اجتماعی خود به چه کسانی باید مراجعه کنند؟
جواب» به کسانی که سخنان اهل بیت را بازگو می کنند و بر حلال و حرام آگاهند و احکام را می شناسند.

7 از نظر امام صادق (ع) مراجعه به حاکمان ظالم و بی دین در حقیقت مراجعه به …………. است که قرآن کریم از مراجعه به ………………. نهی کرده است .
جواب» طاغوت – طاغوت

8 در زمان غیبت امام زمان مراجعه به ……………. ضرورت بیشتری می یابد .
جواب» عالمان دینی

9 امام صادق(ع) در مورد هدایتگران واقعی مردم چه فرموده است ؟
جواب» مردمی که می بینند عالمانشان آشکارا گناه می کنند و در جمع آوری دنیا و اموال حرام حریص اند ، ولی باز هم از این گونه عالمان پیروی می کنند ، مانند برخی یهودیانی هستند که
خداوند در قرآن آنان را به دلیل پیروی از عالمان بدکارشان سرزنش می کند . بر مردم واجب است که از فقیهان پرهیزگار که از دین خود محافظت می کنند و برخلاف هوای نفس خود رفتار می کنند و مطیع دستور خداوند هستند ، پیروی کنند .

10 از نظر امام صادق(ع) مردمی که از عالمان فاسد و گنهکار و حریص پیروی می کنند به چه شباهت دارد ؟
جواب» به برخی یهودیانی شباهت دارند که خداوند بخاطر پیروی از عالمان بدکارشان ، آنان را سرزنش می کند .

11 از نظر امام صادق (ع) مردم باید از چه کسانی پیروی کنند؟
جواب» فقیهان پرهیزگار که محافظ دین خود هستند و بر خلاف هوای نفس خود رفتار می کنند و مطیع دستورات خداوند هستند .

12 فقیهانی که مردم باید در دوران غیبت از آنان پیروی کنند ، چه ویژگی هایی باید داشته باشند ؟
جواب» پرهیزگار – مطیع دستورات خدا – محافظ دین خود – بر خلاف هوای نفس رفتار کنند.

13 اسلام شناسان و فقیهان واقعی چه کسانی هستند ؟
جواب» کسانی که در سخنان و راهنمایی هایشان پیرو سخنان معصومان هستند و در هر مساله ایی نظر پیامبر اکرم و امامان را برای مردم بازگو می کنند .

14 پذیرفتن فتواهای فقیهان در واقع ………………..
جواب» پذیرفتن سخنان امامان است و مخالفت با فتوای فقها ، مخالفت با احادیث معصومان است .

15 فتواهای فقیهان برگرفته از ……… و ………… است .
جواب» قرآن – احادیث معصومان

16 مخالفت با فتواهای فقیهان مخالفت با ………………. است .
جواب» احادیث معصومان

17 فقها نائب و جانشین ………………………. به شمار می روند .
جواب» امام زمان(عج)

18 ولایت فقیه یعنی چه؟
جواب» به رهبری و هدایت مردم جامعه توسط فقیه جامع الشرایط ، ولایت فقیه گفته میشود .

19 خصوصیات ولی فقیه را نام ببرید ؟
جواب» اسلام شناس دانا – شجاع – مدیر – مدبِّر

20 وظایف ولی فقیه چیست ؟
جواب» با در نظر گرفتن مصلحت جامعه ی اسلامی با تمام توان و امکانات از دین و اجرای احکام الهی پاسداری می کند و در برابر دشمنان اسلام که می خواهند کشور اسلامی را به خطر بیندازند و مانع اجرای دستورات خدا شوند ، ایستادگی می کند.

21 چرا مردم باید از فتواهای فقیهان پیروی کنند؟
جواب» زیرا فتواهای فقیهان بر گرفته از قرآن و احادیث معصومین است.

22 سه مورد از ویژگی های امام خمینی (ره) را بیان کنید ؟
جواب» شب زنده دار – سیاستمدار – عادی زندگی می کرد – به کسی ظلم نکرد – در برابر عمل به دستورات اسلام ترسی نداشت – محکم و استوار در برابر دشمنان ایستادگی می کرد – عاشق
اهل بیت بود – به پرسش های دینی مردم پاسخ می داد و …

23 پس از رحلت امام خمینی (ره) مسئولیت سنگین رهبری جامعه ی اسلامی به عهده چه کسی گذاشته شد ؟
جواب» آیت الله خامنه ایی

24 ویژگی های رهبر انقلاب آیت الله خامنه ایی را بشمارید؟
جواب» شجاع – دور اندیش – پرهیزگار – وفاداری به امام و انقلاب…