سوالات درس 5 دفاعی نهم با جواب

درس پنجم | دوران دفاع مقدس

 

سوالات درس 5 دفاعی نهم با جواب

📚 سوالات متن آمادگی دفاعی نهم
🔴 سوالات درس پنجم با جواب

1-با سقوط نظام شاهنشاهی ، سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بر چه اساسی شکل گرفت ؟
جواب» بر اساس حمایت از مظلومان و مسلمانان و مخالفت با قدرت های ستمگر

2 -الف(چند مورد از فعالیت های دشمن برای از بین بردن یا منحرف کردن انقلاب اسالمی را نام ببرید .

جواب» ترور شخصیت های برجسته و انقلابی -تحریک قومیت ها برای خود مختاری -فعالیت مسلحانه گروه های ضد انقلاب در برخی از شهرها و مناطق مرزی کشور

ب)این فعالیت ها چگونه با شکست مواجه شد؟
جواب» با رهبری هوشمندانه  امام خمینی و مقاومت و پایداری مردم ایران

3-درباره ترور شخصیت های انقلابی توسط منافقین کوردل به تحریک آمریکا و رژیم اشغالگر قدس، جدول زیر را کامل کنید.
جواب» نام و نام خانوادگی ، شخصیت ترور شده ،مسئولیت او ،محل و نحوه ترور
شهید مطهری مسئول شورای انقلاب تیراندازی در منطقه 12 تهران
شهید بهشتی مسئول حزب جمهوری انفجار در محل حزب
شهید علی محمدی دانشمند هسته ای انفجار بمب
شهید احمدی روشن دانشمند هسته ای انفجار بمب
شهید شهریاری دانشمند هسته ای انفجار بمب
شهید رجایی رئیس جمهور انفجار بمب در دفتر نخست وزیری

4 -چرا خرمشهر مظهر پایداری و مقاومت مردم ایران در دوران دفاع مقدس شد؟
جواب» زیرا مردم خرمشهر و رزمندگانی که از شهرهای مختلف ایران خود را به آنجا رسانیدند، در مقابل چند لشکر مجهز به توپ و تانک دشمن برای حفظ این شهر مقاومت کردند .

5-عملیات ثامن ائمه چه نقشی در روحیه فرماندهان و رزمندگان اسالم داشت؟
جواب» این عملیات خود باوری و اعتماد به نفس فرماندهان و رزمندگان را افزایش داد و باعث شد تا نیروهای رزمنده با ایمان و توکل بر خدا در چند عملیات متوالی، بخش های دیگری از مناطق اشغال شده کشورمان را از متجاوزان پس بگیرند.

6 -جدول زیر را کامل کنید.
جواب»  درس 5 دفاعی نهم با جواب

7 -جنگ هشت ساله ایران و عراق چگونه به پایان رسید؟
جواب» سرانجام به پیشنهاد سازمان ملل متحد برای برقراری آتش بس، جمهوری اسالمی ایران آمادگی خود را برای پذیرش قطعنامه اعلام کرد و در نهایت در مرداد
ماه سال 1367 با پذیرش قطعنامه شماره ی 598 توسط ایران و عراق، جنگ هشت ساله به پایان رسید.

8 -چرا ما خود را در جنگ تحمیلی پیروز می دانیم ؟
جواب» زیرا دشمن به اهداف زیر نرسید. 1-ساقط کردن نظام جمهوری اسالمی ایران .2 -جدا کردن خوزستان از کشور3 -حاکمیت بر اروند رود4-گرفتن حتی یک وجب از خاک میهن مان.

9-چرا دوران8 ساله ی جنگ تحمیلی را دفاع مقدس می دانیم ؟
جواب» زیرا : 1-دفاع برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور 2 -استقامت در برابر ظالمین برای اطاعت از فرمان خداوند 3 -مقاومت به منظور حفظ دین، قرآن و انقلاب اسالمی4 -ایستادگی برای دفع تجاوز دشمن و رسیدن به صلح و امنیت

10 -دستاوردهای داخلی هشت سال دفاع مقدس را نام ببرید ؟
جواب» 1-اعتماد به نفس و خود باوری 2 -تولد تفکر بسیجی3 -پیشرفت در صنایع دفاعی کشور 4 -کسب تجارب نظامی 5-ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 6
-نقش آفرینی مساجد در دفاع از میهن

11-دوران دفاع مقدس چگونه موجب پیشرفت در صنایع دفاعی کشور شد؟
جواب» ما در ابتدای جنگ برای ساخت یک گلوله ی معمولی هم ناتوان بودیم؛ اما در اواخر جنگ بسیاری از نیازهای دفاعی کشور را خودمان تأمین می کردیم .ادامه این پیشرفت باعث شد که ما اکنون توان ساخت انواع تجهیزات دفاعی برای کشور،مثل موشک های دوربرد را داشته باشیم.

12-نقش مساجد در دوران دفاع مقدس چه بود؟
جواب» در دوران دفاع مقدس، مساجد پایگاه بزرگی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اعزام نیروهای بسیجی، جمع آوری کمک های مردمی و … برای کمک به مدافعان میهن بودند.

13-شهرهای اشغال شده توسط ارتش صدام را بنویسید .
جواب» هویزه -مهران -قصر شیرین – نفت شهر -سومار -خرمشهر

14-ما چگونه می توانیم قدردان خون شهدا و ایثارگری جانبازان و آزادگان میهن خود باشیم ؟
جواب» باید راه آن ها را ادامه دهیم و پاسدار ارزش های الهی باشیم و در مقابل متجاوزین و ظالمین سکوت نکنیم.

نکته : صدام تجاوز سراسری خود را در طول بیش از 1211 کیلومتر از مرزهای جنوب و غرب سرزمین ما آغاز کرد.
نکته : ارتش صدام تهاجم نظامی خود را در 31 شهریور سال 1359 آغاز کرد.
نکته : خرمشهر مظهر پایداری و مقاومت مردم ایران در طول 8 سال دفاع مقدس بود.
نکته : نیروهای ارتش ، سپاه و بسیج در مهرماه 1360 در عملیاتی به نام ثامن ائمه برخی از مناطق اشغال شده را آزاد کردند و محاصره ی آبادان را در هم شکستند
نکته :یکی از رزمندگان خرمشهر، نوجوان 13 ساله ای به نام بهنام محمدی بود که با وجود سن کم و جثه کوچک، مردانه در مقابل دشمن ایستادگی کرد.
نکته : در جریان آزاد سازی خرمشهر بیش از 18111 نفر از نیروهای صدام به اسارت درآمدند.
نکته: خرمشهر در تاریخ سوم خرداد سال 1361 آزاد شد.