سوالات درس ۱۷ هدیه های آسمان ششم

سوال و جواب درس هفدهم هدیه ششم

 

سوالات درس 17 هدیه های آسمان ششم

درس هفدهم هدیه های آسمانی کلاس ششم با عنوان “دانش آموز نمونه” میباشد. سوالات همراه با

درس ۱۷

سوالات درس هفدهم هدیه های آسمان : (دانش آموز نمونه)

🔹۱. دانش آموز نمونه از ………………. به خوبی استفاده می کند.
فرصت هایش

🔸۲. ………………. باعث می شود حق دانش آموزانی که زحمت کشیده اند پایمال شود.
تقلّب

🔹۳. به همان اندازه که درس مهم است ……………. و …………… هم مهم است.
ادب و اخلاق

🔸۴. امام علی (ع) می فرمایند : فرصت ها مانند ………………. می گذرند ، از فرصت ها به خوبی استفاده کنید.
ابر

🔹۵. حضرت رسول اکرم (ص) می فرمایند : «علم گنجینه است و کلید آن …………… است»
پرسش

🔸۶. پنج ویژگی دانش آموز نمونه را بنویسید؟
جواب ⬅️ ۱- برنامه ریزی ۲- احترام به معلّم ۳- مهربانی با دیگر دانش آموزان ۴- دوری از اسراف ۵- دوری از تقلّب

🔹۷. امام علی (ع) درباره ی ارزش زمان و فرصت چه فرموده است؟
فرصت ها مانند ابر به سرعت می گذرند ، از فرصت ها به خوبی استفاده کنید.

🔸۸. امام سجاد (ع) درباره ی احترام به معلّم چه سفارشی کرده است؟
حق کسی که به تو علم می آموزد این است که احترامش را نگه داری ، در حضور او با دیگران سخن نگویی و به خوبی به سخنان او گوش فرا دهی.

🔹۹. پیامبر (ص) درباره ی ارزش «پرسش» چه فرموده است؟
«پرسش ، کلید گنجینه ی دانش است.»

🔸۱۰. با توجّه به این که شاید نتوان کسی را پیدا کرد که در همه ی کارهایش نمونه باشد ، وظیفه ی ما به عنوان یک دانش آموزی که می خواهد نمونه باشد ، چیست؟
باید تلاش کنیم که هر کاری را درست و دقیق انجام دهیم و تا اندازه ای که می توانیم در هر کاری نمونه باشیم.

🔹۱۱. یک دانش آموز چگونه می تواند با دیگران مهربان باشد؟
مثلاً اگر کسی در درسی ضعیف است به او کمک کند و مراقب دانش آموزان کلاس های پایین تر باشد.

🔸۱۲. با توجه به سخن امام سجاد (ع) انجام چه کارهای دیگری برای حفظ احترام معلم لازم است؟
با انضباط و مؤدب باشیم ، در کارهای کلاس به او کمک کنیم ، تمامی کارهایی را که به ما سفارش می کند انجام دهیم ، خوب درس بخوانیم ، برای موفقیت خودمان نهایت تلاش و سعی را داشته باشیم.

🔹۱۳. یک دانش آموز نمونه ، چه ویژگی های دیگری میتواند داشته باشد؟
✔️صبور و باحوصله باشد.
✔️ از رفتار ناپسند دوستانش چشم پوشی کند.
✔️رفتارهای مناسب سنّش را داشته باشد.
✔️صادق باشد.

۱۴- ویژگی یک دانش آموز نمونه چیست ؟ ۴ مورد
جواب»
۱. از فرصت هایش خوب استفاده کند.
۲. به معلم خود احترام بگذارد.
۳. هم اهل مطالعه هم اهل تفریح باشد.
۴. از تقلّب خودداری کند.

۱۵- امام علی (ع) درباره ارزش زمان و فرصت چه فرموده اند ؟
جواب» فرصت ها مانند ابر به سرعت می گذرند ، از فرصت ها به خوبی استفاده کنید.

۱۶- حضرت سجاد (ع) درباره ی احترام به معلم خود چه سفارشی کرده است ؟
جواب» حق کسی که به تو علم می آموزد این است که احترام را نگه داری . در حضور او با دیگران سخن نگویی و به خوبی به سخنان او گوش فرا دهی