سوالات درس 17 هدیه های آسمان ششم

سوال و جواب درس هفدهم هدیه ششم

 

سوالات درس 17 هدیه های آسمان ششم

درس هفدهم هدیه های آسمانی کلاس ششم با عنوان “دانش آموز نمونه” میباشد. سوالات همراه با جواب :

درس 17
1- ویژگی یک دانش آموز نمونه چیست ؟ 4 مورد

جواب» 

1. از فرصت هایش خوب استفاده کند.
2. به معلم خود احترام بگذارد.
3. هم اهل مطالعه هم اهل تفریح باشد.
4. از تقلّب خودداری کند.

2- امام علی (ع) درباره ارزش زمان و فرصت چه فرموده اند ؟
جواب» فرصت ها مانند ابر به سرعت می گذرند ، از فرصت ها به خوبی استفاده کنید.

3- حضرت سجاد (ع) درباره ی احترام به معلم خود چه سفارشی کرده است ؟
جواب» حق کسی که به تو علم می آموزد این است که احترام را نگه داری . در حضور او با دیگران سخن نگویی و به خوبی به سخنان او گوش فرا دهی