سوالات درس 17 هدیه های آسمان ششم

سوال و جواب درس هفدهم هدیه ششم

 

سوالات درس 17 هدیه های آسمان ششم

درس هفدهم هدیه های آسمانی کلاس ششم با عنوان “دانش آموز نمونه” میباشد. سوالات همراه با جواب :

درس 17
1- ویژگی یک دانش آموز نمونه چیست ؟ 4 مورد

جواب» 

1. از فرصت هایش خوب استفاده کند.
2. به معلم خود احترام بگذارد.
3. هم اهل مطالعه هم اهل تفریح باشد.
4. از تقلّب خودداری کند.

2- امام علی (ع) درباره ارزش زمان و فرصت چه فرموده اند ؟
جواب» فرصت ها مانند ابر به سرعت می گذرند ، از فرصت ها به خوبی استفاده کنید.

3- حضرت سجاد (ع) درباره ی احترام به معلم خود چه سفارشی کرده است ؟
جواب» حق کسی که به تو علم می آموزد این است که احترام را نگه داری . در حضور او با دیگران سخن نگویی و به خوبی به سخنان او گوش فرا دهی

 

 

سوالات درس هفدهم هدیه های آسمان : (دانش آموز نمونه)

🔹۱. دانش آموز نمونه از ………………. به خوبی استفاده می کند.
جواب : فرصت هایش

🔸۲. ………………. باعث می شود حق دانش آموزانی که زحمت کشیده اند پایمال شود.
جواب : تقلّب

🔹۳. به همان اندازه که درس مهم است ……………. و …………… هم مهم است.
جواب : ادب و اخلاق

🔸۴. امام علی (ع) می فرمایند : فرصت ها مانند ………………. می گذرند ، از فرصت ها به خوبی استفاده کنید.
جواب : ابر

🔹۵. حضرت رسول اکرم (ص) می فرمایند : «علم گنجینه است و کلید آن …………… است»
جواب : پرسش

🔸۶. پنج ویژگی دانش آموز نمونه را بنویسید؟
جواب ⬅️ ۱- برنامه ریزی ۲- احترام به معلّم ۳- مهربانی با دیگر دانش آموزان ۴- دوری از اسراف ۵- دوری از تقلّب

🔹۷. امام علی (ع) درباره ی ارزش زمان و فرصت چه فرموده است؟
جواب : فرصت ها مانند ابر به سرعت می گذرند ، از فرصت ها به خوبی استفاده کنید.

🔸۸. امام سجاد (ع) درباره ی احترام به معلّم چه سفارشی کرده است؟
جواب : حق کسی که به تو علم می آموزد این است که احترامش را نگه داری ، در حضور او با دیگران سخن نگویی و به خوبی به سخنان او گوش فرا دهی.

🔹۹. پیامبر (ص) درباره ی ارزش «پرسش» چه فرموده است؟
جواب : «پرسش ، کلید گنجینه ی دانش است.»

🔸۱۰. با توجّه به این که شاید نتوان کسی را پیدا کرد که در همه ی کارهایش نمونه باشد ، وظیفه ی ما به عنوان یک دانش آموزی که می خواهد نمونه باشد ، چیست؟
جواب : باید تلاش کنیم که هر کاری را درست و دقیق انجام دهیم و تا اندازه ای که می توانیم در هر کاری نمونه باشیم.

🔹۱۱. یک دانش آموز چگونه می تواند با دیگران مهربان باشد؟
جواب : مثلاً اگر کسی در درسی ضعیف است به او کمک کند و مراقب دانش آموزان کلاس های پایین تر باشد.

🔸۱۲. با توجه به سخن امام سجاد (ع) انجام چه کارهای دیگری برای حفظ احترام معلم لازم است؟
جواب : با انضباط و مؤدب باشیم ، در کارهای کلاس به او کمک کنیم ، تمامی کارهایی را که به ما سفارش می کند انجام دهیم ، خوب درس بخوانیم ، برای موفقیت خودمان نهایت تلاش و سعی را داشته باشیم.

🔹۱۳. یک دانش آموز نمونه ، چه ویژگی های دیگری میتواند داشته باشد؟
جواب : ✔️صبور و باحوصله باشد.
✔️ از رفتار ناپسند دوستانش چشم پوشی کند.
✔️رفتارهای مناسب سنّش را داشته باشد.
✔️صادق باشد.