سوالات درس 14 هدیه های آسمان ششم

سوال و جواب درس چهاردهم هدیه ششم

 

سوالات درس 14 هدیه های آسمان ششم

درس چهاردهم هدیه های آسمانی کلاس ششم با عنوان “راز موفقیت” میباشد. سوالات همراه با جواب :

1- یکی از عوامل مهمی که ما را به موفقیت می رساند چیست ؟
جواب» کوشش و پشتکار

2- خداوند در قرآن چگونه بیان می کند که عاقبت هر جوینده ای یابنده است ؟
جواب» برای انسان جزء آنچه تلاش کرده (هیچ نصیب و بهره ای) نیست .

3- آیا برای رسیدن به موفقیت تلاش و کوشش کافی است ؟
جواب» درصورتی تلاش و کوشش ما را به موفقیت می رساند که نظم و برنامه ریزی هم داشته باشیم.

4- حضرت علی (ع) درباره نظم در کارها چه سفارشی کرده است ؟
جواب» شما را به رعایت نظم در انجام کارهایتان سفارش می کنم

5- عواملی که ما را در راه رسیدن به اهداف و خواسته های ما کمک می کند … تلاش … و … کوشش… است.

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید

درس 14 راز موفقیت )
١. عوامل مهمی که مارا به موفقیت می رساند چیست ؟
جواب» کوشش و پشتکار

۲. خداوند در قرآن درباره ی تلاش و کوشش چه فرموده است؟
جواب» برای انسان جز آنچه تلاش کرده (هیچ نصیب و بهره ای نیست .

٣- تلاش و کوشش در چه صورتی موفقیت را به دنبال خواهند داشت ؟
جواب» در صورتی موفقیت را به دنبال دارند که با نظم و برنامه ریزی همراه شوند.

4- نظم وبر نامه ریزی در کارها یعنی چه ؟
جواب» یعنی ابتدا فعالیت هایی را که لازم است برای رسیدن به هدف انجام دهیم، مشخص کنیم و سپس هر کاری را در وقت خود انجام دهیم و ترتیب کارها رعایت شود.

5- حضرت علی علیه السلام در مورد نظم در کارها چه سفارشی نموده است ؟
جواب» شما را به رعایت نظم در انجام کارهایتان سفارش می کنم.

فکر کن و بگو
ما انسان ها از زندگی مورچه ها چه درس های دیگری می توانیم بگیریم؟
جواب» می توانیم درس بگیریم که با یکدیگر اتحاد داشته باشیم برای آینده تلاش و کوشش کنیم و در انجام کارها مقاوم باشیم .

6- اگر یکی از چرخ دنده ها خراب شود، چه اتفاقی می افتد؟
جواب» وسیله ، دیگر کار نمی کند

7- به نظر شما چرا برای رسیدن به موفقیت باید همه پنج گام را طی کنیم؟

جواب» زیرا هر گام مثل نرده های یک پله است که بدون رد شدن از آن نمی توان به موفقیت رسید

8- شکل زیر، نردبان موفقیت است. به نظر شما کدام یک از گام های موفقیت از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
جواب» همه ی گام ها به یک اندازه اهمیت دارند
درس چهاردهم