سوالات درس 13 مطالعات ششم با جواب

سوالات درس سیزدهم مطالعات اجتماعی ششم

سوالات درس 13 مطالعات ششم با جواب

📚 سوالات متن مطالعات ششم
🔴 سوال های درس سیزدهم

 

مطالعات اجتماعی

درس سیزده ز برنامه ی روزانه ی متعادل )

1- منظور از ضرب المثل «وقت طلاست » چیست ؟
جواب: چون زمان و فرصت بسیار با ارزش است ، باید از آن ها استفاده ی مناسب کنیم . به همین خاطر وقت به طلا تشبیه شده است

2- وقت یا اوقات را تعریف کنید.
جواب: مدت زمانی که انسان در اختیار دارد شامل لحظه ها، ثانیه ها ، روزها، هفته ها و سال ها تقسیم شده که به آن وقت با اوقات می گوییم.

3-چرا بهتر است نمودار زندگی روزانه ی خود را ترسیم کنیم ؟
جواب: برای این که بفهمیم در یک روز چه کارهایی را بیش از حد یا کم تر از حد انجام می دهیم.

4-چگونه نمودار زمانی زندگی روزانه را ترسیم کنیم ؟
جواب: ابتدا یک دایره رسم می کنیم و آن را به ۲ قسمت مساوی تقسیم می کنیم . هر قسمت نشان دهنده ی یک ساعت است و سپس فعالیت های یک شبانه روز خود را در نظر می گیریم و به همان میزان ، تعداد ساعات را روی نمودار جدا می کنیم و رنگ می کنبم

5-در یک برنامه ی متعادل روزانه چگونه است ؟
جواب: در یک برنامه ی متعادل ، استراحت و خواب ، درس خواندن ، عبادت کردن و تفریح و سرگرمی به اندازه ی کافی وجود دارد و هر کاری در موقع مناسب انجام می شود .

6- برنامه ی روزانه ی نامتعادل چگونه است ؟
جواب: در برنامه ی نامتعادل ، به بعضی از بخش های زندگی ، کمتر یا بیشتر از حد لازم توجه می شود

7- چرا باید در برنامه ی زندگی بخشی از آن را به عبادت اختصاص بدهیم ؟
جواب: زیرا همه ی ما نیاز داریم که از طریق نماز و دعا و خواندن قرآن با خداوند ارتباط برقرار کنیم.

8-چرا در یک برنامه ی متعادل ، باید خواب و استراحت کافی وجود داشته باشد ؟
جواب: دیر خوابیدن و کمبود خواب روی سلامتی جسم و روان ما تأثیرات بدی می گذارد . کم خوابی می تواند موجب خستگی ، بد اخلاقی و کندی یادگیری بشود .

9- در برنامه ی متعادل ، ساعات درس خواندن و کار کردن به اندازه ی کافی باشد ، یعنی چه ؟
جواب: یعنی فرد نه آن قدر تنبلی کند که درس و کار را فراموش کند یا به آن کم توجهی کند و نه آن قدر در درس و کار غرق شود که هیچ وقتی برای تفریح با ارتباط با خانواده و دوستان و خویشان
نداشته باشد .

10-چرا تفریح و سرگرمی برای انسان لازم است ؟
جواب: چون باعث می شود دوباره برای فعالیت های دیگر انرژی و نشاط پیدا کنیم .

11. حضرت علی (ع) درباره استفاده می نادرست از فرصت ها چه فرموده اند ؟
جواب: فرموده اند و از دست دادن فرصت موجب ندامت و اندوه است . |

گرد آورنده محسن سوقی مضم کلامن ششم