سوالات درس 10 مطالعات ششم با جواب

سوالات درس ده مطالعات اجتماعی ششم

 

سوالات درس 10 مطالعات ششم با جواب

📚 سوالات متن مطالعات ششم
🔴 سوال های درس دهم

مطالعات اجتماعی
درس ده (چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟ )

1- مهم ترین علت پیشرفت علمی مسلمانان چیست ؟
پاسخ» تعالیم دین اسلام

2- آیات قرآن کریم انسان ها را به تفکر درباره ی چه چیزی دعوت می کند ؟
پاسخ»تفکر درباره ی آفرینش ، حرکت ستارگان و سیارات ، زندگی جانوران و گیاهان و نظایر آن

3- پیامبر گرامی اسلام (ص) درباره ی کسب علم چه فرمودند ؟
پاسخ»به دنبال کسب علم باشید و حتی اگر مجبور شوید تا چین بروید

4- دو امامی که کلاس های درس داشتند و شاگردان زیادی را آموزش دادند ، نام ببرید .
پاسخ»امام باقر (ع) و امام صادق (ع)

5- مسلمانان برای انجام چه کارهایی به علم ریاضیات و ستاره شناسی نیاز داشتند ؟
پاسخ»تعیین جهت قبله ساعت طلوع و غروب خورشید و تقویم و برای انجام عبادت ها ، کشتی رانی در دریا و نظایر آن.

6- مسلمانان با چه وسیله ای موقعیت ستاره ها را مطالعه می کردند ؟
پاسخ»اسطرلاب

7- مسلمانان در کدام موارد مربوط به دریانوردی مهارت داشتند ؟
پاسخ»ساختن و هدایت کشتی ها.

8- چگونه مسلمانان مسیر خود را در دریا پیدا می کردند ؟
پاسخ»با توجه به ستاره ی قطبی،

9- علوم و فنون سرزمین های دیگر چگونه در اختیار مسلمانان قرار می گرفت ؟
پاسخ»وقتی آن سرزمین ها را فتح می کردند.

10- مسلمانان چگونه از آثار علمی ملت های چون ایران و یونان استفاده می کردند ؟
پاسخ»آثار علمی شان را به عربی ترجمه می کردند.

11- حمایت فرمانروایان چه تأثیری در گسترش علوم و فنون داشته است ؟
پاسخ»از دانشمندان حمایت می کردند و خودشان کتابخانه و مدارس و … می ساختند که باعث پیشرفت بیش تر علوم و فنون گردید.

12- تجارت و بازرگانی در دوره ی اسلامی از چه راه هایی انجام می شد ؟
پاسخ»هم از راه های خشکی و هم از راه دریا۔

13- تجارت و بازرگانی چه نقشی در گسترش علوم و فنون داشت ؟
پاسخ»در این سفرها و آمد و رفت ها علوم و فنون از جایی به جای دیگر منتقل می شد.

14- فن کاغذ سازی را مسلمانان از چه کسانی آموختند ؟
پاسخ»چینی ها

15- مهم ترین مغازه های کتاب فروشی در دوره ی اسلامی در کدام شهرها وجود داشت ؟
پاسخ»بغداد ، نیشابور ، بخارا و …

16- یکی از مهم ترین مراکز علمی در دوره ی اسلامی را نام ببرید .
پاسخ»دانشگاه جندی شاپور..

17- دانشگاه جندی شاپور در کدام شهر و چه سلسله ای تأسیس شد ؟
پاسخ»در اهواز و توسط سلسله ی ساسانیان.

18-دانشگاه جندی شاپور تا چه زمانی به کار خود ادامه داد ؟
پاسخ»سی صد سال بعد از ورود اسلام به ایران.

19-یکی از بزرگ ترین کتاب خانه های دوره ی اسلامی در کدام شهر قرار داشت و کدام دانشمند در آن مطالعه و تحقیق می کرد ؟
پاسخ»بخارا – ابن سینا.

20-نظامیه ها چگونه مدارسی بودند ؟
پاسخ»مدارسی که عده ی زیادی در آن درس می خواندند و همان جا زندگی می کردند و حکومت خرج آن ها را می داد.

21- چه کسی نظامیه را تأسیس کرد ؟
پاسخ»خواجه نظام الملک.

22- معروف ترین نظامیه ها در کدام شهرها بودند ؟
پاسخ»نیشابور و بغداد.

23- دانشگاه های امروز جهان تقلیدی از مدارس …………. است.
پاسخ»نظامیه.

24- در رصدخانه ها چه کاری انجام می شد ؟
پاسخ»تحقیق درباره ی ستارگان

25- معروف ترین رصدخانه های دوره ی اسلامی در کدام شهرها قرار داشت؟
پاسخ»بغداد و اصفهان ، ری

26- نخستین بیمارستان و مدرسه ی پزشکی کدام بود ؟
پاسخ»دانشگاه جندی شاپور.

27- معروف ترین بیمارستان دوره ی اسلامی که داروخانه هم داشت ، کدام بود ؟
پاسخ»بیمارستانی که عضدالدوله ی دیلمی در بغداد بنا کرده بود.

28. در دوره ای که مسلمانان به پیشرفت های علمی بزرگ دست یافته بودند ، مردم اروپا چه شرایطی داشتند ؟
پاسخ»مردم اروپا در جهل و خرافات بوده و از پیشرفت علم خبری نبود.

29- دوره ی عصر تاریکی اروپا چگونه بوده است؟
پاسخ»دوره ی جهل و خرافات که از پیشرفت علمی خبری نبود و آن ها با حسرت به مسلمانان نگاه می کردند

30- علوم و فنون چگونه به اروپا انتقال یافت؟
پاسخ»به تدریج اروپاییان آثار علمی مسلمانان را ترجمه کردند و با آن ها آشنا شدند.

(اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید)

درس 10 چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد ؟
1- آیات قرآن انسان ها را به تفکّر درباره ی چه چیزهایی دعوت می کند ؟
پاسخ»به تفکّر درباره ی آفرینش جهان ، حرکت ستارگان و سیارات ، زندگی جانوران و گیاهان و نظایر آن دعوت می کند.

2- پیامبر گرامی اسلام درباره ی کسب علم چه فرموده اند ؟
پاسخ»به دنبال کسب علم باشید ، حتی اگر مجبور شدید تا چین بروید.

3- دو تن از امامان که کلاس درس داشتند و شاگردان زیادی را پرورش دادند ، نام ببرید.
پاسخ»امام محمّد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع)

4- مسلمانان به چه جهت به علم ریاضیات و ستاره شناسی نیاز داشتند ؟
پاسخ»برای تعیین جهت قبله ، پی بردن به ساعت طلوع و غروب خورشید و تقویم و انجام عبادت ها و کشتیرانی در دریا.

5- مسلمانان در کدام فنّ دریانوردی مهارت داشتند ؟
پاسخ»در ساختن و هدایت کشتی مهارت داشتند و با توجه به جهت ستاره قطبی در آسمان ، مسیرشان را در دریا پیدا می کردند.

6- چگونه آثار عملی ملّت هایی چون ایران و یونان در اختیار مسلمانان قرار گرفت ؟
پاسخ»مسلمانان پس از فتح سرزمین هایی چون ایران و یونان آثار علمی آن ها را از زبان فارسی ( پهلوی ) و یونانی به زبان عربی ترجمه کردند تا از آن ها استفاده کنند.

7- فرمان روایان به چه شکل از دانشمندان اسلامی حمایت می کردند ؟
پاسخ»خودشان برای ایجاد کتابخانه ، مدارس و مراکز علمی پیش قدم می شدند.

8- چگونه علوم و فنون اسلامی انتقال پیدا کرد ؟
پاسخ»در سفرهایی که بازرگانان از طریق راه های دریایی و خشکی برای تجارت آمد و رفت می کردند ، این علوم و فنون از جایی به جای دیگر منتقل می شد.

9- چگونه می توان فهمید که مسلمانان فن کاغذسازی را گسترش دادند ؟
پاسخ»از صدها مغازه ی کتاب فروشی که در شهرهایی چون بغداد ، نیشابور و بخارا وجود داشت.

10- دانشگاه جدی شاپور چه زمانی و در کجا تأسیس شد ؟
پاسخ»در زمان ساسانیان در اهواز تأسیس شد امّا تا سیصد سال بعد از ورود اسلام به یاران به کار خود ادامه داد.

11- نظامیه ها چگونه مدارسی بودند ؟
پاسخ»مدارسی بودند که عدّه ی زیادی از افراد در آن ها علم می آموختند و همان جا زندگی می کردند و حکومت خرج تحصیل و زندگی آن ها را می داد.

12- نظامیّه های معروف را نام ببرید.
پاسخ»نظامیّه نیشابور و نظامیّه ی بغداد

13- دانشگاه امروزی جهان به تقلید از چیست ؟
پاسخ»مدارس نظامیّه

14- رصد خانه چگونه جایی بودند ؟
پاسخ»محلّ تحقیق درباره ی ستارگان بودند.

15- در کدام شهرها رصد خانه وجود داشت ؟
پاسخ»شهرهایی چون بغداد و اصفهان و ری رصد خانه داشتند.

16- نخستین بیمارستان و مدرسه پزشکی چه نام داشت ؟
پاسخ»بیمارستان و مدرسه ی پزشکی دانشگاه جندی شاپور.

17- عصر تاریکی اروپا به چه دوره ای گفته می شود ؟
پاسخ»دوره ای که مردم اروپا در جهل و خرافات زندگی می کردند و از پیشرفت های علمی در بین آنها خبری نبود و به پیشرفت های علمی مسلمانان با دیده ی حسرت نگاه می کردند.

18- مهم ترین علّت پیشرفت عملی مسلمانان … تعالیم دین اسلام … بود.

19- مسلمانان به کمک … اسطرلاب… موقعیت ستاره ها را مطالعه می کردند.

20- در سرزمین های اسلامی تجارت از طریق … راه خشکی … و ... راه های دریایی … رونق داشت.

21- مسلمانان فن کاغذسازی را از … چینی ها ... آموختند.

22- یکی از مهمترین مراکز علمی در دوره ی اسلامی … دانشگاه جدی شاپور … بود.

23- سامانیان در شهر … بخارا … کتابخانه ی عظیمی داشتند که دانشمندان معروف … ابن سینا … سال ها در آن مشغول تحقیق و مطالعه بود.

24- یکی از وزیران معروف ایرانی … خواجه نظام الملک … بود که مدارس نظامیّه را تأسیس کرده بود.

25- معروف ترین بیمارستان دوره ی اسلامی را شخصی به نام … عضدالدوله دیلمی … در شهر … بغداد … بنا کرده بود که داروخانه نیز داشت.