سوالات درس نهم علوم پنجم با جواب

سوالات درس کار ها آسان 2 می‌شود فصل 9

 

سوالات درس نهم علوم پنجم با جواب

📚 سوالات متن علوم پنجم
🔴 درس نهم : کارها آسان می شود

1 -برای ساختن یک ساختمان از چه ابزار و وسایلی استفاده میشود و چه کاربردی دارند ؟
پاسخ: ابزار و وسایل مختلفی مانند جرثقیل – سطح شیب دار – قرقره که هرکدام به نوعی کارها را آسان می کند در بلند کردن و کشیدن و ایمنی در کار

2 -هنگام بالا بردن فرغون از سطح شیب دار طرز قرار گرفتن و طول سطح چه تاثیری در نیرو دارد ؟
پاسخ: هر چقدر ارتفاع سطح کمتر و طول آن بیشتر باشد به نیروی کمتری برای بالا بردن اجسام نیاز داریم

3 -انسان برای آسان تر شدن کارها از ابزارهای مختلف کمک می گیرد که به آن ها ماشین می گویند

4 -سطح شیب دار را تعریف کنید ؟
پاسخ: سطح شیب دار : معمولا برای جابجایی اجسام از پایین به بالا و برعکس از بالا به پایین از سطح شیب دار استفاده می کنیم

5 -در هنگام بالا رفتن از دیوار به نیروی بیشتری نسبت به زمانی که از نردبان استفاده می کنیم نیاز داریم

6 -در سطح شیب دار هرچه ارتفاع سطح کمتر و طول آن بیشتر باشد به نیروی کمتری برای بالا بردن اجسام نیاز است .

7 -چرا کف آشپزخانه و حمام را کمی شیب دار درست می کنند ؟
پاسخ: سطح شیب دار آبی که جمع می شود را به سمت لوله خروجی هدایت می کند و از جمع شدن آب جلوگیری می شود

8 -در ساختمان سازی از کلنگ و بیل چه استفاده می شود ؟
پاسخ: کلنگ برای کندن زمین و بیل برای جابجا کردن خاک

9 -یک لبه کارد نازک تر از لبه دیگر آن است

10 -چه تفاوتی بین بریدن سیب با کارد و قاشق وجود دارد ؟
پاسخ: هنگامی که با کارد به سیب نیرو وارد می شود کارد با لبه تیز به آسانی سیب را دو تکه می کند ولی دسته قاشق نیروی بیشتری الزم دارد

11-گوه چیست ؟
پاسخ: به وسایلی که یک لبه آنها از لبه دیگر نازک تر است مانند کاردک – تبر – مغار – میخ کش – کلنگ

12-گوه ها را با سطح شیب دار مقایسه کنید ؟
پاسخ: گوه شبیه سطح شیب دار است ولی کاری که انجام می دهند با سطح شیب دار متفاوت است از گوه ها برای کندن و بریدن و قطعه قطعه کردن استفاده می کنند ولی از سطح شیب دار برای جابجا کردن اجسام استفاده می شود

13-دندان های پیشین انسان و جانوران گوشت خوار مانند گوه عمل می کنند که لبه های تیزی دارند و بریدن غذا را آسان تر می کند

14 -پیچ ها چه کمکی به ما می کنند ؟
پاسخ: با پیچ می توانیم دو قطعه را به هم وصل کنیم یا جسمی را روی دیوار نصب کنیم

15-پیچ را تعریف کنید ؟
پاسخ: میله ای که در بدنه آن ها شیارهایی به شکل مار پیچ وجود دارد و قطعه های چوبی و بالستیکی یا فلزی را با استفاده از پیچ ها به یکدیگر وصل می کنند

16 -آیا می توانیم بگوییم پیچ ها از سطح های شیب دار کوچکی ساخته شده اند ؟
پاسخ: بله سطح های شیب دار کوچک و مارپیچی که اجسام را به هم وصل می کند

17 -قرقره در چه مواقعی استفاده می شود ؟
پاسخ: گاهی مواقع برای جابجایی اجسام از سطح زمین به بالا استفاده از سطح شیب دار مناسب نیست و در این مواقع از قرقره استفاده می کنند

18 -چند نمونه کاربرد قرقره را مثال بزنید ؟
پاسخ: بر افراشتن پرچم – بالا بردن اجسام سنگین – بالا کشیدن تورهای بزرگ ماهیگیری

19 -چرخ و محور را تعریف کنید ؟
پاسخ: چرخ و محور از یک میله و چرخی که به دور آن می چرخد درست شده است

20-از وسایلی که چرخ و محور در آن استفاده شده مثال بزنید ؟
پاسخ: چرخ و فلک پارک – صندلی چرخ دار – دوچرخه – دستگیره در – چرخ چاه –