سوالات درس مطالعات هشتم درس هفتم

سوال و جواب درس 7 مطالعات اجتماعی کلاس هشتم

 

سوالات درس مطالعات هشتم درس هفتم

📚 سوالات متن مطالعات هشتم
🔴 درس هفتم : ارتباط و رسانه

1. ارتباط چیست؟
پاسخ: ارتباط، انسان را قادر می‌سازد تا خواسته‌ها و نیازهای خود را به دیگران منتقل کند.

2. ارتباط بین انسان ها از چه راه هایی برقرار می شود؟
پاسخ: محبت کردن، تبادل ا ک فار و اعتقادات، تبادل اطلاعات، در میان گذاشتن احساسات، حل کردن مسائل، درک کردن دیگران، همه از طریق ارتباط بین انسان ها میسر می‌شود.

3. عناصر ارتباط را نام ببرید؟ و مثال بزنید؟
پاسخ: 1- فرستنده (ارسال کننده پیام)
2- گیرنده (دریافت کننده پیام)
3- پیام
برای مثال وقتی به دوستی سلام می کنیم یا به او لبخند می زنیم، ما فرستنده پیام و دوستمان گیرنده آن است و سلام یا لبخند هم پیام می باشد.

4. بازخورد چیست؟
پاسخ: اگر گیرنده به فرستنده پیامی بفرستد و او را متوجه کند که معنی پیام را دریافت کرده به این عمل بازخورد می‌گویند

5. رسانه چیست؟ و چه چیزهایی را در بر می گیرد؟
پاسخ: هر وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند، رسانه نام دارد. بنابراین رسانه از ابزاری مانند زبان تا ابزارهای چاپی (علائم، کتاب‌ها، روزنامه‌ها و مجله‌ها و …) و ابزارهای الکترونیکی (تلفن، رادیو، تلویزیون، اینترنت و …) را در بر می گیرد.

6. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چه خدماتی به مردم ارائه می دهد؟
پاسخ: این وزارتخانه خدمات پستی، مخابراتی، رادیویی، صدا و تصویر را به مردم ارائه می‌دهد و مسئولیت توسعه‌ی وسایل ارتباطی را در کشور بر عهده دارد.

7. برخی از شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه‌ی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نام ببرید.
پاسخ: شرکت پست، شرکت ارتباطات سیار، پست بانک ایران (پست مالی) شرکت ایرانسل، شرکت مخابرات ایران، سازمان فناوری اطلاعات ایران.

*- یکی از نیازهای مهم بشر …………… است. (ارتباط برقرار کردن)
*- ما به کمک وسایل …………… می توانیم در سطح ملی و فراملی ارتباط برقرار کنیم. (ارتباط جمعی)
*- در یک ارتباط کلامی زبان یک …………… است. (رسانه)
*- به علت اهمیت موضوع ارتباطات در کشور وزارتخانه ای با عنوان وزارت …………… وجود دارد. (ارتباطات و فناوری اطلاعات)