سوالات درس مطالعات هشتم درس ششم

سوال و جواب درس 6 مطالعات اجتماعی کلاس هشتم

 

سوالات درس مطالعات هشتم درس ششم

📚 سوالات متن مطالعات هشتم
🔴 درس ششم : قوه قضاییه

1-به چه کسی بیمه شونده و به چه کسی بیمه گر می گویند؟
پاسخ: شما”بیمه شونده ” هستید و مؤسس های که شما را بیمه کرده است، “بیمه گر ” نامیده می شود.

2-چرا افراد جان یا مال خود را بیمه می کنند؟
پاسخ: برای هر فرد ممکن است روزهایی پیش بیاید که بیمار، از کار افتاده، بیکار یا باز نشسته شود .همچنین ممکن است در اثر حوادثی چون تصادف، آتش سوزی و…جان و مال افراد به خطر بیفتد

3 -اگر کسی جان یا مال خود را بیمه نکرده باشد با چه مشکلی ممکن است روبرو شود؟
پاسخ: زیرا ممکن است یک فرد بتواند خسارت های کوچک را جبران کند؛ اما آیا در مورد خسارت های بزرگ، چنین امکانی برای همه وجود دارد؟

4 -چرا مؤسسه بیمه بوجود آمده است؟
پاسخ: مؤسسهٔ بیمه، برای جبران زیان های مالی و جانی به وجود آمده است

5-بیمه چیست؟
پاسخ: بیمه یک قرارداد بین بیمه گر و بیمه شونده( بیمه گذار )است

6-مؤسسه بیمه گر چه تعهدی به بیمه شونده می دهد؟
پاسخ: مؤسسه بیمه گر، تعهد می کند در قبال دریافت حقّ بیمه٭ از بیمه شونده، خسارت های ناشی از حوادث معینی را جبران کند.

7-در کشور ما مؤسسات مختلف بیمه زیر نظر کدام نهاد فعالیت می کنند؟
پاسخ: در کشور ما، مؤسسات مختلفی برای بیمه به وجود آمده است که همهٔ آنها زیر نظر “بیمه مرکزی ” فعّالیّت می کنند

8 -انواع بیمه طبق قانون چند نوع است؟
پاسخ: بعضی از بیمه ها اجباری هستند؛ یعنی طبق قانون افراد باید این بیمه ها را انجام دهند .بعضی دیگر از بیمه ها اختیاری
هستند و افراد، داوطلب میشوند که برای حوادث احتمالی از بیمه استفاده کنند

9-بیمه از نظر خدماتی که بیمه شدگان ارائه می کند چند نوع است؟

پاسخ: بیمه بهداشت و درمان،  بیمه بیکاری،  بیمه عمر،  بیمه از کارافتادگی،  بیمه روستاییان، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه سرنشین  خودرو، بیمه آتش سوزی،  بیمه منازل مسکونی و…

10-نظر قانون درباره بیمه وسایل نقلیه موتوری چیست؟
پاسخ: طبق قانون، همهٔ دارندگان وسایل ٔ نقلیه موتوری، باید سالیانه خودروی خود را برای حوادث جانی و مالی ناشی از تصادف بیمه کنند تا در هنگام وقوع حوادث، بتوانند برای هزینه های درمانی یا خسارت به اتومبیل، از کم کهای بیمه استفاده کنند

11-نظر قانون درباره بیمه کارگران و کارمندان چیست؟
پاسخ: بر طبق قانون، ٔ کلیه سازمانها، صاحبان بنگاه ها، شرکت ها و کارفرمایان، وظیفه دارند همهٔ کارمندان و کارگران خود را در مقابل حوادث ناشی از کار، بیمه کنند

12 -امام علی (علیه السالم) پس از اطلاع از وضعیت پیرمرد مسیحی که توانایی کار کردن را از دست داده بود چه اقدامی انجام داد؟
پاسخ: فرمود : برعهده حکومت و اجتماع است که تا زنده است او را سرپرستی کند و از بیت المال به او مستمری بدهد.