ص سوالات درس ششم علوم پنجم با جواب

سوالات درس چه خبر فصل 5

 

سوالات درس ششم علوم پنجم با جواب

سوالات علوم ششم درس پنجم

درس 6
1 -بیشتر قسمت های چشم در کجا قرار دارد ؟
پاسخ: درون استخوان سر

2 -چرا از چشم بخوبی محافظت می شود ؟
پاسخ: چون بیشتر قسمت های چشم درون استخوان سر قرار گرفته است به همین دلیل خوب از آن محافظت می شود

3 -عینبیه چیست ؟
پاسخ: بخش رنگی درون چشم عینبیه نام دارد

4 -مردمک در کجا قرار گرفته است ؟
پاسخ: وسط عینبیه

5 -قرنیه چیست ؟
پاسخ: روی عینبیه را پرده شفافی پوشانده است که قرنیه نام دارد

6 -مردمک چشم چگونه میزان نوری که به چشم وارد می شود را تنظیم می کند ؟
پاسخ: با زیاد شدن نور مردمک تنگ و با کم شدن نور مردمک گشاد می شود و میزان نور وردی به چشم تنظیم می شود

7 -برای دیدن اجسام باید نور از عدسی بگذرد

8 -عدسی چشم کجاست و چه کاربردی دارد ؟
پاسخ: عدسی چشم در پشت مردمک قرار دارد و به کمک عدسی تصویر اجسام روی پرده شبکیه تشکیل می شود

9 -شبکیه در کجا قرار دارد ؟
پاسخ: در عقب کره چشم

10-برای اینکه جسمی را ببینیم نور باید از کدام بخش های چشم بگذرد و به پرده شبکیه برسد ؟
پاسخ: قرنیه – سوراخ مردمک – عدسی – شبکیه

11 -چگونه می توانیم اجسام را ببینیم و رنگ و شکل آن ها را تشخیص دهیم ؟
پاسخ: در شبکیه سلول های ویژه ای قرار دارند که نور را دریافت می کنند و از طریق عصب بینایی به مغز پیام می فرستند . به این ترتیب ما اجسام را می بینیم و رنگ و شکل آنها را تشخیص می دهیم

12 -چشم ما چه زمانی جسم را به طور واضح می بیند ؟
پاسخ: زمانی که تصویر آن روی شبکیه تشکیل شود

13-نزدیک بینی یعنی چه ؟
پاسخ: در بعضی افراد تصویر اجسام دور به طور واضح روی شبکیه تشکیل نمی شود . برای همین آنها نمی توانند اجسام دور را خوب ببیند و اجسام نزدیک را خوب می بینند

14-افراد نزدیک بین برای اینکه خوب ببیند باید از عدسی کمکی استفاده کنند

15-افراد دوربین اجسام نزدیک را واضح نمی بیند

16-مراقبت از چشم چگونه به طور طبیعی مراقبت می شود ؟پاسخ: 
– پلک های روی چشم به همراه مژه ها : روی چشم را می پوشاند و ورود گرد و غبار و ضربه جلوگیری به عمل می آورد
– اشک ها : چشم را مرطوب و ضد عفونی می کنند و نمی گذارند سطح آن خشک شود
– حفره ی استخوانی جمجمه که کره چشم درون آن قرار دارد از چشم ها مراقبت می کند

17-ما چگونه می توانیم از چشم های خود مراقبت کنیم ؟
پاسخ: – درست نشستن و رعایت فاصله تا کتاب هنگام مطالعه
– در روزهای برفی و آفتابی از عینک مخصوص آفتابی استفاده کنیم
– استفاده از عینک مخصوص در هنگام کار
– شستشوی چشم هنگام ورود جسم خارجی به چشم

18-ما می توانیم الله گوش و سوراخ آن را ببینیم . سوراخ گوش در ابتدای مجرای شنوایی قرار دارد

19-در انتهای مجرای شنوایی کدام قسمت از گوش قرار دارد ؟
پاسخ: پرده گوش

20-پشت پرده گوش چه چیزی دیده می شود ؟
پاسخ: – بخش حلزونی
– استخوان های کوچک گوش
-عصب شنوایی

21 -چگونه صداها را می شنویم ؟
پاسخ: وقتی صدا به پرده گوش برخورد می کند آن را می لرزاند . وقتی پرده می لرزد استخوان های بسیار کوچک پشت آن را می لرزاند . لرزش این استخوان ها به بخش حلزونی منتقل می شود. بخش حلزونی گوش از طریق عصب شنوایی به مغز پیام می فرستد و ما صدا را می شنویم

22 -سمعک به افراد کم شنوا چه کمکی می کند ؟
پاسخ: صداهایی که وارد گوش می شود را دریافت کرده و به گوش داخلی می فرستد و فرد کم شنوا صدا رامی شنود

23-ماده چرب درون گوش چه فایده ای دارد ؟
پاسخ: در مجرای شنوایی ماده ای چرب ترشح میشود که پرده گوش رانرم نگه می دارد و از ورود جانوران ریز به گوش جلوگیری می کند

24 -چه زمانی گوش را شست و شو می دهند ؟
پاسخ: گاهی ماده چرب درون مجرای شنوایی زیاد ترشح می شود و به پرده گوش می چسبد و ما خوب نمی شنویم در این زمان پزشک گوش را شست و شو می دهد و ماده اضافی را خارج می کند

25 -چگونه از گوش خود مراقبت کنیم : پاسخ: 
– از شنیدن صداهای بسیار بلند پرهیز کنیم
– با مراجعه های مرتب به گوش پزشک سالمت شنوایی خود را چک کنیم
– هرگز در گوش کسی فریاد نزنیم
– هرگز با دست و کتاب یا وسایل دیگر به گوش کسی ضربه نزنیم
عزیزی – تاالر تلگرامی معلمان پنجم ابتدایی ) دکتر صفایی (