سوالات درس دهم علوم پنجم با جواب

سوالات درس خاک با ارزش می‌شود فصل 10

 

سوالات درس دهم علوم پنجم با جواب

📚 سوالات متن علوم پنجم
🔴 درس دهم : خاک با ارزش
درس 10

1 -در آزمایش اندازه گیری خرد کردن سنگ ها کدام سنگ بیشتر خرد شده است ؟
جواب: سنگ هایی که استحکام کمتری داشته اند بیشتر خرد شده اند

2 -آیا قطعه های بدست آمده از خرد شدن سنگ ها به یک اندازه است ؟
جواب: خیر چون سختی و جنس آن ها با هم متفاوت است

3 -خاک در طبیعت به کندی تشکیل می شود

4 -برای تشکیل الیه ای خاک به ضخامت یک سانتی متر حدود چند سال زمان لازم است ؟
جواب: 200 سال

5 -از خرد شدن سنگ ها در طول سالیان دراز خاک تشکیل می شود

6 -توضیح دهید در تشکیل خاک چه نوع تغییری اتفاق می افتد ؟
جواب: سنگ ها در طول سالیان دراز به روش های مختلف خرد می شوند سپس تغییر شیمیایی پیدا می کنند و به خاک تبدیل می شوند

7 -عواملی که در خرد شدن سنگ ها اثر دارند را نام ببرید ؟
جواب:
سنگ ها بر اثر وزش باد ، ریزش کوه و جاری شدن آب جابه جا می شوند و به یکدیگر برخورد می کنند و خرد می شوند
ریشه گیاهان منطقه : با نفوذ ریشه در لابه الی اجزای سنگ ها ، به مرور زمان سنگ ها شکاف برداشته و خرد می شوند
جانوران حفار منطقه : جانورانی چون کرم خاکی ، مورچه ، گورکن ، موش و …. با لانه سازی و کندن زمین ، خرد شدن سنگ ها را سرعت می بخشند .

8 -ریشه گیاهان چگونه در خرد شدن سنگ ها تاثیر دارند ؟
جواب: ریشه گیاهان رشد می کند و به داخل شکاف سنگ ها می رود . ریشه با گذشت زمان بزرگ تر می شود و به جای بیشتری نیاز دارد . بنابراین سنگ ها را می شکند و برای خود جا باز می کند

9 -تغییر دما سبب خرد شدن سنگ ها می شود

10 –چگونه خرد شدن سنگ ها را در مناطق سرد و کوهستانی بیان کنید ؟
جواب:در مناطق سرد ) کوهستانی ( ، به هنگام شب دمای هوا بسیار کم می شود به طوری که اگر آب درون شکاف سنگ ها وجود داشته باشد . یخ می زند . یخ نسبت به آب فضای بیشتری را اشغال می کند برای همین به دو طرف سنگ فشار می آورد و آن را می شکند

11-هرچه خاک دانه ریزتر باشد آب را بیشتر گل آلود می کند و دیرتر ته نشین می شود هر چه ذره های خاک درشت تر باشند زودتر ته نشین می شوند

12 -چرا باغبان برگ های درختان را جمع می کند و روی آن خاک می ریزد ؟
جواب:وجود رطوبت و گذشت زمان باعث می شود برگ ها تغییر شیمیایی کند و بپوسد و مخلوط تیره رنگی بوجود می آید که گیاه خاک است و برای رشد گیاهان مناسب است

13 -گیاه خاک چیست ؟
جواب:وقتی باقیمانده گیاهان و جانوران درون خاک قرار می گیرد با گذشت زمان تغییر می کند و می پوسد و مخلوط تیره رنگی را تولید می کند که مواد مناسب و معدنی الزم برای رشد گیاهان را فراهم می کنند

14 -خاک ها در چه مواردی با هم تفاوت دارند؟

جواب: ، خاک ها در رنگ ، بو ، جنس ، اندازه ذرات ، نرمی و زبری ذرات با هم فرق دارند .

15 -سرعت نفوذ آب در خاک های مختلف متفاوت است .

16 -آب در کدام خاک بیشتر نفوذ می کند ؟ چرا ؟

جواب: آب در شن و ماسه سریع تر نفوذ می کند . زیرا این نوع خاک دارای ذرات درشت تری است و فضای بین ذرات آن زیاد است . 17-کدام خاک آب بیشتری در خود نگه می دارد ؟ چرا ؟ خاک رس آب بیشتری را در خود نگه می دارد و سرعت نفوذ آب در آن بسیار کم است زیرا ذرات آن نرم و ریز است و به علت فشردگی ذرات فضای بین ذرات آن بسیار کم است .

18-کدام خاک برای رشد گیاه مناسب تر است ؟
جواب:خاک باغچه

19-فرسایش خاک چیست ؟
جواب:با گذشت زمان و در اثر عوامل مختلف آب و باد خاک منطقه جابه جا شده که این عمل حاصل خیزی آن را کاهش می دهد

20-عوامل موثر در فرسایش خاک :جواب:
– از بین رفتن پوشش گیاهی منطقه : گیاهان با ریشه های خود خاک را نگه داشته و مانع فرسایش خاک می شوند . همچنین آب را در خاک نفوذ داده و از شدت آب جاری می کاهند
– چرای بی رویه دام ها : دام ها با چرای بی رویه در مناطقی که پوشش گیاهی مناسبی ندارند موجب فرسایش خاک می شوند .
– شیب منطقه : هرچه منطقه ای دارای شیب بیشتری باشد ، فرسایش خاک در آن منطقه بیشتر است .
– عوامل انسانی :آبیاری نامناسب ، شخم نامناسب ، استخراج معادن ، ساختمان سازی
– عوامل طبیعی : آب ، باد ، آتشفشان ، زلزله و سیل

21-راه های جلوگیری از فرسایش خاک در یک منطقه : جواب:
– زمین های بایر ( بدون علف ) را با پوشش گیاهی پر کنیم
– پلکانی کردن مناطق شیب دار – دور مزارع و باغ ها را دیوار کشی کنیم
– آبیاری مناسب با استفاده از آبیاری قطره ای ، از سرعت فرسایش خاک می کاهیم
– شخم مناسب : باید شخم زمین در جهت عمود بر شیب آن باشد
– بازسازی مراتع و علف زارها – برنامه ریزی مناسب برای چرای دام ها از سوی سازمان محیط زیست
– مراقبت از جنگل ها و جلوگیری از قطع درختان