پاسخ فعالیت هدیه ششم درس 12 : سفرهای با برکت

درس 12 هدیه ششم با جواب : سفرهای با برکت

پاسخ فعالیت هدیه ششم درس 12 : سفرهای با برکت

درس 12 : سفرهای با برکت

ایستگاه فکر صفحه 75 هدیه ششم

عاطفه به همراه خانواده‌اش برای زیارت مرقد مطهر امام علی (علیه السلام) به نجف رفته‌اند و قصد دارند سه روز در آنجا بمانند. آنها کدام یک از این نمازها را باید کامل بخوانند و کدام را شکسته؟

ایستگاه فکر صفحه 71 هدیه ششم

جواب کامل کنید هدیه ششم

کامل کنید صفحه 76 هدیه ششم

یکی از دو کلمه‌ی «صحیح» یا «باطل» را در جای خالی بنویسید.

کامل کنید صفحه 76 هدیه ششم

 

بررسی کنید صفحه 77 هدیه ششم

فرض کنید خانه‌ی شما در شهر آبادان است. از این شهر یک دایره به شعاع 22/5 کیلومتر کشیده شده است
با توجه به این جدول‌ها مشخص کنید نماز و روزه‌ی شما در هر حالت چگونه است؟

بررسی کنید صفحه 72 هدیه ششم بررسی کنید صفحه 72 هدیه ششم

 

گفت و گو کنید صفحه 78 هدیه ششم

١- خانواده‌ی سعید درتهران ساکن هستند.
در موارد زیر، نماز سعید شکسته است یا کامل؟

– آنها همراه پدر و مادر خود برای زیارت امام رضا (علیه السلام) به مشهد رفته‌اند و می‌خواهند هفت روز در آنجا بمانند.
جواب: نماز شکسته است، چون کمتر از ده روز آنجا می‌مانند.

– با خانواده‌ی خود، پنج کیلومتر از شهر برای تفریح خارج شده است.
جواب: نماز کامل است، چون کمتر از 22/5 کیلومتر از شهر فاصله گرفته‌اند.

– برای دیدن مادر بزرگ به اصفهان رفته‌اند و قصد دارند دو هفته آنجا بمانند.
جواب: نماز کامل است، چون بیشتر از ده روز قصد دارند در اصفهان بمانند.

 

٢- خانواده ی ریحانه در شیراز ساکن هستند.

در کدام یک از موارد زیر، روزه ی ریحانه صحیح است؟

صبح یک روز جمعه برای دیدار خویشاوندان به همراه خانواده ی خود به روستایی در ١۵ کیلومتری شیراز می رود.

جواب: صحیح چون کمتر از 22.5 کیلومتر است

با خانواده ی خود در اوّلین روز ماه رمضان، بعد از خواندن نماز ظهر و عصر به سمت قم حرکت می کنند.

جواب: صحیح چون بعد از اذان ظهر حرکت می‌کنند

صبح روز بعد به قم می رسند و تصمیم می گیرند ١٢ روز در آنجا بمانند.

جواب: صحیح چون بعد بیش از 10 روز در قم اقامت دارند

در پایان سفر، شب از قم حرکت می کنند و ساعت دو بعد از ظهر به شیراز می رسند.

جواب: باطل چون بعد از اذان ظهر به وطنشان بازگشته اند

 

تحقیق کنید صفحه 73 هدیه ششم

در سفر مکان‌هایی هست که می‌توانیم نماز را کامل بخوانیم؛ حتی اگر کمتر از ده روز آنجا بمانیم. آن مکان‌ها کدام است؟

جواب:

  1. مسجدالحرام در شهر مکه
  2. مسجدالنبی در شهر مدینه
  3. مسجد کوفه
  4. صحن اصلی حرم امام حسین در کربلا