جواب فعالیت های درس ۱۳ علوم نهم (فصل جانوران بیمهره)

گام به گام فصل سیزدهم علوم نهم

جواب فعالیت های درس ۱۳ علوم نهم (فصل جانوران بیمهره)

فصل 13 :: جانوران بی‌مهره

جواب فعالیت های درس ۱۳ علوم نهم

جواب فعالیت صفحه 143 علوم نهم

فعالیت صفحه 143 علوم نهم

با توجه به آنچه درباره اسفنج آموختید، طرح ساده‌ای از بدن اسفنج را رسم کنید و با توجه به آن چگونگی تغذیه و تنفس و دفع مواد زائد آن را توضیح دهید.
جواب: آب از سوراخ های موجود در بدن وارد و از سوراخ های بزرگ بالایی خارج میشود و مواد مبادله می شود.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 145 علوم نهم

بیشتر کرم ‌های انگلی از طریق آب و غذا وارد بدن ما می‌شوند. برای جلوگیری از ورود آنها چه نکات بهداشتی را باید رعایت کرد؟ در این باره از منابع معتبر اطلاعاتی را جمع آوری و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.
جواب: از تماس با حیوانات دوری کنیم
2-شستن و ضدعفونی مواد غذایی
3- پختن خوب گوشت ‌ها و سبزیجات
4-با دست آلوده غذا نخوریم
5- رعایت بهداشت فردی

جمع آوری اطلاعات درس ۱۳ علوم نهم

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 146 علوم نهم

الف) درباره نقش کرم‌ های خاکی در حاصلخیزی خاک و استفاده از آنها برای تولید کود اطلاعاتی را جمع آوری و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.
نقش کرم خاکی در حاصل­خیزی خاک:
کرم های خاکی خاک را می بلعند و مواد آلی را جذب و مواد زاید را دفع میکنند ، این مواد زاید به حاصل خیزی خاک کمک میکند .

ب) در طب سنتی از زالو استفاده می‌شد؛ در پزشکی نوین نیز به آن رو آورده‌اند. در مورد استفاده از زالو در پزشکی نیز اطلاعاتی را جمع آوری کنید.
جواب: زالو در نقاط خاصی از بدن قرار می دهند و زالو خون آن قسمت را می مکد و این کار حجامت نام دارد.

جواب فعالیت صفحه 149 علوم نهم

فعالیت صفحه 149 علوم نهم
در ملخ دو چشم مرکب و سه چشم ساده وجود دارد. دو عدد شاخک بندبند و دارای موهای حسی وجود دارد. تعداد پاها 6 عدد که پاهای عقبی بلند و مناسب برای جهش های بلند می‌باشد. دارای دو جفت بال که به بخش سینه‌ای متصل شده‌­اند. بدن از سه قسمت سر، سینه و شکم تشکیل شده شکم دارای 11 بند بوده که 8 بند حاوی اندام گوارشی و 3 بند آخر تولیدمثلی هستند اندام شنوایی زیر بال در طرفین بند اول شکم قرار دارد. 10 جفت سوراخ تنفسی در پهلوهای شکمی قرار دارند که سه جفت جلویی برای عمل دم و 7 جفت آخری برای عمل بازدم می­‌باشد.

 

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 150 علوم نهم

در مورد گروه‌های مختلف عنکبوتیان (عنکبوت، رتیل، عقرب و کنه) اطلاعاتی را جمع آوری و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.