درس یازدهم عربی هفتم

گام به گام درس 11 عربی هفتم

درس یازدهم عربی هفتم

درس یازدهم

معنی درس ۱۱ عربی هفتم

معنی کلمات درس 11 عربی هشتم

ترجمه صفحه 78 عربی هفتم

ترجمه درس 11 عربی هفتم

ترجمه درس 11 عربی هشتم1- نجاری و صاحب کارخانه ای دوست بودند.
2- در روزی از روز ها

3 – نجار به صاحب کارخانه گفت

4- من به بازنشستگی نیاز دارم.

5-  صاحب کارخانه جواب داد

6۔ اما تو در کارت ماهری

7- و ما به تو احتیاج داریم ای دوست من

8- نجا رقبول نکرد.

9- هنگامی که صاحب کارخانه اصرارش رادید.

۱۰- بازنشستگیش را قبول کرد.

۱۱- و از او خواست خانه ای چوبی را قبل از بازنشستگیش به عنوان آخرین کارش در کارخانه بسازد.

 

ترجمه صفحه 79 عربی هفتم

ترجمه صفحه 79 عربی هشتم

ذَهَبَ النجّارُ إلَی السّوقِ لِشِراءِ الْوَسائِلِ لِصُنْعِ الْبَیتِ الْخَشَبیِّ الْجَدیدِ.

نجار برای خریدن وسایل برای ساختنِ خانه چوبیِ جدید به بازار رفت.

هوَ اشْتَرَی وَسائِلَ رَخیصهً وَ غَیرَ مُناسِبهٍ وَ بَدَأَ بِالْعَمَلِ لٰکِنَّهُ ماکانَ مُجِدّا و ما کانَتْ أخْشابُ الْبَیْتِ مَرْغوبَهً.

او وسایل ارزان و غیر مناسب خرید. و شروع به کار کرد، ولی در کار کوشا (جدّی) نبود. چوب‌های خانه مرغوب نبود.

بَعْدَ شَهْرَیْنِ ذَهَبَ عِنْدَ صاحِبِ الْمصنَعِ وَ قالَ لَهُ: «هذا آخِرُ عَمَلی.»
بعد از دو ماه نزد دوستش رفت و به او گفت:‌ «این آخرین کارِ من»

جاءَ صاحِبُ الْمَصْنَعِ وَ أعْطاهُ مِفْتاحاً ذَهَبیّاً وَ قالَ لَهُ: «هٰذا مِفْتاحُ بَیتِکَ. هٰذَا الْبَیْتُ هَدیَّهٌ لَکَ ؛ لِأنَّکَ عَمِلْتَ عِنْدی سَنَواتٍ کَثیرَهً.»
صاحب کارخانه آمد و کلیدی طلایی به او داد و به وی گفت: این خانهٔ توست. این خانه، هدیه‌ای به تو است؛ زیرا تو سال‌های بسیاری نزد من کار کردی.

نَدِمَ النَّجّارُ مِنْ عَمَلِهِ وَ قالَ فی نَفْسِهِ: «یالَیْتَنی صَنَعْتُ هٰذَا الْبَیْتَ جَیِّداً!
نجّار از کارش پشیمان شد و با خودش گفت: ای کاش، این خانه را خوب می‌ساختم. (خوب ساخته بودم)

جواب تمرینات درس ۱۱ عربی هفتم

جواب تمرین صفحه 80 عربی هفتم

با توجّه به متن درس، کدام جمله صحیح و کدام غلط است؟

1- قَبِلَ صاحِبُ الْمَصْنَعِ تَقاعُدَ النَّجّار لِأنَّهُ کانَ ضَعیفاً. ❌(غ)
صاحب کارخانه بازنشستگی نجار را قبول کرد، زیرا او ضعیف بود.

2- کانَ النَّجّارُ مُجِدّاً فی صُنْعِ الْبَیْتِ الْخَشَبیِّ. ❌(غ)
نجار در ساختن خانه‌ی چوبی کوشا بود.

3- کانَ الْبَیْتُ الْخَشَبیُّ هَدیَّهً لِلنَّجّارِ.  ✅ (ص)
خانه‌ی چوبی هدیه‌ای برای نجار بود.

4- ما نَدِمَ النَّجّارُ مِنْ عَمَلِهِ. ❌(غ)
نجار از کارش پشیمان نشد.

5- کانَ النَّجّارُ ماهِراً. ✅(ص)
نجار ماهر بود.

با توجه به متن درس به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهید. (در یک یا دو کلمه)

1- هَلْ کانَ صاحِبُ الْمَصْنَعِ بِحاجَهٍ إلَی النَّجّارِ؟ نعم
آیا صاحب کارخانه به نجار محتاج بود؟ / بله

2- مَنْ أَعْطَی مِفْتاحاً ذَهَبیّاً إلَی النَّجّارِ؟ صاحِبُ الْمَصْنَع
چه کسی کلید طلایی را به نجار داد؟ / صاحب کارخانه

3- أَیْنَ ذَهَبَ النَّجّارُ لِشِراءِ الْوَسائِلِ؟ لِلسوق
نجار برای خریدن وسایل به کجا رفت؟ / به بازار

4- ماذَا اشْتَرَی النَّجّارُ لِصُنْعِ الْبَیْتِ؟ وَسائِلَ رَخیصهً وَ غَیرَ مُناسِبهٍ
نجار برای ساختن خانه چه خرید؟ / وسایل ارزان و نامناسب