درس هشتم نگارش ششم با جواب

جواب فعالیت های نگارش ششم درس 8

درس هشتم نگارش ششم با جواب

 

گزارشدرس هشتم : دریا قلی

املا و دانش زبانی صفحه 50 نگارش فارسی ششم

املا و دانش زبانی صفحه 50 نگارش فارسی ششم

2- در هر ستون، حرف نخست کلمه ها را بردارید و از راست به چپ در کنار هم قرار دهید تا یک واژه از متن درس به دست آید.

نگارش ششم

فداکارحفظمدافعوسعت

جواب صفحه 52 نگارش ششم

1 با استفاده از واژههای زیر یک بند دربارهی »شهید« بنویسید. از علائم نگارشی مناسب هم استفاده کنید. 

جواب صفحه 51 نگارش ششم

جواب: شهید، کسی است که از سنگرِ زندگی راهیِ سنگرِ حماسه شد و زندگی خود را برای عشق زیبایش ایران فدا کرد. وجودِ شهیدان آراسته به شجاعت و صداقت بود و مأموریتشان برای ما سرنوشت‌ساز بود.

 

2- من با خواندن این درس:

 

جواب: 

کنجکاو شدمشهید دریاقُلی سورانی چگونه مانع سقوط آبادان شد؟
متوجه شدم کهاو با فداکاری و به جای نجات جان خود، فوراً به آبادان رفت و مردم را از وجود دشمن آگاه کرد.
اکنون احساس می‌کنم کهاگر دریلقلی آن‌روز درنگ می‌کرد، اکنون اتفاقات ناگواری برای آبادان افتاده بود.

جواب صفحه 53 نگارش ششم

جواب صفحه 53 نگارش ششم

کارگاه نویسندگی درس هشتم نگارش ششم با جواب

1- به نظر شما کدام بند درس از توصیف زیباتری برخوردار است؟
جواب: اما دریاقلی، همچو دریایی خروشان بود، با تمام وجودسعی می‌کرد از میان گشتی‌های دشمن و آتش خمپاره‌ها بگذرد و زودتر از سربازان بعثی، خود را به شهر برساند.

2- وطن خود را در دو بند توصیف کنید.

جواب های ارسالی:

جواب: وطن مانند چراغ روشنی است وطن ماننده مادر است وطن چون شقایق سرخی است.

جواب: مردها و زنان ایرانی پرتلاش و با ایمان هستند.ایران از قدیمی ترین کشورها است.

جواب:  وطن من مانند کوه استوار است و هیچ وقت شکست نمی خورد و همیشه برای من وطنی سرشار از شگفتی بوده است وطن یعنی هشت سال دفاع مقدس وطن یعنی زندگی وطن مانند مادر و چون شقایقی سرخ است وطن مانند چراغ روشنی است که برای همه مردم می درخشد.

جواب: ایران مانند مروارید است که می درخشد .من ایران را دوست دارم زیرا شهیدان رزمندگان زیادی مانند آرش . دریاقلی و شهید تندگویان را در پرورانده است.

جواب: من می خواهم وطنم را برای شما توصیف کنم وطن من ایران است ایران شهر ها و استان های زیادی دارد مانند تهران،مازندران ،دلیجان ،گیلان اصفهان و ….. که من در شهر دلیجان زندگی می کنم غذا های این شهر آش اسفندی ،آش رشته و …. کشور ایران ۳۱ شهر دارد ایران جاهی دیدنی زیادی دارد مانند کاخ گلستان،سی و سه پل.

جواب صفحه 54 نگارش ششم

4- فهم خود را از ضرب المثل هرکه بامش بیش برفش بیشتر در یک بند بنویسید.

جواب های ارسالی:

جواب: هرکس در زندگی دارایی بیشتری داشته باشد به همان نسبت مشکلات و گرفتاری های او هم بیشتر می شود چون ناگزیر است برای سر و سامان دادن به کلیه ی امور وقت بگذارید و برنامه ریزی کند.

جواب: هرکس صبر و تلاش بیشتری کند قطعا در زندگی موفق تر خواهد بود به عبارت دیگر می توان گفت هر کس در زندگی تلاش و کوشش بیشتری داشته باشد حتما به موفقیت بالاتری هم میرسد…

جواب: هر کس در زندگی خود سعی و تلاش کند و فکر بیشتری کند حتما به سوال خود میرسد.

جواب: برای مثال اگر مال زیادی داشته باشی باید مقدار پول بیشتری به نیازمندان بدهی.

جواب: هر کس سقف بزرگ تر دارد برف روی بامش بیشتر است.

جواب درک متن صفحه 54 نگارش ششم

1  در سطر اول کلمه ی آنجا به چه چیزی اشاره می کند؟
جواب: روستای کوچک

2 کلمه ی او به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟
جواب: پدر دهقان جوان

3 کلمه ی تو به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟
جواب: دهقان جوان

4 در بند سوم کلمه ی آنجا به چه چیزی اشاره می کند؟
جواب: خانه ی دور افتاده

5 در دو بند آخر متن، دور نشانه های ربط خط بکشید.
جواب: نشانه های ربط (و، که، پس، اما) در متن با خط سبز نشان داده شد.

جواب صفحه 56 نگارش ششم

2 مانند نمونه واژه ها را با فلش به هم وصل کنید و یک جمله بسازید.

جواب صفحه 56 نگارش ششم

جواب: جمله: آرش، دلاور مرد ایرانی، با پرتاب تیر سرزمین ایران را از بیگانگان رهایی بخشید.