درس ششم قرآن هفتم با جواب

جواب فعالیت های درس 6 قرآن هفتم

درس ششم قرآن هفتم با جواب

معنی کلمات و متن کتاب قرآن هفتم با جواب همراه با جواب انس با قرآن در خانه و فعالیت صفحه ۵۸ و ۵۹ و ۶۱ و ۶۲ درس ششم پایه هفتم

جواب درس 6 قرآن هفتم

جواب فعالیت جلسه اول درس 6

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

فکر می کنند، زیتون، درختان خرما، ستارگان، میوه ها، کشت، تعقّل و اندیشه می کنند

1.زَرع زراعت، کِشت 5.ثَمَرات جمع ثَمَره، میوه ها
2.زَیتون زیتون 6.یَتَفَکَّرونَ فکر می کنند
3.نَخیل جمع نخل، درختان خرما 7.نُجوم جمع نَجم، ستارگان
4.اَعناب جمع عِنَب، درختان انگور 8.یَعقِلونَ تعقّل و اندیشه می کنند

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1. وَ النَّخیلَ وَ الاَعنابَ: درختان خرما و انگور

2. وَ مِن کُلِّ الثَّمَراتِ: و از همه ی میوه ها
3. اِنَّ فِی ذلِکَ لَایَهً: قطعاً در آن نشانه ای است

 4ِ. قَومٍ یَتَفَکَّرونَ: برای گروهی که فکر می کنند
5. لِقَومٍ یَعقِلونَ: برای گروهی که تعقل و اندیشه می کنند

 

انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه آیات 11تا 12 سوره نحل را کامل کنید.

1. یُنبِتُ لَکُم بِهِ الزَّرعَ وَ الزَّیتُونَ وَالنَّخیلَ وَ الاَعنابَ:

می رویاند برای شما با آب باران، زراعت و زیتون و درختان خرما و انگور را.

2. وَ مِن کُلِّ الثَّمَراتِ:

و از همه ی میوه ها

3. إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَهً لِقَومٍ یَتَفَکَّرونَ:

قطعاً در آن نشانه ای است برای گروهی که فکر می کنند.

4. وَ سَخَّرَلَکُمُ الَّیلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمسَ وَالقَمَرَ:

و در خدمت شما قرار داد شب و روز و خورشید و ماه را.

5. وَالنُّجُومُ مُسخَّراتٌ بِأمرِهِ:

و ستارگان رام به فرمانش هستند؛

6. إِنَّ فِی ذَلِکَ لِآیاتٍ لِقَومٍ یَعقِلونَ:

قطعاً در آن نشانه هایی است برای گروهی که تعقل و اندیشه می کنند.

 

از صفحه 273 قرآن کریم، سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید.

1-للذینَ = کسانی که

2-عذابُ الیم =  غذابی دردناک

3-و هو العزیزُ الحکیم = و او شکست ناپذیر و داناست

جواب فعالیت جلسه دوم درس 6

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.
زنبور عسل ، کوه ها ، درخت ، وحی کرد ، درمان ، خانه ها

1.اَوحی وحی کرد 5.شَجَر، شَجَرَه درخت
2.نَحل زنبور عسل 6.مُختَلِف گوناگون
3.جِبال جمع جَبَل، کوه ها 7.اَلوان جمع لَون، رنگ ها
4.بُیوت جمع بَیت، خانه ها 8.شِفاء درمان

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: این ترکیب ها و عبارت های قرآنی را معنا کنید.
1 .وَ اَوحَی رَبُّکَ: وحی کرد پروردگارت
2 .إلَی النَّحلِ: به زنبور عسل
3 .مِنَ الجِبالِ: از کوه ها
4 .مِنَ الشَّجَرِ: از درخت
5 .مُختَلِفٌ اَلوانُهُ: گوناگون است رنگ هایش
6 .فِیهِ شَفاءٌ لِلنَّاسِ: در آن درمانی برای مردم است

انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه ی این عبارت های قرآنی را کامل کنید و شماره ی آیه ی مربوطه را مقابل آن بنویسید.
1 .وَ لِلّهِ غَیبُ السَّمواتِ وَالاَرضِ:

و برای خدا است نهان آسمان ها و زمین.نحل/77

2 .إِنَّ الله عَلَی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ:

قطعاً خداوند بر هر چیزی توانا است. نحل/77

3 .وَالله جَعَلَ لَکُم مِن بُیُوتِکُم سَکَنًا:

و خداوند قرار داد برای شما از خانه هایتان محل سکونت و آرامش. نحل/80

4 .إِنَّ الله یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الأحسانِ:

قطعاً خداوند امر می کند به عدالت و نیکی.نحل/90