درس ششم قرآن هفتم با جواب

جواب فعالیت های درس 6 قرآن هفتم

درس ششم قرآن هفتم با جواب

معنی کلمات و متن کتاب قرآن هفتم با جواب همراه با جواب انس با قرآن در خانه و فعالیت صفحه ۵۸ و ۵۹ و ۶۱ و ۶۲ درس ششم پایه هفتم

جواب درس 6 قرآن هفتم

جواب فعالیت جلسه اول درس 6

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

فکر می کنند، زیتون، درختان خرما، ستارگان، میوه ها، کشت، تعقّل و اندیشه می کنند

1.زَرعزراعت، کِشت5.ثَمَراتجمع ثَمَره، میوه ها
2.زَیتون زیتون6.یَتَفَکَّرونَ فکر می کنند
3.نَخیلجمع نخل، درختان خرما7.نُجومجمع نَجم، ستارگان
4.اَعنابجمع عِنَب، درختان انگور8.یَعقِلونَتعقّل و اندیشه می کنند

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: این ترکیب ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

1. وَ النَّخیلَ وَ الاَعنابَ: درختان خرما و انگور

2. وَ مِن کُلِّ الثَّمَراتِ: و از همه ی میوه ها
3. اِنَّ فِی ذلِکَ لَایَهً: قطعاً در آن نشانه ای است

 4ِ. قَومٍ یَتَفَکَّرونَ: برای گروهی که فکر می کنند
5. لِقَومٍ یَعقِلونَ: برای گروهی که تعقل و اندیشه می کنند

 

انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه آیات 11تا 12 سوره نحل را کامل کنید.

1. یُنبِتُ لَکُم بِهِ الزَّرعَ وَ الزَّیتُونَ وَالنَّخیلَ وَ الاَعنابَ:

می رویاند برای شما با آب باران، زراعت و زیتون و درختان خرما و انگور را.

2. وَ مِن کُلِّ الثَّمَراتِ:

و از همه ی میوه ها

3. إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَهً لِقَومٍ یَتَفَکَّرونَ:

قطعاً در آن نشانه ای است برای گروهی که فکر می کنند.

4. وَ سَخَّرَلَکُمُ الَّیلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمسَ وَالقَمَرَ:

و در خدمت شما قرار داد شب و روز و خورشید و ماه را.

5. وَالنُّجُومُ مُسخَّراتٌ بِأمرِهِ:

و ستارگان رام به فرمانش هستند؛

6. إِنَّ فِی ذَلِکَ لِآیاتٍ لِقَومٍ یَعقِلونَ:

قطعاً در آن نشانه هایی است برای گروهی که تعقل و اندیشه می کنند.

 

از صفحه 273 قرآن کریم، سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید.

1-للذینَ = کسانی که

2-عذابُ الیم =  غذابی دردناک

3-و هو العزیزُ الحکیم = و او شکست ناپذیر و داناست

جواب فعالیت جلسه دوم درس 6

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.
زنبور عسل ، کوه ها ، درخت ، وحی کرد ، درمان ، خانه ها

1.اَوحیوحی کرد5.شَجَر، شَجَرَه درخت
2.نَحلزنبور عسل6.مُختَلِفگوناگون
3.جِبالجمع جَبَل، کوه ها7.اَلوانجمع لَون، رنگ ها
4.بُیوتجمع بَیت، خانه ها8.شِفاءدرمان

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: این ترکیب ها و عبارت های قرآنی را معنا کنید.
1 .وَ اَوحَی رَبُّکَ: وحی کرد پروردگارت
2 .إلَی النَّحلِ: به زنبور عسل
3 .مِنَ الجِبالِ: از کوه ها
4 .مِنَ الشَّجَرِ: از درخت
5 .مُختَلِفٌ اَلوانُهُ: گوناگون است رنگ هایش
6 .فِیهِ شَفاءٌ لِلنَّاسِ: در آن درمانی برای مردم است

انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه ی این عبارت های قرآنی را کامل کنید و شماره ی آیه ی مربوطه را مقابل آن بنویسید.
1 .وَ لِلّهِ غَیبُ السَّمواتِ وَالاَرضِ:

و برای خدا است نهان آسمان ها و زمین.نحل/77

2 .إِنَّ الله عَلَی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ:

قطعاً خداوند بر هر چیزی توانا است. نحل/77

3 .وَالله جَعَلَ لَکُم مِن بُیُوتِکُم سَکَنًا:

و خداوند قرار داد برای شما از خانه هایتان محل سکونت و آرامش. نحل/80

4 .إِنَّ الله یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الأحسانِ:

قطعاً خداوند امر می کند به عدالت و نیکی.نحل/90