درس ششم عربی هفتم

گام به گام درس 6 عربی هفتم

درس ششم عربی هفتم

درس ششم

معنی کلمات درس ششم عربی هفتم

معنی کلمات درس ششم عربی هفتم

ترجمه متن صفحه 48 عربی هفتم

الْجُمَلاتُ الذَّهَبیَّهُ
جواب: جمله‌های طلایی

لَعِبَ یاسِرٌ مَعَ أصْدِقائِهِ فی الْمَدرَسَهِ. رَجَعَ یاسِرٌ إلَی الْبَیْتِ بَعْدَ الظُّهرِ.
جواب: یاسر همراه دوستانش بود. آنها در مدرسه بازی کردند. یاسر بعد از ظهر به خانه برگشت.

هوَ طَرَقَ بابَ الْمَنْزِلِ.
جواب: او به در خانه زد.

سَمِعَتْ أُمُّهُ صَوْتَ الْبابِ ثُمَّ ذَهَبَتْ وَ فَتَحَت الْبابَ وَ سَأَلَتْهُ:
جواب: مادرش صدای در را شنید؛ سپس رفت و در را باز کرد و از او پرسید:

الْأُمُّ: کَیفَ حالُکَ؟
جواب: مادر: حالت چطور است؟

الْوَلَدُ: أنَا بِخَیرٍ.
جواب: پسر: من خوبم.

الْأُمُّ: ما هیَ واجِباتُکَ؟
جواب: مادر: تکالیفت چیست؟

یاسِرٌ: حِفْظُ هٰذِهِ الْجُمَلاتِ الذَّهَبیَّهِ.
جواب: یاسر: حفظ این جمله‌های طلایی.

 

ترجمه متن صفحه 49 عربی هفتم

ترجمه متن صفحه 49 عربی هفتم

«إذا مَلَکَ الْأراذِلُ؛ هَلَکَ الْأفاضِل.»،
جواب: حضرت علی هرگاه فرومایگان فرمانروا شدند (شوند)؛ شایستگان هلاک شدند (می‌شوند).

«مَن زرَعَ الْعدُوْان؛َ حصَدَ الْخُسْرانَ.»،
جواب: هر کس دشمنی کاشت (بکارد)؛ زیان درو کرد. (درو می‌کند، برداشت کرد، برداشت می‌کند)

«التَّجْرِبَهُ فَوْقَ الْعِلْمِ.»
جواب: تجربه از علم برتر است. تجربه بر فراز علم است. تجربه از علم بالاتر است.

«خَیْرُ الناّسِ، أنْفَعُهمُ للِناّس.»،
جواب: بهترین مردم سودمندترین آنها برای مردم است.

«الْمُسْلِمُ،ُ مَنْ سَلِمَ النّاسُ مِنْ لسِانِه وَ یَدِهِ.»،
جواب: مسلمان کسی است که مردم از زبانش و دستش سالم بمانند. (در امان باشند.)

لِسانُ الْمُقَصِّرِ، قَصیرٌ.»
جواب: زبان مقصّر، کوتاه است.

 

ترجمه متن صفحه 49 عربی هفتم

 

ارسالی از ستایش مریدی: 
پیرمرد: کشاورز ریحان را کاشت.

دختر: این بازی کن زن پرچم ایران را بالا برد .

 

جواب تمرینات

جواب تمرین صفحه 50 عربی هشتم

 التَّمْرینُ الْأوَّلُ 

کلمات مترادف و متضاد را معلوم کنید. (= ، ≠)

عُدْوان صَداقَه / جاهِل عالِم / أَراذِل أَفاضِل / أفضَل = خَیْر
دشمنی – دوستی / نادان – دانا / فرومایگان – شایستگان / بهترین – بهترین

بِدایَه نِهایَه / رَخیصَه غالیَه / عُدْوان = عَداوَه / خَلْفَ = وَراءَ
آغاز – پایان / ارزان – گران / دشمنی – دشمنی / پشت – پشت

التَّمْرینُ الثّانی

کلمۀ ناهماهنگ در هر مجموعه کدام است؟

جواب تمرین صفحه 50 عربی هشتم

1-(پرچم/ خواهر / برادر / پسر)

2-(دست / آب / صورت / زبان)

3-(پیراهن / پیراهن زنانه / تلفن همراه / شلوار)

4-(کوتاه / پنجره/ در اتاق / اتاق)

5-خارج شد / داخل شد/ هلاک شد / زیر)

 

جواب تمرین صفحه 51 عربی هشتم

التَّمْرینُ الثّالث 

بخوانید و ترجمه کنید.

الْحَمدُ لِلّهِ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْرضَ (الأنعام 1)
جواب: سپاس مخصوص خداوندی است که آسمان‌ها و زمین را آفرید.

هوَ الّذی خَلَقَ اللَّیلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ (الأنبیاء 33)
جواب: او کسی است که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید.

هوَ بَحَثَ عَنِ الْکُتُبِ.
جواب: او دنبال کتاب‌ها گشت.

‌هیَ وَصَلَتْ إلَی بَیتِها.
جواب: او به خانه‌اش رسید.

أنا قَرُبْتُ مِنَ الْقَریَهِ .
جواب: من به روستا نزدیک شدم.

أنا سَأَلْتُ مُدَرِّسی.
جواب: من از معلمم سوال پرسیدم.

 

جواب تمرین صفحه 52 عربی هشتم

التَّمْرینُ الرّابِعُ 

گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.

1- الْمُعَلِّمُ ………………………….. صَفَّهُ. (دَخَلَ / دَخَلْتُ)
معلم داخل کلاسش شد. (داخل شد / داخل شدم)

2- الطِّفلَهُ……………………………. مَعَ صَدیقاتِها. (لَعِبْتَ / لَعِبَتْ)
کودک با دوستش بازی کرد. (بازی کردی / بازی کرد)

3- أناَ……………………………………. الْمَحصولَ. (حَصَدَ / حَصَدْتُ)
من محصول را درو کردم. (درو کرد / درو کردم)

4- أنتَ………………………………… الشَّجَرَهَ. (صَعِدَ / صَعِدْتَ)
تو از درخت بالا رفتی. (بالا رفت / بالا رفتی)

5- أ أنتِ………………………… جَوّالَکِ؟ (وَجَدْتِ / وَجَدْتُ)
آیا تو تلفن همراهت را پیدا کردی؟ (پیدا کردی / پیدا کردم)