درس دوازدهم عربی هفتم

گام به گام درس 12 عربی هفتم

درس دوازدهم عربی هفتم

 

درس دوازدهم

معنی درس ۱۲ عربی هفتم

معنی درس ۱۲ عربی هفتم

ترجمه صفحه 82 عربی هفتم

ترجمه درس ۱۲ عربی هفتم

ترجمه درس ۱۲ عربی هفتم

||| لْأیّامُ وَ الْفُصولُ وَ الْألوانُ
روزها و فصل‌ها و رنگ‌ها

معلم: روزهای هفته چیست؟
 دانش آموز: روز شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه ، پنجشنبه ، جمعه
معلم: و فصل‌های سال چیست؟
 دانش آموز: بهار، تابستان، پاییز، زمستان

ترجمه صفحه 83 عربی هفتم

ترجمه صفحه 83 عربی هفتم

الْمُدَرِّس: نَحنُ فی أیِّ یَوْمٍ و فَصْلٍ؟
معلم: ما در چه روز و چه فصلی هستیم؟

الطّالِب: الْیَومُ یَومُ الأرْبِعاءِ وَ الْفَصلُ فَصْلُ الرَّبیعِ.
دانش آموز: امروز، روز چهارشنبه و فصل، فصل بهار است.

الْمُدَرِّس: کَیفَ الْجَوُّ فی کُلِّ فَصْلٍ؟
معلم: هوا در هر فصل چطور است؟

الطّالِب: الجَوُّ فی الرَّبیعِ مُعتَدِلٌ. الرَّبیعُ فَصْلُ الْجَمالِ وَ الْحَیاهِ الجَدیدَهِ. الصَّیفُ حارٌّ وَ فَصْلُ الْفَواکِهِ اللَّذیذَهِ وَ الْخَریفُ لا حارٌّ وَ لا بارِدٌ وَ فَصْلُ سُقوطِ أوراقِ الْأشْجارِ وَ الشِّتاءُ بارِدٌ.
دانش آموز: هوا در بهار معتدل است. بهار فصل زیبایی و زندگی جدید است. تابستان گرم است و فصل میوه‌های لذیذ است و پاییز نه گرم است و نه سرد است و فصل ریختن برگ‌های درختان است و زمستان سرد است.

ترجمه صفحه 83 عربی هفتم

الْمُدَرِّس: ما هیَ الْأَلوانُ؟
معلم: رنگ‌ها چیست؟

الطّالِب: الْأسْودُ وَ الْأبْیَضُ وَ الْأحْمَرُ وَ الْأخْضَرُ وَ الْأزْرَقُ وَ الْأصْفَرُ.
دانش آموز: سیاه، سفید و قرمز و سبز و آبی و زرد

الْمُدَرِّس: ما هوَ الْمِثالُ لِهٰذِهِ الْألْوانِ؟
معلم: مثال برای این رنگ‌ها چیست؟

الطّالِب: الْغُرابُ أسْوَدُ وَ السَّحابُ أبْیَضُ وَ الرُّمّانُ أحْمَرُ وَ الشَّجَرُ أخْضَرُ وَ الْبَحْرُ أزْرَقُ وَ الْمَوزُ أصْفَرُ.
دانش آموز: کلاغ سیاه و ابر سفید و انار قرمز و درخت سبز و دریا آبی و موز زرد است.

ترجمه صفحه 84 عربی هفتم

لْمُدَرِّس: ما هیَ ألْوانُ عَلَمِ الْجُمْهوریَّهِ الْسْلامیَّهِ الْإیرانیَّهِ؟
معلم: رنگ‌های پرچم جمهوری اسلامی ایران چیست؟

الطّالِب: الْأخْضَرُ وَ الْأبْیَضُ وَ الْأحْمَرُ.
دانش آموز: سبز و سفید و قرمز

پرچم ایران

پرچم ایران

جواب تمرینات درس 12 عربی هفتم

جواب تمرینات صفحه 85 عربی هفتم

در جای خالی گزینه مناسب بنویسید.

جواب تمرینات صفحه 85 عربی هفتم

1-دیروز سه شنبه بود. پس امروز روز چهارشنبه است.
2-امروز روز شنبه و فردا روز یکشنبه است.
3-اول فصل‌ها، فصل بهار است.
4-زمستان فصل سردی است.

 

ترجمه کنید.

1- لَوْنُ السَّحابِ، أبْیَضُ. رنگ ابر، سفید است.

2- لَونُ الْأوراقِ، أخضَرُ. رنگ برگ‌ها، سبز است. ر

3- لَوْنُ الْغُرابِ، أسوَدُ. رنگ کلاغ، سیاه است.

4- لَوْنُ الرُّمّانِ، أَحْمَرُ. رنگ انار، قرمز است.

5- لَوْنُ السَّماءِ، أزْرَقُ. رنگ، آسمان آبی است.

6- لَوْنُ الْمَوزِ، أصْفَرُ. نگ موز، زرد است.