درس دهم نگارش ششم با جواب

جواب فعالیت های نگارش ششم درس 10

درس دهم نگارش ششم با جواب

 

 

گزارشدرس دهم : عطار و جلال الدین محمد

املا و دانش ادبی صفحه 63

1 با حروف آخر هر واژه، مانند نمونه واژه های جدیدی از متن درس بنویسید.

املا و دانش ادبی صفحه 63

با توجّه به متن درس، غلط های املایی را پیدا کنید و شکل درست آن را در جدول بنویسید.
*محمّد و پدرش برای یک سفر تولانی صمرقند را ترک کردند.
*محمّد از هر فرستی برای آموختن استفاده میکرد.
* عطّار نصخه ای از کتاب اصرارنامه ی خود را به محمّد هدیه داد.
* بهاءالدّین به سفارش عطّار مراغب محمّد بود؛ چون او آینده ی درخشانی داشت.
جواب: 

واژه غلط شکل صحیح واژه
تولانی طولانی
صمرقند سمرقند
فرست فرصت
نصخه نسخه
اصرارنامه اسرارنامه
مراغب مراقب

3 کدام یک از شعرهای زیر مثنوی است؟ دلیل بیاورید
الف) بادِ بهاری وَزید از طرفِ مَرغزار باز به گردون رسید، ناله ی هر مُرغِ زار
خیز و غنیمت شمار، جُنبشِ بادِ رَبیع ناله ی موزونِ مرغ، بوی خوشِ لاله زار

ب) ز بهرِ نیایش، سر و تن بشُست یکی پاک جای پرستش بجُست
از آن پس نهاد از برِ خاک، سر چنین گفت:«کای داورِ دادگر!
زِ هَر بد، تویی بندگان را دوا تو دادی مرا ،گُردی و دستگاه

جواب: شعر (ب) مثنوی است. جای قرار گرفتن قافیه، قالب شعر را تعیین می کند. در ابیات گزینه ب می‌بینیم که هر بیت قافیه ای جدا دارد و قافیه هر بیت با بیت بعد فرق دارد. به این قالب مثنوی می گویند.

نگارش

جواب صفحه 65

1 جمله های زیر را به طور مناسب کنار هم قرار دهید. با اضافه کردن کلمه ها و جملات دیگر یک متن معنی دار بنویسید.
* با جهد و کوشش می توان رضای خالق بی چون را جلب نمود.
*دعوی برتری از دیگران و کبر، انسان را از همه ی افراد پست، پست تر می کند.
*فرمانبر خدا و نگهبان خلق بودن، حسّ خوبی به انسان ها می دهد.
*جوانمرد بودن و آدمیت از نشانه های علم است که در انسان جلوه می کند.
*با صبر و کوشش می توان به خوشبختی رسید.
جوابجواب: : کبر، دعوی برتری از دیگران است. کِبر، انسان را از همه افراد پست، پست تر می کند. برای شکستن کبر باید فرمانبردار خدا باشیم. فرمانبردار خدا و نگهبان خلق بودن از نشانه های جوانمردی است. جوان مرد بودن و آدمیّت از نشانه های علم است که در انسان جلوه می کند. فرمانبردار خدا و نگهبان خلق بودن چه حس خوبی به انسان می دهد انسان احساس می کند می تواند رضایت خالق را به دست بیاورد برای اینکار باید جهد و کوشش نمود. آری با جهد و کوشش می توان رضای خالق بی چون را جلب نمود. در این راه باید صبر داشت چون با صبر و کوشش می توان به خوشبختی رسید.

2 چه ارتباطی بین کتاب و درخت وجود دارد؟ چند نوع از این ارتباط ها را بنویسید.(هر طور که دلتان خواست می‌توانید بین آنها ارتباط برقرار کنید).
جواب: ما می دانیم که کتاب از کاغذ تشکیل شده است و کاغذ ها نیز از فرآورده های چوب هستند که پس از بریده شدن درختان ها تبدیل به کاغذ می شوند ولی جدیداً کاغذها را بازیافت می کنند و از کاغذ های قبلی کاغذ های جدید را ایجاد می کنند و با خمیر کاغذ این کار را انجام می دهند آنها کاغذها را می پسندند تا اینکه به صورت خمیر مانند در می آیند و خمیر را به لایه‌ های نازک ای تبدیل می کنند و آنها را خشک می‌کنند و کاغذ جدید ایجاد می شود ولی در کل کاغذهای a۴ و کاغذ های مرغوب از خود درخت به صورت مستقیم ساخته می شود.

1- کتاب از درخت ساخته شده است و جنس هر دو یکی است در واقع می‌توان درخت را مادر کتاب نامید اگر درخت نبود کتاب هم نبود.
2- درخت به ما میوه میدهد و دهان ما را شیرین می کند و کتاب نیز میوه علم دانش را به ما منتقل می کند و بیان ما را شیرین می کند.
3- درخت موجب پاکیزگی هوا می‌شود و بدون درخت زندگی برای انسان غیر ممکن است و کتاب نیز موجب دانش می‌شود و ذهن های ما را پاکیزه و تمیز می کند.
4- بدون کتاب علم به نسل های بعدی منتقل نمیشد و کتاب موجب دانش امروزی شده است انسان های اولیه در درخت علم خود را پاداشت می‌کردند و بدون درخت انسان های اولیه نیز نمی‌توانستند علم خودشان را به انسان های بعدی بیاموزند.
5- یکی از ارتباط ها این است که در گذشته انسان ها‌ به‌ جای‌ مداد ، برای‌ نوشتن کتاب یا‌ دفتر از‌ تنه‌ی درخت یا شاخه و برگ درخت استفاده می‌کردند ولی اکنون کاغذ جای آن را گرفته است.
6- در قدیم بر روی درخت حک می کردند والا روی ان می نویسند.
7- درخت ها اکسیژن تولید می کنند. ولی کتاب ها علم و دانش تولید می کنند.
8- وقتی از کتاب استفاده نمی کنیم و برای زیبایی می گذاریم مانند درختی است که میوه دارد و میوه آن را نمی چینیم تا کرم می‌خورد.

جواب کابران در نظرات

جواب: از چوب درختان برای تولید کاغذ استفاده می کنند و از کاغذ نیز برای تولید کتاب استفاده می شود. ممکن است موضوع کتاب در مورد درختان باشد.

جواب: درخت،میوه های زیای تولید می کند که ما آن ها را می خوریم و باعث حفظ سلامتی ما می‌شود .همچنین مطالبی در کتاب نوشته می‌شود که علم و دانش ما را زیاد می کند و ما از آن در کار هایمان استفاده می کنیم . راستی ، سایه ای که درخت در هوای آفتابی به ما میدهد ،یادمان نرود.

جواب: درخت باعث می شود که ما نفس بکشیم وزنده بمانیم.کتاب هم باعث می شه که عقل و مغز ما زنده بماند.

جواب: در فارسی گاهی علم به درخت مشهور است و از آن میتوان علم جویی دو کتاب هم مانند درخت میتوان از آن علم جویید.

جواب: جنس درخت با کتاب یکی است چون از درخت کتاب درست می شود…درخت هوا را پاکیزه می کند وکتاب ذهن را پاکیزه می کند…درخت اکسیژن تولید می کند و کتاب دانش و علم را افزایش میدهد…اگر از کتاب استفاده نکنیم وبرا زیبایی میذاریم مانند این است که درختی میوه دارد ولی آن را نمی خوریم.

کارگاه نویسندگی صفحه 66

1- با همکاری گروه، یک روزنامه دیواری درباره‌ ی یکی از نام آوران (شهیدان، دانشمندان، نویسندگان یا نیکوکاران) محل زندگی خود (روستا یا شهر) تهیه کنید و عنوان اصلی بخش های مختلف آن را در اینجا بنویسید.

جواب: بر عهده دانش آموز است.

2- برداشت خود را از «چو خواهی که نامت بود جاودان | مکن نام نیک بزرگان نهان» در یک بند بنویسید.

جواب: اگر می خواهی که اسم و یادت تو نیز مانند انسان های بزرگ جاودان و ماندنی شود باید نام بزرگان را زنده نگه داری و به آن ها احترام بگذاری، اگر انسان به این اشخاص بزرگ بی توجه باشد خودش هم پیش دیگران اعتباری کسب نخواهد کرد و بعد از مرگ از یاد مردم فراموش می شود.

جواب صفحه 67 نگارش ششم

2 برداشت خود را از »چو خواهی که نامت بود جاودان مکن نام نیک بزرگان نهان« در یک بند بنویسید.
جواب: اگر انسان بخواهد نام نیک و یاد ا, در ذهن همه بماند، باید در طول زندگی اش از بزرگان یاد کند و به آنها احترام بگذارد. اگر انسانی به چشم حقارت یا توهینی یا بی توجهی به انسان های بزرگ نگاه کند، بی شک نزد مردم اعتباری نخواهد داشت و پس از مرگش از او به نیکی یاد نمی کنند.