سوالات درس اول مطالعات هشتم

سوال و جواب مطالعات هشتم درس 1

سوالات مطالعات هشتم درس اول

سوالات مطالعات هشتم درس 1

سوال 1. تعاون یعنی چه؟

تعاون به زبان ساده یعنی همکاری و یاری رساندن به یکدیگر

 

سوال 2. آیا ما می توانیم نسبت به اتفاقاتی که برای دیگران می افتد بی تفاوت باشیم؟

از آنجایی که انسان هم موجودی اجتماعی و هم مسئول، آفریده شده است؛ هیچکس نمیتواند اعمال و رفتار و زندگی خود را از اجتماع جدا کند و نسبت به آنچه در جامعه میگذرد و اتفاقاتی که برای دیگران می افتد، بی تفاوت بماند و زندگی خود را از دیگران جدا کند.

 

سوال 3. نظر دین اسلام در زمینه رابطه فرد با اجتماع و همکاری چیست؟

یکی از کارهایی که قرآن کریم به آن امر فرموده «تعاون» است.

در کارهای نیک و پرهیزکاری، یکدیگر را یاری کنید؛ و در گناه و ستمکاری همکاری نکنید. سورۀ مائده، آیۀ 2

امیرالمؤمنین علی (ع) :

از پیامبر اکرم (ص) شنیدم که فرمود کسی که یک مشکل از مؤمنی رفع کند، مانند کسی است که تمام عمرش را به عبادت سپری کرده است.

 

سوال 4. خداوند در چه اموری اجازه همکاری با دیگران را به ما داده است؟

خداوند از ما خواسته که در کارهای نیک به یکدیگر کمک کنیم، اما در امور ناپسند گناه و ستمکاری، همکاری نکنیم.

همکاری نکردن در گناه یعنی اینکه اگر کسی کار ناپسند یا گناهی انجام می دهد ما او را تشویق نکنیم یا طوری رفتار

نکنیم که انگار با او موافق هستیم .

 

سوال 5. تعاون و همکاری به چه شکل های مختلفی می تواند انجام شود؟

اظهار دوستی و محبت، همدلی و خوشحال کردن یکدیگر، هدیه دادن، کوشش برای ایجاد صلح و آشتی میان مؤمنان، عیادت از بیمار، قرض دادن، رفع مشکلات مردم و یاری رساندن به آنها در گرفتار یها، مشارکت کردن برای رفع نیازهای مالی فقرا، امر به معروف و نهی از منکر و…

 

سوال 6. تعاون و همکاری در سطحی از جامعه ممکن است صورت گیرد؟

خانواده و خویشاوندان، مدرسه، محلّه، شهر و روستا یا اعضای جامعه

 

سوال 7. نتیجه همکاری و همدلی در خانواده چیست؟

باعث صمیمیت و محبت بیشتر بین اعضای خانواده می شود. با تقسیم وظایف و مسئولیتها، هر عضوی از خانواده احساس میکند که مفید است و همه کارهای خانه بر دوش یک نفر قرار نمی گیرد.

 

سوال 8. در محیط مدرسه در چه زمینه های می توان همکاری کرد؟

در نظافت کلاس و مدرسه، کمک به همکلاسی های که در درس ضعیف هستند، همکاری در مراسم صبحگاهی و از این قبیل.

 

سوال 9. نتیجه همکاری در بین افراد یک محله چیست؟

همدلی و همکاری بین افرادی که در یک محله زندگی میکنند، علاوه بر ایجاد صمیمیت و همبستگی، موجب میشود که کارها بهتر پیش برود

 

سوال 10. همکاری و تعاون در محله به چه شکلهایی ممکن است صورت گیرد؟

عیادت از همسایه بیمار، کمک و خوشامدگویی به همسایه جدیدی که به محلّه نقل مکان نموده، همکاری در نظافت و پاکیزگی محله و مراقبت از اموال عمومی و همکاری در جشنها یا مراسم مختلف از جلوه های تعاون در محله است

 

 

 

 

📕💢 بعدی» درس دوم مطالعات هشتم
🔖 پیشین« …