جواب فعالیت های فارسی پنجم درس پنجم :: چنار و کدوبن

درست نادرست | جواب درک مطلب | واژه آموزی | گوش کن و بگو

 

جواب فعالیت های فارسی پنجم درس پنجم :: چنار و کدوبن

📚 گام به گام فارسی پنجم
🔴 جواب فعالیت های درس 5 :چنار و کدوبن

درست و نادرست صفحه ۴۰ فارسی پنجم
۱- کدوبُن، در کنار چنار رویید.
پاسخ: درست

۲- بوته‌ٔ کدو پس از بیست روز محصول می‌دهد.
پاسخ: درست

۳- باد مهرگان، کدو و چنار را از بین می‌برد.
پاسخ: نادرست

درک مطلب صفحه ۴۰ فارسی پنجم

۱- عمر درخت چنار و بوتهٔ کدو، هرکدام در این داستان چقدر بود؟
پاسخ: درخت چنار: بیش از دویست سال. بوته کدو: بیست روز

۲- چرا کدو پس از شنیدن سنّ چنار، به او خندید؟
پاسخ: چون گمان می‌کرد که فقط در بیست روز از او که دویست سال عمر داشت،
بزرگ‌تر شده است.

۳- چنار قضاوت در مورد خود و بوته کدو را به چه زمانی موکول کرد؟ چرا؟
پاسخ: به زمان نخستین بادهای پاییزی. زیرا آن زمان ارزش و قدرت چنار و کوچکی و ضعف بوته کدو مشخص می‌شد.

۴- به نظر شما، حق با چنار بود یا بوته کدو؟
پاسخ: دلیل بیاورید. حق با چنار بود. زیرا بوته کدو بی‌جهت مغرور شده بود و بدون اینکه چیز زیادی بداند با خامی و بی‌تجربگی به چنار بی‌احترامی کرد.

واژه آموزی صفحه ۴۰ فارسی پنجم
سَرو بُن: ریشه درخت سرو
گلبُن: ریشه و بوته گل
بُنِ دندان: ریشه دندان

حالا شما بگویید.
خاربُن: پاسخ: ریشه بوته خار
بیدبُن: پاسخ: ریشه درخت بید
چناربُن:پاسخ: ریشه درخت چنار

درک و دریافت صفحه ۴۵ فارسی پنجم
۱- امپراتور در چه فصلی دانه گل‌ها را به بچّه‌ها داد؟ از کجا فهمیدید؟
پاسخ: در فصل بهار. زیرا پس از یکسال، دوباره در فصل بهار، بچه‌ها با گلدان‌هایش نزد امپراتور رفتند.

۲- اگر شما جای پینگ بودید، چه می‌کردید؟
پاسخ: پاسخ به عهده دانش آموز

۳- چرا با وجود اینکه گلدان‌ها، پر از گل‌های خوش‌بو و زیبا بودند، امپراتور خوشحال نبود؟
پاسخ: زیرا می‌دانست که بچه‌ها در حال دروغ گفتن هستند و این همان دانه‌هایی نیست که امپراتور به آن‌ها داده بود. دانه‌هایی که امپراتور به آن‌ها داده بود پخته بود و امکان نداشت که جوانه بزند و رشد کند.

۴- دلیل نگرانی پینگ چه بود؟
پاسخ: زیرا دانه‌ای که از امپراتور گرفته بود، جوانه نزده بود و رشد نکرده بود و تبدیل به گل نشده بود.

۵- پینگ چه کارهایی انجام داد تا دانه‌ها به خوبی رشد کنند؟
پاسخ: به ترتیب بیان کنید. گلدانش را با خاک خوب و مناسب پر کرد و دانه‌اش را با دقت زیاد در آن کاشت و در آفتاب گذاشت. هر روز به گلدانش آب داد. دانه را در گلدان بزرگ‌تر کاشت و خاک آن را در آفتاب گذاشت. هر روز به گلدانش آب داد. دانه را در گلدان بزرگ‌تر کاشت و خاک آن را عوض کرد.

۶- با توجّه به متن، جمله‌ها را به ترتیب رویدادها شماره گذاری کنید.
– امپراتور، دانه‌های مخصوصی را برای کاشتن و پرورش دادن زیباترین گل به بچّه‌ها داد. پاسخ: ۳
– امپراتور، شجاعت و راست گویی پینگ را تحسین کرد.پاسخ: ۵
– امپراتور می‌خواست جانشینی برای خود انتخاب کند. پاسخ: ۲
– همه‌ی بچّه‌ها به جز پینگ، با گلدان‌های زیبا در قصر جمع شدند.پاسخ: ۴
– همه مردم چین به گل‌ها و گیاهان علاقه‌ی زیادی داشتند.پاسخ: ۱

بازنویسی حکایت زیرکی صفحه 46 فارسی چهارم

پیام این حکایت، با کدام یک از مَثلَ‌های زیر، ارتباط دارد، دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.

– نابرده رنج، گنج میسّر نمی‌شود.
– دروغ‌گو، دشمن خداست.
– پیشِ غازی و مُعلّق بازی.
* بار کج به منزل نمی‌رسد. درست / زیرا آن فرد بیمار مالی را برداشته بود که برای خودش نبود. هر چند در آن لحظه کسی متوجه دزدی او نشد بود. اما مدتی مجبور شد مال دزدی را به صاحبش برگرداند.