جواب فعالیت های فارسی پنجم درس ششم :: سرود ملی

درست نادرست | جواب درک مطلب | واژه آموزی | گوش کن و بگو

 

جواب فعالیت های فارسی پنجم درس ششم :: سرود ملی

📚 گام به گام فارسی پنجم
🔴 جواب فعالیت های درس 6 : سرود ملی

درست و نادرست صفحه ۵۰ فارسی پنجم

۱- پرچم هر کشور نشانه استقلال آن کشور است.
پاسخ: درست

۲- جمله «پاینده مانی و جاودان» در سرود ملّی، دعا و نیایشی برای ملّت و کشورمان است.
پاسخ: درست

۳- در مسابقات ورزشی، سرود ملّی کشور برنده، نواخته می‌شود.
پاسخ: درست

 

درک مطلب صفحه ۵۰ فارسی پنجم

۱- «سرود ملی همچون آیینه ای است.» چرا سرود مل ی به آیینه تشبیه شده است؟
 زیرا مردم یک کشور در آن، گذشته‌ها، آرزوها، پیروزی‌ها و اعتقادات خود را می‌بینند.

۲- نویسنده میگوید: «سرود ملی کشورها معمولا کوتاه است و همین کوتاهی، کار را مشکل می کند.» منظور نویسنده از «کار» چیست؟
 منظور نویسنده از «کار» در این جمله، نوشتن سرود ملی است. زیرا سرود ملی معمولاً باید دربرگیرنده مفاهیم و ارزش‌های مهم یک کشور باشد و این کار در قالب یک شعر کوتاه، دشوار است.

۳- در پایان سرود ملی کشورمان برای چه چیزی دعا می کنیم؟
برای آبادانی و پیشرفت کشور و حفظ استقلال و آزادی آن دعا کنیم.

۴- برای آزادی و استقلال یک کشور، چه کارهایی باید انجام داد؟
مردم یک کشور برای آزادی و استقلال کشورشان باید فداکاری و سخت‌کوشی کنند.

۵- سرود ملّی را با پرچم مقایسه کنید و بگویید چه شباهتی با هم دارند؟ هر کدام نشانه چیست؟
پرچم نشانه استقلال یک کشور است. هر دو مورد علاقه و توجه ویژه‌ی مردم هر کشور است.

خوانش و فهم صفحه ۵۳ فارسی پنجم
۱- در متن شعر «خاک ایران» به چه چیزهایی تشبیه شده است؟
پاسخ: درّ و گوهر، زر و بهشت خرّم

۲- کدام بندِ شعر، قشنگ‌تر از بقیه بود، چرا؟
پاسخ: جواب این قسمت را در بخش نظرات ارسال نمایید.