جواب فعالیت های فارسی پنجم درس سوم :: رازی و ساخت بیمارستان

درست نادرست | جواب درک مطلب | واژه آموزی | گوش کن و بگو

 

جواب فعالیت های فارسی پنجم درس سوم :: رازی و ساخت بیمارستان

📚 گام به گام فارسی پنجم
🔴 جواب فعالیت های درس 2 : رازی و ساخت بیمارستان

درست و نادرست صفحه ۳۰ فارسی پنجم
۱- بیمارستان نزدیک خانه طبیب بزرگ شهر ساخته شد.
جواب: درست

۲- پس از جمع‌آوری گوشت‌ها، طبیب متوجّه شد که تمامی گوشت‌ها خشکیده و فاسد شده‌اند.
جواب: نادرست

۳- هوشمندی طبیب باعث شد تا مشکل آن شهر حل شود.
جواب: درست

۴- طبیب، گوشت‌ها را برای شناسایی محلّ مناسبی جهت ساخت بیمارستان می‌خواست.
جواب: درست

۵- محمّد تا چیزی را نمی‌فهمید، به سادگی از آن دست نمی‌کشید.
جواب: درست

 

درک مطلب صفحه ۳۰ فارسی پنجم

۱- رازی در جوانی چگونه میخواست جهان خود را بهتر بشناسد؟
با خواندن کتاب‌های زیاد و شرکت در کلاس‌های درس استادان

۲- در این درس، محمّدبن زکریای رازی با چه ویژگی هایی معرّفی شده است؟ عبارتی از متن بیان کنید که این ویژگی را نشان دهد.
 او محمد بن زکریای رازی، پزشک و دانشمند بلند آوازه‌ ایران بود.

۳- تفاوت نظر رازی با سایر مردم در یافتن مکان بیمارستان چه بود؟
طبیب به جای منفعت و سلیقه شخصی به فکر منافع مردم و کار درست و عقلانی بود.

۴- با توجّه به متن درس، جمله‌ها را به ترتیب رویدادها، شماره‌گذاری کنید.
– گوشت‌ها را در چند نقطه‌ی شهر از شاخه‌ی درخت آویزان کردند  ۲
– بزرگان شهر، پس از پرس‌وجو و گفت‌وگو، تصمیم گرفتند که نظر طبیب بزرگ شهر را بپرسند. ۱
– چند روز دیگر به شما خواهم گفت، بهترین جا برای ساختن بیمارستان کجاست. ۳
– بعضی از گوشت‌ها خشکیده و بعضی فاسد و بدبو شده بودند. ۴
– آن نقطه شهر که این گوشت در آن آویزان بوده است، هوای پاکیزه تری دارد.  ۵

۵- به نظر پزشک، بیمارستان باید در چه مکانی ساخته می‌شد؟
در جایی که هوای تمیزتر و پاک‌تری داشته باشد.

 

واژه آموزی صفحه ۳۱ فارسی پنجم
جمله‌های زیر را بخوانید و به کلمه‌های مشخّص شده و معنای آنها، توجّه کنید.
* برای خرید، نزد زرگر رفتم.
زرگر: کسی است که با زر یا طلا، چیزهایی مثل انگشتر، گردن بند و … می‌سازد.
* صبح که به مدرسه می‌آمدم به رفتگر، سلام کردم.
رُفتگر: کسی است که کوچه و خیابان را تمیز می‌کند.
* پروردگار مهربان، به ما نعمت‌های فراوانی داده است.
پروردگار: آفریننده ی جهان هستی.
* محمّد زکریای رازی با رودکی هم روزگار بود.
روزگار: به دوره‌ای از زمان می‌گویند.

واژه آموزی صفحه ۳۱ فارسی پنجم

حالا تو بگو
کارگر: کار + گر= کسی که کار می‌کند.
آموزگار: آموز + گار= کسی که آموزش می‌دهد.
ماندگار: ماند + گار= چیزی یا کسی که یادش در ذهن ما باقی می‌ماند.

خوانش و فهم صفحه ۳۳ فارسی پنجم
۱- در بیت سوم، منظور شاعر «بلند شدن به وسیله دانش» چیست؟
جواب: یعنی انسان به کمک دانش می‌تواند بسیار پیشرفت کند و به جایگاه بزرگ و مهمی دست پیدا کند.

۲- چرا در مصراع «خِرد، دست گیرد به هر دو سرای» بعد از واژه خرد، نشانه «،» گذاشته شده است؟
جواب: زیرا با توجه به معنی شعر «عقل و اندیشه در هر دو جهان (دنیا و آخرت) به تو کمک خواهد کرد» پس از خرد نیاز به مکث و درنگ کوتاه در خواندن می‌باشد. بنابراین نشانه درنگ ‌نما «،» آمده است.