جواب فعالیت های فارسی پنجم درس دوم :: فضل خدا

درست نادرست | جواب درک مطلب | واژه آموزی | گوش کن و بگو

 

جواب فعالیت های فارسی پنجم درس دوم :: فضل خدا

📚 گام به گام فارسی پنجم
🔴 جواب فعالیت های درس 2 : فضل خدا

درست و نادرست صفحه 19 فارسی پنجم

۱- بخشش و بزرگواری خداوند قابل شمارش نیست.
جواب: درست

۲- خدای بزرگ به وسیله آفتاب، اجزای خاک مرده را به باغ میوه و چمن ‌زار تبدیل می‌کند.
جواب: درست

۳- فقط انسان‌ها می‌توانند به خوبی خداوند را ستایش کنند.
جواب: نادرست

 

درک مطلب صفحه ۱۹ فارسی پنجم
۱- در بیت «ابر آب داد، بیخِ درختانِ مُرده را / شاخِ برهنه، پیرهن نوبهار کرد» شاعر از چه فصل‌هایی سخن گفته است؟
جواب: فصل‌های زمستان و بهار

۲- بیت «بحر آفرید و برّ و درختان و آدمی / خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد» را به زبان ساده بیان کنید.
جواب: خدایی که دریا و خشکی و درختان و انسان را آفرید و خورشید و ماه و ستارگان و همچنین شب و روز را بر پا کرد.

۳- «آفتاب» و «ابر» را با هم مقایسه کنید و شباهت و تفاوت آنها را بگویید.
شباهت: هر دو از لوازم اصلی زندگی و حیات هستند. هر دو برای ادامه بقای موجودات زنده ضروری هستند و به رشد و نمو گیاهان و سایر موجودات زنده کمک می‌کنند.
تفاوت: آفتاب (خورشید) یک ستاره بسیار بزرگ و سوزان است. اما ابر مجموعه‌ای از بخار آب است. ابرها حرکت می‌کنند اما آفتاب ساکن است.

درک و دریافت صفحه ۲۳ فارسی پنجم

۱- با توجّه به متن، بگویید پروانه چه ویژگی‌هایی داشت؟ آیا کار او را می‌پسندید؟ چرا؟
جواب: آن پروانه بسیار زیبا بود. بال‌های خوش نقش و نگاری داشت. بعضی از پروانه‌ها به زیبایی بال‌های او حسرت می‌خوردند. این پروانه زیبا اما بسیار مغرور و خودپسند بود. خیر نمی‌پسندیم. زیرا این پروانه بی‌جهت مغرور بود و فراموش کرده بود که زیبایی‌اش را خداوند به او هدیه کرده است و این زیبایی نباید باعث احساس برتری بر دیگران شود.

۲- به نظر شما چرا پروانه دیگر خود را در برکه تماشا نکرد و بال هایش را به نمایش نگذاشت؟
جواب: زیرا متوجه شد که زیبایی خدادادی او دلیلی برای خود برتر بینی و غرور و خود پرستی نیست و نباید ابزاری برای فخر فروشی به دیگران باشد.

۳- چه چیزهایی باعث زیبایی و شادابی گل سرخ بودند؟
جواب: به ترتیب بیان کنید. گلبرگ‌ها، برگ‌ها، ساقه، ریشه، زمین و خورشید درخشان که هر کدام با نظم و ترتیب وظیفه خود در جهان آفرینش را اجرا می‌کردند.