جواب فعالیت های فارسی پنجم درس دوم :: فضل خدا

درست نادرست | جواب درک مطلب | واژه آموزی | گوش کن و بگو

 

جواب فعالیت های فارسی پنجم درس دوم :: فضل خدا

📚 گام به گام فارسی پنجم
🔴 جواب فعالیت های درس 2 : فضل خدا

درست و نادرست صفحه 19 فارسی پنجم

۱- بخشش و بزرگواری خداوند قابل شمارش نیست.
جواب: درست

۲- خدای بزرگ به وسیله آفتاب، اجزای خاک مرده را به باغ میوه و چمن ‌زار تبدیل می‌کند.
جواب: درست

۳- فقط انسان‌ها می‌توانند به خوبی خداوند را ستایش کنند.
جواب: نادرست

 

درک مطلب صفحه ۱۹ فارسی پنجم

۱- سعدی با کدام مصراع بیان میکند که نمیتوان شکر همهی نعمتهای خدا را به جا آورد؟
جواب: در مصراع اول : فضلِ خدای را، که تَواند شمار کرد؟

۲- در بیت « ابر آب داد بیخ درختان مرده را *** شاخ برهنه پیرهن نوبهار کرد» شاعر از چه فصل هایی سخن گفته است؟
جواب: فصل زمستان به بهار که درختان از خواب بیدار و سرسبز میشوند.

۳- در این شعر منظور از «پیرهن» چیست؟ چرا شاعر برای بیان منظور خود از این واژه استفاده کرده است؟ 
جواب:  برگ و شکوفه هایی درختان را میپوشاند – چون برگ های تازه مثل پوشیدن پیرهن برای درختان است.

۴- سعدی میگوید: «کیست آن که شکر یکی از هزار کرد؟» آیا فقط هزار نعمت وجود دارد؟ توضیح دهید.
جواب: خیر منظور سعدی این است که کسی به درستی نمیتواند هزاران نعمت خداوند را شکر کند.

۵- «آفتاب» و «ابر» را با هم مقایسه کنید و شباهت و تفاوت آنها را بگویید. 
شباهت: هر دو از لوازم اصلی زندگی و حیات هستند. هر دو برای ادامه بقای موجودات زنده ضروری هستند و به رشد و نمو گیاهان و سایر موجودات زنده کمک می‌کنند.
تفاوت: آفتاب (خورشید) یک ستاره بسیار بزرگ و سوزان است. اما ابر مجموعه‌ای از بخار آب است. ابرها حرکت می‌کنند اما آفتاب ساکن است.

درک و دریافت صفحه ۲۳ فارسی پنجم

۱- با توجّه به متن، بگویید پروانه چه ویژگی‌هایی داشت؟ آیا کار او را می‌پسندید؟ چرا؟
جواب: آن پروانه بسیار زیبا بود. بال‌های خوش نقش و نگاری داشت. بعضی از پروانه‌ها به زیبایی بال‌های او حسرت می‌خوردند. این پروانه زیبا اما بسیار مغرور و خودپسند بود. خیر نمی‌پسندیم. زیرا این پروانه بی‌جهت مغرور بود و فراموش کرده بود که زیبایی‌اش را خداوند به او هدیه کرده است و این زیبایی نباید باعث احساس برتری بر دیگران شود.

۲- به نظر شما چرا پروانه دیگر خود را در برکه تماشا نکرد و بال هایش را به نمایش نگذاشت؟
جواب: زیرا متوجه شد که زیبایی خدادادی او دلیلی برای خود برتر بینی و غرور و خود پرستی نیست و نباید ابزاری برای فخر فروشی به دیگران باشد.

۳- چه چیزهایی باعث زیبایی و شادابی گل سرخ بودند؟
جواب: به ترتیب بیان کنید. گلبرگ‌ها، برگ‌ها، ساقه، ریشه، زمین و خورشید درخشان که هر کدام با نظم و ترتیب وظیفه خود در جهان آفرینش را اجرا می‌کردند.