جواب فعالیت های علوم چهارم درس 11 ( بی مهره ها)

جواب فعالیت های درس یازدهم علوم چهارم

 

جواب فعالیت های علوم چهارم درس 11 ( بی مهره ها)

درس یازدهم علوم چهارم ابتدایی مربوط به بی مهره ها میباشد. در زیر برای شما جواب فعالیت های این درس را آماده کرده ایم که امیدوارم دوست داشته باشید.

دریافت فایلدانلود گام به گام درس 11 علوم چهارم

 

پاسخ فعالیت های درس ۱۱ علوم چهارم

جواب فعالیت صفحه ۹۴ و ۹۵ علوم چهارم

۱- دستکش یکبار مصرف بهدست کنید. یک کرم خاکی را از زیر خاک باغچه بیرون بیاورید و روی پارچه ای مرطوب در یک جعبه قرار دهید. بدن جانور را با ذره بین مشاهده کنید؛ شکل آن را نقاشی کنید.

۲- شکل یک مورچه را نقاشی کنید. سپس یک مورچه را با ذره بین مشاهده کنید. نقاشی خود را با مورچه ی واقعی مقایسه کنید؛ بدن مورچه چه شکلی دارد؟ مورچه چند پا دارد؟
پاسخ : بدن مورچه بند بند است و 6 پا دارد.

۳- تصویر شته، کفشدوزک و عنکبوت را در بالای صفحه ی قبل مشاهده کنید. سپس جدول زیر را کامل کنید.

نام جانور شکل بدن دست و پا بال
کرم خاکی حلقه حلقه ندارد ندارد
مورچه بند بند 6 تا دارد ندارد
کفشدوزک بندبند 6 تا دارد دارد
عنکبوت بند بند 8 تا دارد ندارد
شته بند بند 6 تا دارد دارد

فکر کنید صفحه ۹۵ علوم چهارم

1- مورچه و کرم خاکی از نظر ویژگیهای ظاهری با هم چه تفاوتهایی دارند؟
بدن مورچه بند بند است و 6 پا و دو شاخک دارد اما بدن کرم خاکی حلقه حلقه بوده و پا ندارد.

2- کفشدوزک و شته به مورچه شبیه ترند یا کرم خاکی؟

3- عنکبوت به کدام یک از جانوران جدول شباهت بیشتری دارد؟
مورچه

گفت و گو صفحه ۹۶ علوم چهارم

اطلاعات جدول زیر را بخوانید.

نام جانور غذای جانور
کرم خاکی از مواد موجود در خاک تغذیه میکند.
کفشدوزک جانوران کوچکی مانند شته را میخورد.
شته شیره ی گیاه را می مکد.
مورچه شیرهای را که شته می مکد، میخورد.
دانه ی گیاهان را هم می خورد.
عنکبوت شکارچی مورچه و جانوران کوچک است.

اکنون درباره ی اثر این جانوران بر بوته ی گل سرخ گفت و گو کنید.

کرم خاکی با حرکات خود سوراخ هایی را در خاک ایجاد کرده و آن را به حرکت در می آورد. این امر باعث نفوذ هوا در خاک می شود و برای گیاه مفید است. شته با خوردن گیاه پژمرده می شود. کفشدوزک شته ای است که برای گیاه مضر است می خورد مورچه دانه های گیاه را می خورد و آن را از بین می برد. عنکبوت ها حشرات مضر برای گیاه را شکار می کنند.

پاسخ فکر کنید صفحه 96 کتاب علوم پایه چهارم ابتدایی

برای حفاظت از بوته ی گل سرخ، چه راه هایی پیشنهاد میدهید؟

برای از بین بردن شته ها ، گل را سم پاشی کنید. هر از گاهی خاک باغ را شخم بزنید ، کرم های خاکی ، عنکبوت و کفشدوزک را از باغ خارج نکنیم و برای تقویت بوته گیاه کود به آن می دهیم.

گفت و گو و جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۰۰ علوم چهارم

دربارهی اینکه »چرا خرخاکی، میگو و خرچنگ را در یک گروه طبقهبندی میکنند«، در گروه خود گفتوگو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

از آنجا که بدن آنها بند بند شده است ، دو شاخک بلند و تعداد زیادی پا دارند. آنها همچنین با پوسته ای محکم از پوست خود محافظت می کنند.

مع آوری اطلاعات صفحه ۱۰۲ علوم چهارم

تصویرهای صفحه ی قبل را ببینید. هر یک از این جانوران در کجا زندگی میکند؟

حلزون ها در مکان های مرطوب و بقیه موجودات داخل تصویر در آب زندگی می کنند.