جواب فعالیت های درس 7 فارسی چهارم :: مهمان شهر ما

جواب درک مطلب | درست نادرست | واژه آموزی | گوش کن و بگو

 

جواب فعالیت های درس 7 فارسی چهارم :: مهمان شهر ما

📚 گام به گام فارسی چهارم
🔴 جواب فعالیت های درس 7 : مهمان شهر ما

 

درست و نادرست صفحه 65 فارس چهارم
۱- دانش آموزان همراه خانواده‌هایشان به استقبال رفته بودند.
جواب» نادرست

۲- جنب ‌و جوش گنجشکان نشانه انتظار آنها برای ورود مهمان بود.
جواب» نادرست

۳- گذشت زمان به درک معنی بعضی از مطالب کمک می‌کند.
جواب» درست

 

درک مطلب صفحه 65 فارس چهارم
۱- با توجّه به متن درس، منظور از«مهمان شهر ما» چه کسی بود؟
جواب» مقام معظم رهبری

۲- در متن درس، انتظار مردم چگونه بیان شده است؟
جواب» با پاکیزه کردن شهر خیابان‌ها و کوچه‌ها چهره هیجان زده مردم پخش سرودهای نشاط انگیز از صدا و سیما.

۳- چرا تلاش‌های ما باید با فکر کردن، همراه باشد؟
جواب» زیرا کار و تلاش ما با فکر و اندیشه به نتیجه می‌رسد.

 

واژه آموزی صفحه 65 فارس چهارم
خودباور به کسی می‌گویند که به توانایی‌های خودش آگاهی و باور داشته باشد.
خودبین به کسی می‌گویند که فقط خودش را می‌بیند و به دیگران و توانایی‌های آنها توجّهی ندارد.
خوددار به کسی می‌گویند که مراقب رفتار خود است و از انجام کارهای ناپسند پرهیز می‌کند.

 

گوش کن و بگو صفحه 66 فارس چهارم *

با دقّت به داستان گوش کنید و به پرسش‌ها پاسخ دهید.
۱- به نظر شما ماجراهای ابتدای داستان در چه موقعی از سال اتّفاق افتاده است؟
۲- رود چگونه پر آب شد؟
۳- با توجّه به داستان، شخصیت رود و برف را با هم مقایسه کنید.
۴- چرا با مردن دانه‌ها و شکوفه‌ها، بهار هم می‌میرد؟
۵- کدام یک از جمله‌های داستان نشان دهنده غرور برف است؟
جواب را در نظرات برای ما ارسال نمایید

 

درک و دریافت صفحه 71 فارس چهارم
۱- منظور درخت سیب از جمله «از این خانه همیشه بوی محبّت به مشام می‌رسد» چیست؟
جواب» یعنی اهالی این خانه همیشه با محبت با یکدیگر رفتار می‌کنند.

۲- در پایان داستان، چرا گل با اینکه از شاخه جدا شده بود، خوشحال بود؟
جواب» زیرا می‌دانست که اگر از شاخه جدا شده است برای کار مهم و خوبی بوده یعنی قرار بود این گل به کسی داده شود که انسان فداکار و خوبی است.

۳- چه فرقی بین رفتار درخت سیب با گل‌های سوسن وجود داشت؟
جواب» درخت بسیار دانا و فهمیده و نکته سنج بود و همه چیز را با نگاه مثبت و درست می‌دید اما گل‌های سوسن بسیار کوته بین و حسود بودند.

۴- با توجّه به نمودار زیر درباره عناصر داستانی که خواندید، گفت‌وگو کنید.

نمودار زیر درباره عناصر داستانی

شخصیت‌های داستان
جواب» نرگس – گل سرخ
درخت سیب
گل‌های سوسن
محمدتقی – مادر نرگس

زمان
جواب» در زمان جنگ تحمیلی ایران و عراق

مکان
جواب» حیاط خانه نرگس و محمدتقی

اتّفاق‌های داستان
جواب» تبدیل غنچه گل به یک گل سرخ زیبا
انتظار نرگس برای باز شدن غنچه
صحبت‌های درست و نیکوی درخت سیب و صحبت‌های نادرست و ناپسند گل‌های سوسن
آمدن برادر نرگس از جبهه به مرخصی برای دیدار خانواده.
هدیه نرگس به برادرش

نتیجه
جواب» همیشه سعی کنیم به اطراف خود بدبین نباشیم و درست و نیکو فکر کنیم. همچنین به نزدیکان و دوستانمان بهترین‌ها را هدیه دهیم.

 

مثل صفحه 72 فارس چهارم

مفهوم تصویر با کدام یک از مَثَل‌های زیر ارتباط دارد؟

جواب» جوینده یابنده است.
جوینده، یابنده است.

– با یک گل بهار نمی‌شود.
– فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه.
– جوینده، یابنده است.
– کوه به کوه نمی‌رسد، آدم به آدم می‌رسد.