جواب فعالیت های درس 5 فارسی چهارم :: رهایی از قفس

جواب درک مطلب | درست نادرست | واژه آموزی | گوش کن و بگو

 

جواب فعالیت های درس 5 فارسی چهارم :: رهایی از قفس

📚 گام به گام فارسی چهارم
🔴 جواب فعالیت های درس 5 : رهایی از قفس

درس پنجم فارسی چهارم

درست و نادرست صفحه 46 فارسی چهارم
۱- سوغاتی بازرگان برای طوطی، آزادی از قفس بود.
جواب: درست

۲- طوطی‌ها از شنیدن حرف‌های بازرگان شادی کردند.
جواب: نادرست

 

درک مطلب صفحه 47 فارسی چهارم
۱- چرا طوطی از بازرگان خواست از احوالش برای دوستانش بگوید؟
جواب: تا دوستانش بتوانند راهی برای آزادی او پیدا کنند.

۲- چه رابطه‌ای بین رفتار طوطی در هندوستان و رفتار طوطی بازرگان بود؟
جواب: طوطی هندی با رفتارش به طوطی بازرگان نجات یافتن از قفس را آموخت.

۳- مهم‌ترین ویژگی طوطی داستان چیست؟ از متن دو دلیل بیاورید.
جواب: باهوشی و نکته سنجی طوطی ۱- این که از بازرگان خواست تا به طوطی‌هایی که آزاد بودند پیغام برساند. ۲- به خوبی منظور طوطی هندی را درک کرد.

 

واژه آموزی صفحه 47 فارسی چهارم
کارنامه، نوشته‌ای است که نتیجه کارهای هر فرد در آن می‌آید.
شناسنامه، نوشته‌ای است که اطّلاعات شخصی هر فرد در آن می‌آید.
کتابنامه، نوشته‌ای است که مشخّصات کتاب‌ها در آن می‌آید.

حالا شما بگویید:

– روزنامه: جواب: نوشته ای است که اخبار و حوادث هر روز در آن می آید.
– تشویق نامه: جواب: نوشته ای است که تقدیر و تشکر از یک فرد در آن می آید.

 

نمایش صفحه 47 فارسی چهارم
داستان این درس را به صورت نمایش در کلاس اجرا کنید

 

درک و دریافت صفحه 51 فارسی چهارم
۱- شیر کوچولو برای اینکه سرش به میله‌های قفس نخورد، چه می‌کرد؟
جواب: قدم‌هایش را می‌شمرد وقتی به ده قدم می‌رسید می‌ایستاد.

۲- چرا دیدن بوته یاس برای شیر کوچولو عجیب بود؟
جواب: چون او پس از قدم دهم هیچ گاه به بوته‌ٔ گل یاس نمی‌رسید برای اولین بار بود که بوته یاس را می‌دید.

۳- چرا شیر کوچولو به قفس برگشت؟
جواب: زیرا مثل همیشه و طبق عادت شروع به شمردن قدم‌هایش کرد و از همان مسیری که آمده بود با قدم دهم وارد قفس شد.

۴- آیا شناختن کوه و آسمان با برداشتن قدم یازدهم ارتباطی داشت؟
جواب: بله. زیرا اگر شیر کوچولو قدم یازدهم را برمی‌داشت سرش به میله نمی‌خورد و به راهش ادامه می‌داد و با محیطش آشنا می‌شد.

۵- اگر به جای شیر کوچولو بودید، چه می‌کردید؟
جواب: حتما راهم را ادامه می‌دادم و قدم یازدهم را نیز بر می‌داشتم و پیش می‌رفتم.

۶- مَثَلی را که در متن داستان قدم یازدهم بود، پیدا کنید و در مورد مفهوم آن در گروه گفت‌وگو کنید.
جواب: «چه دسته گلی به آب داده است؟» یعنی چه کار اشتباهی انجام داده است؟ یا چیزی را خراب کرده است؟