جواب فعالیت های درس 2 دفاعی دهم

گام به گام درس دوم آمادگی دفاعی دهم

جواب فعالیت های درس 2 دفاعی دهم

جواب فعالیت صفحه 13 آمادگی دفاعی دهم

🔶درباره هر یک از منابع اقتدار چند نمونه ذکر کنید.

نوع اقتدار نمونه ها
نظامی ساخت سامانه های موشکی و فضایی
ساخت سامانه رهگیری و بهره برداری از امواج الکترومغناطیسی
ساخت سیستم های فناوری اطلاعات در کشور
سیاسی مردم سالاری دینی
مشارکت فعال مردم در تصمیم گیری های دولتی که متناسب با فرهنگ عمومی جامعه باشد
مبارزه با تهاجم فرهنگی
اقتصادی تولید محصولات کشاورزی
ساخت و راه اندازی پروژه های عمرانی، فرودگاه، راه آهن، اسکله
​​​​​​​تولید قطعات صنعتی پیشرفته
علمی و فناوری سلول های بنیادین
تولید ماهواره
​​​​​​​ساخت هواپیمای بدون سرنشین
فرهنگی فرهنگ عاشورایی
فرهنگ بسیجی
​​​​​​​حضور بسیجیان در جامعه و بازسازی مناطق محروم

جواب فعالیت صفحه 15 آمادگی دفاعی دهم

🔶با استفاده از منابع معتبر نقش شهید حسن طهرانی مقدم را در پیشرفت و توسعه صنایع موشکی ایران بررسی و در کلاس ارائه نمایید.
دانلود تحقیق درباره نقش شهید حسن طهرانی مقدم

جواب فعالیت  صفحه 15 دفاعی دهم

🔶تولید تجهیزات دفاعی توسط متخصصان ایرانی چه تأثیری در تعاملات سیاسی ما در جهان دارد؟

جواب: در تعامل با دیگر کشورها دو عامل ثروت و قدرت تاثیر چشمگیری دارد، تولید تجهیزات دفاعی برای هر کشوری می تواند ایجاد قدرت کند و این تولید برای کشور ما نیز توانایی محسوب می شود، به طوری که کشورهای دیگر در برخورد و تعاملات سیاسی با کشور ما نمی توانند به ما به چشم کشوری ضعیف نگاه کنند و باید احترام را رعایت کنند.

جواب فعالیت صفحه ۱۸ دفاعی دهم

🔶با استفاده از منابع معتبر (مانند سایت وزارت دفاع و…) یکی از تولیدات داخلی معرفی شده در این درس یا موارد دیگری را به دلخواه انتخاب و درباره قابلیت های آن تحقیق کنید.
دانلود تحقیق درباره قاهره