جواب فعالیت های درس 15 مطالعات ششم

گام به گام مطالعات ششم درس پانزدهم

جواب فعالیت های درس 15 مطالعات ششم

 

درس پانزدهم: انواع لباس

جواب فعالیت های درس پانزدهم اجتماعی ششم

فعالیت 1 صفحه 77 مطالعات ششم

فعالیت 1 صفحه 77 مطالعات ششم

📌همفکری کنید و به جز موارد ی که در تصویرها می ‌بینید، سه گروه اجتماعی یا شغلی دیگر نام ببرید که لباس مخصوصی به تن می‌کنند و بگویید لباس های هر گروه چه ویژگی‌ هایی دارد.
جواب: ۱-لباس شنا گران: باید جذب بدن و تقریباً پلاستیکی باشد تا فشار آب ماهیچه ‌ها را اذیت نکند. (گروه اجتماعی)
جواب: ۲- لباس پلیس: باید لباس خاص و یک شکل بپوشند تا در جامعه به طور واضح شناخته شوند، ضمن اینکه وسایل و تجهیزات (اسلحه و دستبند و …) هم جز‌ء متعلقات لباس آنهاست. (گروه شغلی)
جواب: ۳-لباس پزشکان: لباس سفید به دلیل اهمیت تمیز بودن. (گروه شغلی)

 

گام به گام درس 15 مطالعات ششم

جواب صفحه 77 مطالعات ششم

📌در فصل های مختلف سال نیز لباسهای ما متفاوت است. در زمستان بیشتر چه نوع لباسهایی میپوشیم؟

جواب: لباس‌ گرم

📌پوشاک ما در تابستان و زمستان چه تفاوتهایی با هم دارد؟

جواب: در تابستان لباس‌ های تازک اما در زمستان، لباس ‌هایی ضخیم و پشمی می ‌پوشیم که گرمای بدن را حفظ کند.

📌 چرا در زمستان بیشتر از رنگهای تیره و در تابستان از رنگهای روشن استفاده میکنیم؟

جواب: زیرا رنگ تیره گرما را جذب کرده و از انعکاس گرما به خارج از بدن ما جلوگیری میکند. همچنین در تابستان لباس‌های با رنگ روشن می‌پوشیم زیرا رنگ روشن، تابش حورشید را انعکاس می‌دهد و بدن ما از گرما محافظت می‌شود.

📌به این عکس ها توجه کنید. آیا میتوانید با توجه به نوع پوشاک، حدس بزنید که آب و هوای ناحیه‌ای که این افراد در آن زندگی میکنند، چگونه است؟

 به این عکس ها توجه کنید.

جواب: تصویر سمت راست آب و هوای سرد، تصویر سمت چپ آب و هوای گرم.

 

 

فعالیت 2 صفحه 79 مطالعات ششم

فعالیت 2 صفحه 79 مطالعات ششم

📌شما در کدام استان زندگی می ‌کنید؟ از بزرگ ‌تر ‌ها درباره لباس محلی استان خودتان پرس ‌و جو کنید و بگویید لباس مردان و زنان چه ویژگی‌ هایی دارد؟ اگر لباس محلی استان خود یا عکس آن را دارید به کلاس بیاورید.
جواب: در استان کردستان، مردان شلوار کردی گشاد و پیراهن مخصوص کمر و یک عمامه مخصوص سر دارند. زنان کرد، شلوار‌های گشاد با دمپای تنگ و بر روی آن پیراهن به تن می‌کنند. آنها شال نخی با پهنای زیاد به صورت آزاد دور کمر خود می‌بندند و نیم تنه کوتاهی نیز روی پیراهن به تن می‌کنند، همچنین روسری بلندی که با سکه‌ها و منجوق‌های رنگی پولک دوزی شده است به دور سر خود می‌بندند و در واقع با حفظ لباس‌های محلی، فرهنگ و هویت آن منطقه را حفظ کرده‌اند.

فعالیت 3 صفحه 79 مطالعات ششم

📌به نظر شما چرا لباس‌های محلی را در موزه مردم شناسی حفظ و نگهداری می‌کنند؟
جواب: چون لباس‌ها نشان دهده آداب و رسوم و فرهنگ هر منطقه هستند و می‌توان از طریق لباس محلی و آداب و رسوم، مردم آن منطقه را شناخت؛ به همین سبب این لباس‌ها و آداب و رسوم برای ما ارزشی دارند. در واقع با حفظ لباس‌های محلی فرهنگ و هویت آن منطقه را حفظ کرده‌ایم.

فعالیت 4 صفحه ۸۱ مطالعات ششم

📌کاربرگه‌ی شماره ١٩ «بررسی لباس‌های تاریخی» را در منزل انجام دهید.

جواب کاربرگ 19 مطالعات ششممشاهده