جواب فعالیت های درس  10 مطالعات ششم

گام به گام مطالعات ششم درس دهم

جواب فعالیت های درس 9 مطالعات ششم

 

 

درس 10: چه عواملی موجب گسترش علوم‌ و فنون در دوره‌ی اسلامی شد؟

فعالیت ١ صفحه 54 مطالعات ششم

📌کاربرگه ی شماره ی ١٣ را کامل کنید.

کاربرگه 13

 

 

فعالیت 2 صفحه ۵۶ مطالعات ششم

📌با استفاده از اطلاعاتی که درباره‌ٔ دانشمندان و حکیمان و آثار آنها ( فعالیت درس قبل) گردآوری کردید، یک روزنامه‌ٔ دیواری درست کنید و به دیوار مدرسه بزنید.
جواب: راهنمایی: موضوع‌های مورد نیاز: زندگی‌نامه، جدول در مورد حکیمان، تهیه تصویر و کاربرد آثار آن

 

نام حکیمابو علی سینا
محل تولدبخارا (ازبکستان کنونی)
محل زندگیبخارا، خراسان، گرگان، ری، اصفهان و همدان
محل دفنهمدان
در چه قرنی می‌زیسته استاواخر قرن سوم تا اوایل قرن چهارم
آثارکتاب شفا، کتاب قانون، دانشنامه‌ی علایی و رساله‌های بسیاری به عربی و فارسی
در چه علوم و فنونی مهارت داشته استعلوم پزشکی و فلسفه