فعالیت درس 21 مطالعات پنجم

جواب فعالیت های درس بیست و یکم مطالعات کلاس پنجم

فعالیت درس 21 مطالعات پنجم

درس بیست و یکم

1- فعالیت شماره 1 «به کار ببندیم» را انجام دهید.

جواب این قسمت هنوز آماده نشده است !

فعالیت صفحه 108 مطالعات پنجم

2- چرا مغول‌ها به ایران حمله کردند؟ چند دلیل بیاورید.
جواب: ۱- قبایل مغول با کمبود غذا روبه ‌رو بودند و زندگی خود را بیشتر از راه غارت کاروان ‌ها یا هجوم به سرزمین ‌های دیگر می‌گذراندند.
۲- واقعه اترا بهانه‌ ای برای حمله‌‌ٔ چنگیزخان به ایران شد.
۳- حکومت ایران ضعیف شده بود و در همه جا اختلاف و هرج و مرج بود.

3- به نظر شما، اگر ماجرای شهر اُترار رخ نمی‌داد، باز هم مغول‌ها به ایران حمله می‌کردند؟ چرا؟
جواب: قوم چنگیز خان و مغول ها آدم های بسیار بی رحمی بودن و ماجرای شهر اترار فقط بهانه ای بود برای حمله به مردم ایران و اگر چنین نبود به بهانه های دیگر به ایران جهت غارت حمله میکردند

4- حمله‌های چنگیز و تیمور چه پیامدهایی (نتایجی) برای ایران داشت؟ توضیح دهید.
جواب: بسیاری از شهر ها و روستاهای ایران ویران شد، عده ای از مردم کشته شدن و حکومت های محلی نیز از بین رفتند.