فعالیت درس 11 مطالعات پنجم

جواب فعالیت های درس یازدهم مطالعات کلاس پنجم

فعالیت درس 11 مطالعات پنجم

 

درس یازدهم

فعالیت صفحه 56 مطالعات پنجم

نقشه خوانی
1- کدام کشورها در شمال ایران قرار دارند؟
جواب: ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان

2- همسایگان شرقی ایران، کدام کشورها هستند؟
جواب: افغانستان، پاکستان

3- آیا ترکیه و عراق همسایگان غربی ایران‌اند؟
جواب: بله

4- کم‌وسعت‌ترین (کوچک‌ترین) کشور همسایه ایران کدام است؟
جواب: ارمنستان

5- کدام کشورهای همسایه، مانند ایران به دریای خزر راه دارند؟
جواب: ترکمنستان و جمهوری آذربایجان

6- کدام کشور همسایه، مانند ایران به دریای عمان راه دارد؟
جواب: پاکستان

7- آیا تاکنون به کشورهای همسایه سفر کرده‌اید؟ به کدام کشور؟

بر عهده شما است!