جواب فعالیت علوم ششم درس 8 (طراحی کنیم و بسازیم)

جواب درس هشتم علوم ششم ابتدایی

 

جواب فعالیت علوم ششم درس 8 (طراحی کنیم و بسازیم)

جواب فعالیت های درس هشتم علوم ششم

 

صفحه 68

اگر موتور الکتریکی نداشته باشید ، برای به حرکت در آوردن وسیله های خود از چه چیزهایی می توانید استفاده کنید ؟

از کش یا فنر می توان استفاده کرد.

نکته :

استفاده از ابزار باعث می شود که کار آسان تر انجام شود. انسان از گذشته به فکر استفاده از ابزارهایی برای انجام کار بوده است. مانند : خنجرهایی که از سنگ های نوک تیزی ساخته شده است یا برای جابجا کردن بارهای سنگین از تنه ی درختان به عنوان چرخ استفاده می کردند.

در انجام کارها و ساخت وسایل ، انتخاب ابزار مناسب در آسان انجام شدن کار بسیار مؤثر است.