جواب فعالیت علوم ششم درس 6 (ورزش و نیرو 1)

جواب درس ششم علوم ششم ابتدایی

 

جواب فعالیت علوم ششم درس 6 (ورزش و نیرو 1)

جواب فعالیت های درس ششم علوم ششم
ورزش و نیرو (1)

کار در کلاس صفحه 47

به تصویرهای مختلف صفحه ی 46 کتاب درسی نگاه کنید.

الف ) در هر یک از تصویرها چه فعالیتی در حال انجام است ؟
پاسخ» جواب در همه تصاویر نیرویی بر جسمی وارد می شود.

ب ) نتیجه ی این فعالیت بر روی جسم (توپ ، تیر و … )
پاسخ» در بعضی باعث ایجاد حرکت و جابجایی جسم شده و در برخی باعث توقف حرکت آن شده است.

گفت و گو کنید . صفحه 47

جدول زیر شامل تعدادی از فعالیت های روزانه است که شما در روز برخی از آن ها را انجام می دهید . جدول را کامل کنید.

شماره توصیف فعالیت کشیدن هل یا فشار دادن
1 بستن درب کشوی میز ×
2 باز کردن درب اتاق × ×
3 قرار دادن یک کتاب بر روی میز ×
4 شوت کردن توپ ×
5 بلند کردن کیف از روی زمین ×
6 چیدن سیب ×

 

فعالیت صفحه 47

اخطار های سایت جواب فعالیت این قسمت را نداریم لطفا در نظرات برای ما ارسال کنید

 

فکر کنید صفحه 48

در شکل های زیر با توجه به اثر نیرو بر روی جسم مورد نظر ، جاهای خالی را پر کنید.

الف ) وارد کردن نیرو به جسم ممکن است سبب شروع … حرکت … آن شود.
ب) وارد کردن نیرو به جسم سبب …کند شدن .. حرکت آن می شود.
پ) وارد کردن نیرو به جسم سبب …شدید شدن… حرکت آن می شود.
ت) وارد کردن نیرو به جسم ممکن است باعث … کند شدن ... حرکت آن شود.
ث) وارد کردن نیرو به جسم می تواند سبب تغییر … سرعت … آن شود.

 

علم زندگانی صفحه 48

اخطار های سایت جواب فعالیت این قسمت را نداریم لطفا در نظرات برای ما ارسال کنید

 

فکر کنید صفحه 50

الف ) حداقل چند جسم باید بر هم اثر کنند ( برهم کنش کنند) تا نیرو ظاهر شود ؟
پاسخ» دو جسم

ب) اگر دو جسم بر هم اثر نگذارند ( برهم کنش نکنند ) ، مانند حالتی که شخص در نزدیکی اتومبیل ایستاده است و ماشین را هل نمی دهد . آیا دو جسم به هم نیرو وارد می کنند ؟
پاسخ» خیر

 

علم و زندگی صفحه 50
در سال دوم با بازی طناب کشی آشنا شده اید . در این بازی دو تیم مثلا ً سه نفره ، در دو جهت مختلف طناب را می کشند ، اعضای هر دو تیم تلاش زیادی می کنند تا طناب را به طرف خودشان بکشند گاهی اوقات طناب به سادگی حرکت نمی کند.

الف ) به نظر شما در چه حالتی با وجود این که بر جسم ( طناب ) نیرو وارد می شود ، جسم حرکت نمی کند ؟

پاسخ» هر گاه نیروی وارد شده از دو طرف ( دو گروه ) مساوی باشد.

ب) در چه حالتی یکی از گروه ها برنده می شود ؟
پاسخ» گروهی که نیروی بیش تری وارد کند.

 

آزمایش کنید صفحه 51

1- یک جسم سنگین مانند یک میز یا یک جعبه را انتخاب کنید که به راحتی با هل دادن حرکت نکند.

2-تلاش کنید آن را به حرکت در آورید.
3-حال از یکی از دوستانتان بخواهید تا او نیز به جعبه در همان جه هل دادن شما نیرو وارد کند . آیا در این حالت ، جعبه راحت تر حرکت می کند ؟ توضیح دهید چرا راحت تر حرکت کرده است ؟
پاسخ» بله – جعبه راحت تر حرکت می کند . زیرا نیروی دوست ما با نیروی ما جمع می شود و نیروی بزرگ تری به جعبه وارد می شود.

 

4- حالا از دوستتان بخواهید از طرف مقابل به جعبه نیرو وارد کند .

5در کدام حالت نیروها اثر همدیگر را خنثی کرده اند و جسم حرکت نمی کند ؟
پاسخ» در حالت دوم که بر خلاف هم هل می دهند.

6-در کدام حالت نیروی خالص بیش تری به جسم وارد شده وجسم سریع تر شروع به حرکت می کند ؟
پاسخ» زمانی که نیروی هر دو در یک جهت وارد شود.

از این آزمایشها چه نتیجه ای می گیرید؟

اخطار های سایت جواب فعالیت این قسمت را نداریم لطفا در نظرات برای ما ارسال کنید

—-

 

نکته :

1. هرگاه چند نیرو در یک جهت باشند نیروی خالص برابر حاصل جمع نیروهای هم جهت است.
2. آزمایش های انجام شده در این درس نشان می دهد که برخی نیروها برای این که اثر کنند باید با جسم تماس پیدا کنند. به این نیروها ، « نیروهای تماسی» می گویند.